Vyjadrenie Mesta Topoľčany k obnoveniu prezenčného vyučovania pre žiakov 8. a 9.ročníkov