Technická olympiáda

Dňa 25. 11. 2021 sa naši žiaci zúčastnili online okresného kola Technickej olympiády. V kategórii B našu školu reprezentoval Šimon Šiska z 5. C a v kategórii A Adam Kostra z 9. B spolu s Dávidom Minarovičom z 8. B triedy ktorí sa umiestnili na 2. mieste.Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.