Zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2021/2022


ZÁKLADNÁ ŠKOLA, J. HOLLÉHO 696/3, TOPOĽČANY
Riaditeľstvo školy oznamuje zákonným zástupcom, že
zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2021/2022 sa bude konať v termíne od 7. apríla 2021 (streda) do 9. apríla 2021 (streda) od 13:00 hod. do 15:30 hod.
V čase od 7. apríla 2021 bude zverejnená na webovej stránke školy elektronická prihláška žiaka do prvého ročníka. V prípade, že nebude možné prihlášku poslať elektronickou formou, môžete si ju vyzdvihnúť v škole a v dňoch zápisu po telefonickom dohodnutí termínu ju vyplnenú a podpísanú oboma zákonnými zástupcami spolu s občianskym preukazom a rodným listom dieťaťa priniesť do školy. 
Zápis bude prebiehať v priestoroch vedenia školy pri dodržaní hygienicko–epidemiologických opatrení. Podrobnejšie informácie k zápisu, kritéria, pokyny a tlačivá budú zverejnené na stránke školy najneskôr 26.3.2021. V prípade otázok nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 038/5326069.
Webová stránka školy : www.zsholleho.sk


Viac informácii nájdete v záložke pre rodičov, zápis žiakov do 1.ročníka.