Súťaž v tvorbe prezentácií v Powerpointe

Dňa 13.5.2022 sa na ZŠ s MŠ Gogoľova uskutočnil 11.ročník celomestskej súťaže v tvorbe prezentácií v Powerpointe. Našu školu reprezentovala žiačka 8.B Vanessa Čačíková, ktorá obsadila krásne 3. miesto. Srdečne blahoželáme!