Novinky

Triedne rodičovské združenia

Triedne rodičovské združenia

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,
Pozývame Vás na triedne rodičovské združenia ( okrem 9.ročníkov), ktoré sa uskutočnia vo štvrtok 9.2.2023 o 15,30 hod. 
Tešíme sa na Vašu účasť. 

Oznam stravovanie

Oznam stravovanie

Vážení rodičia!
Mesto Topoľčany vydalo Všeobecne záväzné nariadenie č.15/2022 o určení výšky finančných príspevkov v školách a v školských zariadeniach zriadených mestom Topoľčany, v ktorom v  súlade s ustanovením § 140 ods. 9 (štandardné stravovanie) a ods. 10 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ako súčasti základnej školy podľa príslušných vekových kategórií stravníkov - alikvotne na základe denných súm 3. finančného stravovacieho pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov - stanoveného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (s platnosťou od 01.01.2023) – nasledovne:
- za žiaka základnej školy (desiata)
- veková kategória od 6 rokov do 11 rokov (1. - 4. ročník)...... 0,70 €/deň
- veková kategória od 11 rokov do 15 rokov (5. - 9. ročník).....0,75 €/deň
- za žiaka základnej školy (obed)
- veková kategória od 6 rokov do 11 rokov (1. - 4. ročník) ......1,70 €/deň
- veková kategória od 11 rokov do 15 rokov (5. - 9. ročník) ....1,90 €/deň

Ďakujem.
Vedúca školskej jedálne.

Novoročné prianie

Novoročné prianie

Milí žiaci, milí rodičia!

Nech je celý Nový rok 2023 naplnený zdravím, šťastím v živote, láskou v srdci a spokojnosťou v duši. Želáme Vám veľa energie, optimizmu, dobrých ľudí okolo seba a veľa správnych rozhodnutí, ktoré prinesú radosť Vám, Vašim rodinám a priateľom.

Kolektív ZŠ Hollého.  

Vianočné mestečko

Vianočné mestečko

V posledný deň školského vyučovania v roku 2022 sa všetci žiaci Základnej školy J. Hollého v Topoľčanoch presunuli z tried na Vianočné mestečko, ktoré si žiaci na školskom sami vytvorili. 

Aj takýmto spôsobom si pripomenuli a uctili rôzne slovenské vianočné tradície. V rámci vianočného mestečka boli na školskom dvore vytvorené vianočné trhy, na ktoré sa jednotlivé triedy pripravovali mesiac. Vytvorili si rôzne výrobky, dekorácie, koláčiky za účelom predaja za symbolické ceny. Ako to už na vianočných trhoch býva, podával sa aj Vianočný detský punč. Do organizácie Vianočného mestečka sa zapojili aj pani kuchárky, ktoré pripravili ochutnávku slovenských nátierok. 

Počas vianočných trhov bez prestávky znela vianočná hudba v podobe Pouličných muzikantov. V pozadí znel saxofón, klavír, gitara a spev našich šikovných žiakov. 
Formou Vianočného kvízu sa deti dozvedeli odkiaľ pochádza tradícia zdobenia vianočného stromčeka, aké zvyky majú na Vianoce jednotlivé krajiny. 

Na koniec Vianočných trhov sme si všetci zaželali Veselé Vianoce. 

Čítať viac...

Riaditeľské voľno – Oznámenie

Riaditeľstvo ZŠ J. Hollého 696/3, Topoľčany podľa § 3 ods. 9 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, informuje v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o udelení riaditeľského voľna žiakom školy na dni 21.12.2022 a 22.12.2022   z prevádzkových dôvodov.
Zároveň oznamuje, že v uvedené dni nebude v prevádzke ŠKD ani ŠJ. Žiaci budú zo stravy automaticky odhlásení.
Vyučovanie sa začne po vianočných prázdninách dňa 9.1.2023.
Všetkým želáme krásne a pokojné vianočné sviatky  prežité v zdraví, v kruhu svojej rodiny a blízkych.
Kolektív ZŠ Hollého

OZNAM PRE STRAVNÍKOV ŠKOLSKEJ JEDÁLNE !

OZNAM PRE STRAVNÍKOV ŠKOLSKEJ JEDÁLNE !

Vedúca školskej jedálne ZŠ Hollého 696/3 Topoľčany oznamuje všetkým stravníkom, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, že posledný termín odhlásenia  žiaka/žiačky zo stravy v mesiaci december  je 16.12.2022 do 14.hod.
Po tomto termíne už nebude možné Vás zo stravy odhlásiť z dôvodu uzávierky a poslednej  objednávky tovaru. V prípade choroby je možné si obed prísť prevziať zabalený v jednorazovom obale do školskej jedálne
od 11:30-13:30hod..

Chceme Vás týmto  poprosiť o skontrolovanie platieb za stravu  v školskej jedálni, nakoľko sa bude uzatvárať kalendárny rok 2022 a platby musia byť všetky riadne uhradené do 22.12.2022. Pokiaľ ste platbu zabudli uhradiť prosím, aby ste tak čo najskôr urobili a dané platby za stravu uhradili.
V prípade nejasnosti volajte vedúcej školskej jedálne:
Silvia Vlachynská, t .č.: 0911 075 826
Ďakujeme


Šaliansky Maťko 2022

Šaliansky Maťko 2022

„Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko,
Maťko preto, že ma tak volajú, a šaliansky preto,
že som sa narodil v Šali. Súťaž v prednese slovenskej povesti nazvali podľa mňa ŠALIANSKY MAŤKO J. C. Hronského.“

Tak ako každoročne aj tento školský rok 2022/2023 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese povestí. Žiaci prvého stupňa sa predstavili v kategórii 2.-3.ročník a pripravili si nás skutočný literárny zážitok.

Čítať viac...

Adventný veniec

Adventný veniec

Od 28.11 nádvorie Základnej školy J. Hollého zdobí krásny adventný veniec, ktorý vytvorila naša kolegyňa Gabika Sečanská. 
Adventný veniec je kresťanská vianočná dekorácia tvorená vencom zo vždyzelených vetvičiek, na ktorom sú pripevnené spravidla štyri sviečky. Používa sa počas adventu a obdobne ako adventný kalendár slúži na symbolické odpočítavanie času do Vianoc.
Každý týždeň sa rozsvieti jedna adventná sviečka. 

Návšteva našej bývalej žiačky

Návšteva našej bývalej žiačky

Výber vhodnej strednej školy je veľmi dôležitý, pretože výrazne ovplyvní smerovanie ďalšieho života mladého človeka. V piatok, 18. novembra, prišla naša bývala žiačka Ninka Šobaňová ako ambasádorka svojej školy predstaviť a bližšie porozprávať o Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch pri Martine. Ninka je piatačka, maturantka... Porozprávala o výhodách, ale aj nevýhodách štúdia na takejto škole a prezradila nám, či by sa opäť rozhodla pre štúdium na tejto strednej škole.
Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka, ktorí majú radi cudzie jazyky sa s ňou stretli a so záujmom ju počúvali. Viacerí sa po stretnutí s ňou rozhodli podať si prihlášku a vyskúšať prijímacie skúšky práve na školu, ktorú navštevuje Ninka. Želáme im veľa šťastia... :)
Čítať viac...