Stolný tenis do škôl

Dňa 2.5.2022 Slovenský stolnotenisový zväz venoval našej škole materiálne vybavenie v rámci projektu Stolný tenis do škôl. Ďakujeme.