Vysvedčenie ŠKD

Milé naše deti. Blíži sa obdobie polročného hodnotenia. Ani my, vychovávateľky sme nezabudli a aspoň touto cestou Vám posielame vysvedčenie alebo pochvalu, ktoré si môžete stiahnuť a vyplniť podľa seba, ale s pomocou rodičov. Veríme, že druhý polrok začne lepšie a  skoro sa uvidíme. Vaše pani vychovávateľky: Alenka, Beatka, Marianka, Sonička, Dáška, Ingridka a Ivetka