Zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2022/2023

Informácie o zápise

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, J. HOLLÉHO 696/3, TOPOĽČANY

Riaditeľstvo školy oznamuje zákonným zástupcom, že

zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2022/2023 sa bude konať v termíne od 4. apríla 2022 (pondelok) do 6. apríla 2022 (streda) od 13:00 hod. do 15:30 hod.

Zápis bude prebiehať v nových priestoroch ŠKD ( vchod od školského dvora, kde Vás bude zamestnanec usmerňovať). Tento rok zápis môže prebiehať aj za prítomnosti detí pri dodržaní platných hygienicko- epidemiologických opatrení. Pokiaľ sa nebudete môcť z akýchkoľvek dôvodov zápisu zúčastniť v danom termíne, môžete dieťa prihlásiť elektronicky prostredníctvom formuláru, ktorý je prílohou oznamu. Ak prídete osobne, prihlášku si môžete so sebou priniesť už vypísanú a podpísanú oboma rodičmi, alebo si ju vypíšete priamo v škole počas zápisu. 

Na zápis je potrebné so sebou priniesť: 
-občiansky preukaz zákonných zástupcov 
-rodný list dieťaťa 

Prihlášku podpisujú obaja zákonní zástupcovia. 
V prípade, že:
a) zákonní zástupcovia sa dohodli, že všetky písomnosti týkajúce sa prijímania dieťaťa na základné vzdelávanie bude podpisovať len jeden, vypíšte Písomné vyhlásenie - dohoda zákonných zástupcov
b) nie ste v kontakte s druhým  zákonným zástupcom dieťaťa, vypíšte Písomné vyhlásenie – jeden zákonný zástupca   
  
Rozhodnutie o prijatí do základnej školy
O prijatí na základné vzdelávanie do základnej školy rozhodne riaditeľka základnej školy do 15.6.2022
Webová stránka školy :  www.zsholleho.sk 

Tešíme sa na Vás 
                                                        

Školský obvod I. Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany Podľa VZN Mesta Topoľčany č.6/2019

Ulice:
Železničiarska, Stummerova, Záhradnícka, Cintorínska, Čsl. armády, Dr. P. Adámiho, Kpt. Jaroša, Kpt. Žalmana, P. Jilemnického, J. Wolkra, Fraňa Kráľa, Jána Kollára, A. Grznára, M. Závodného, Športovcov, Timravy, Streďanská, Krátka, Mieru, Moyzesova, Pavlovova, Dopravná, Pod kalváriou (okrem č. 295 a č. 296), Budovateľská, Cukrovarnícka, Tovarnícka, Inovecká, Jaselská, Skýcovská, Pionierska, Kalinčiakova, Svätoplukova, Puškinova, Mojmírova, Hurbanova, Topoľová, Pílska, Václavská, Vajanského, Komenského, Radlinského, Slov. partizánov, Povstania, Slobody, Odbojárov, 17. novembra, Družby, Krušovská č. d. 1831, Krušovská č. d. 1859, Práznovská cesta
Obec:
Tovarníky pre roč. 1. – 9.

Prihláška na vzdelávanie v základnej škole na školský rok 2022/2023 Prihláška na vzdelávanie v základnej škole na školský rok 2022/2023
USMERNENIE K PRIJÍMANIU DETÍ NA VZDELÁVANIE V ZÁKLADNEJ ŠKOLE NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023 USMERNENIE K PRIJÍMANIU DETÍ NA VZDELÁVANIE V ZÁKLADNEJ ŠKOLE NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023
Zoznam pomôcok do 1. ročníka Zoznam pomôcok do 1. ročníka
Kritéria zápisu do 1. ročníka 2022/2023 Kritéria zápisu do 1. ročníka 2022/2023
Informácie k zápisu Informácie k zápisu
Žiadosť o zápis dieťaťa ktoré nedovŕšilo 6 r. Žiadosť o zápis dieťaťa ktoré nedovŕšilo 6 r.
Čo by mal vedieť budúci prvák? Čo by mal vedieť budúci prvák?
Súbor pracovných listov pre budúcich prvákov Súbor pracovných listov pre budúcich prvákov