Sobotný výstup na Valy – Bojná


Dňa 19.3. (sobota) sa žiaci spolu s rodičmi a pani triednou učiteľkou Slavkou Detkovou o 12.00 hod. stretli na parkovisku pri Ranči Bojná. Prvou úlohou bolo vystúpiť na Hradisko Valy Bojná – jedno z najlepších archeologických nálezísk na Slovensko.  Po zdolaní 10 km, sme si všetci posedeli na čaji v Reštaurácii Bojná. Počasie nám prialo počas celého výletu a hlavne sme všetci cítili vôňu prichádzajúcej jari. Na stretnutí panovala medzi všetkými veľmi dobrá nálada. Lúčili sme sa so slovami, kedy bude ďalší výlet.