Marec mesiac knihy

„Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla.“ (John Ruskin)
Literatúra má v bežnom i študentskom živote svoje stále miesto. Zdrojom stretnutí s knihami odjakživa nie sú len kníhkupectvá a vlastné domáce knižné zbierky, ale svoje nezastupiteľné miesto tu majú aj knižnice. Už tradične mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i mesiacom knihy. Kniha najväčší priateľ človeka od vynálezu kníhtlače patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Prečo si Mesiac knihy pripomíname práve v marci?
Mesiac knihy pripomíname od roku 1955. Podľa jednej verzie sa stal mesiacom knihy z komerčných dôvodov. Zvolili si to sami kníhkupci, lebo bola na jar malá návštevnosť v obchodoch. A marec práve preto, lebo v tomto mesiaci sa narodil a zomrel Matej Hrebenda, významný buditeľ, ktorý sa podieľal na šírení slovenskej knižnej kultúry.
Knihy – prečo si nájsť čas na ich čítanie? V minulosti knihy patrili do rúk len vzdelaným, vysoko postaveným ľudom (zvyčajne mužov). Neskôr sa pohľad na knihy výrazne zmenil; ženy i deti sa čoraz častejšie utiekali ku knihám a kniha sa tak stala predmetom, ktorý spájal ľudí rôznych vekových skupinách, bez ohľadu na pohlavie či politické názory. Deti nahlas čítali verše z kníh počas vyučovania, študenti živo diskutovali o prečítaných knihách, kňazi verejne kázali o mravnosti z Biblie. I dnes knihy ľudí spájajú (ale i rozdeľujú v diskusiách) prostredníctvom školskej výučby či čitateľských krúžkov. Knihy plnia i funkciu nadviazania sociálnych vzťahov.

Prečo sa stať vášnivým čitateľom kníh:
Obohacujú slovnú zásobu a zlepšujú vyjadrovacie

schopnosti čitateľov;
• Pozitívne ovplyvňujú psychické procesy – skvalitňujú myslenie a tým, že vyžadujú „ponorenie sa do deja“, môžu zlepšiť schopnosť sústredenia sa;
• Rozvíjajú fantáziu i tvorivosť;
• Sú podnetné - nútia čitateľa rozmýšľať, polemizovať, hľadať odpovede a utvoriť si vlastné názory a spôsoby riešenia životných situácií;
• Slúžia ako jedna z foriem pasívneho oddychu, relaxu a odstránenia stresu.
Žiaľ v súčasnosti mladá generácia zanedbáva dobrú beletriu a radšej neprestajne hľadí na televíziu alebo sedí pred počítačom a mrhá čas na sociálnych sieťach. Pritom by sa dal využiť oveľa užitočnejšie, a to prečítaním si dobrej knihy, o ktorej sa môžeme medzi známymi porozprávať. I keď mladí ľudia čoraz menej navštevujú kníhkupectvá či knižnice, našťastie aj pre týchto sa nájde nový moderný spôsob, ako si prečítať knihu a nemusieť pri tom prevracať strany. Internet nám ponúka elektronickú formu čítania kníh so širokým sortimentom od klasiky 
ako Otec Goriot od Balzaca až po modernú literatúru. Druhou alternatívou je zakúpenie elektronickej čítačky, do ktorej sa konkrétne diela dajú stiahnuť.
Množstvo informácií je čerpaných z nedôveryhodných zdrojov a výsledkom je skreslenie pohľadu na svet. Na rozdiel od internetu a televízie kniha poskytuje presné údaje, čo samozrejme závisí aj od dátumu jej vydania, a popravde je to neprekonateľný pocit prevracať stránku za stránkou. Najlepšie je riadiť sa výrokom známeho pedagóga J.A. Komenského, ktorý povedal: „Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.“ 

Prezentácia o knihe Prezentácia o knihe