Súťaž TopVedam

Dňa 23.11.2017 sa konala súťaž TopVedam na Základnej škole Gogoľova v Topoľčanoch. Z našej školy sa danej súťaže zúčastnili 3 družstvá.

I. stupeň reprezentovali žiaci:
Stella Ašverusová a Nikolas Mišenka s témou História plávania v ZŠ Hollého Topoľčany

II. stupeň reprezentovali žiaci:
Anna Štefancová a Lea Dubajová s témou Anorexia a bulímia, Natália Maková a Adrián Maco s témou Milan Rastislav Štefánik – „Veriť, milovať, pracovať“

Naši žiaci boli veľmi úspešní, nakoľko s témou História plávania v ZŠ Hollého Topoľčany obsadili 3. miesto a s témou Anorexia a bulímia obsadili 2. miesto.

Víťazom blahoželáme.