Veľkonočná pošta

Dňa 12.4. cvičná firma Delfínik otvorila Veľkonočnú poštu, cez ktorú mohli všetky deti našej školy poslať veľkonočný pozdrav svojim spolužiakom, pani učiteľkám, kuchárkam, vychovávateľkám.
Poštu zbieral veľkonočný zajac a mal aj svojich pomocníkov medveďa, dievčatá a samozrejme nechýbal ani šibač. Počas overovania správne napísanej adresy zazneli krásne vinše.

Zajac
Gúľaj sa vajíčko cez hory, doliny
Prines môj Veľkonočný pozdrav do každej rodiny.
Sviatky jari sú tu zas,
Oslávte ten krásny čas.

Medveď
Od slniečka prišla správa,
Medveď ju už vybrumkáva,
O chvíľ vie celý les,
Že sa jar k nám vracia dnes.

Dievča:
Jar je skvelá všetci vieme,
Na zimu hneď zabudneme.