Tvorivé dielne – Tribečské múzeum v Topoľčanoch

Žiaci siedmeho ročníka a triedy 6c v rámci predmetu výtvarná výchova navštívili Tvorivé dielne. Tvorivou dielňou ich sprevádzala pani lektorka Tribečského múzea, ktorá ich najskôr oboznámila s témou „Jaskyniarstvo“. Žiaci sa dozvedeli aké jaskyne sa u nás nachádzajú a ktoré zvieratká žili, alebo žijú v jaskyniach. Vyskúšali si prácu s hlinou, z ktorej vyrobili krásne zvieratká.