Technická olympiáda

Aj v školskom roku 2020/2021 sa konalo online formou Okresné kolo Technickej olympiády. Do okresného kola sa z našej školy zapojil 1 žiak 7.ročníka. Dávid Minarovič sa umiestnil na 2.mieste v okresnom kole Technickej olympiády v kategórii B. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.