Novinky

Voda je život
Bez vody neexistuje život. Všetci vieme aká je voda potrebná pre všetko živé a nie všade jej majú dostatok. Práve 22. marec si pripomíname ako Svetový deň vody. Veľa rozvojových krajín trpí nedostatkom pitnej vody a pritom ju tak veľmi všetci potrebujeme. Človek vydrží bez jedla niekoľko dní až týždňov, no bez vody len krátko. Aj pri únave či nervozite niekedy pomáha jednoduché opatrenie: napiť sa vody. Približne 2/3 ľudského tela tvorí voda. Z toho približne 2/3 je v bunkách a 1/3 je mimo buniek (krv, lymfa, sliny, tráviace šťavy a tkanivový mok). Voda sa podieľa na distribúcii živín, minerálnych látok, vitamínov, hormónov i na vylučovaní nestrávenej potravy a škodlivín.

Čítať viac...
Oslávme spolu Medzinárodný deň šťastia - 20. marec
Oslávme spolu Medzinárodný deň šťastia - 20. marec

Oslávme spolu Medzinárodný deň šťastia - 20. marec

Aj keď v súčasnosti prežívame na celom svete ťažké obdobie skúsme si dnes pripomenúť čo nás robí šťastnými.  Deň, 20. marec, bol totiž vyhlásený v júli 2012 za Medzinárodný deň šťastia. Oslávme ho spolu!
Hlavným cieľom dnešného dňa je totiž pripomenúť si, že šťastie je jedným z hlavných cieľov každého z nás a tiež, že hospodársky rast krajiny nemusí nutne znamenať aj šťastných obyvateľov. Možno práve teraz máme možnosť pripomenúť si tie každodenné maličkosti, ktoré vedia robiť naše dni krajšie. Hoc len obyčajný úsmev dokáže hotové zázraky.  Skúsme dnes urobiť krajší deň sebe aj ostatným! A vlastne nielen dnes!

Školský obvod I. Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany Podľa VZN Mesta Topoľčany č.6/2019
Školský obvod I. Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany Podľa VZN Mesta Topoľčany č.6/2019

Školský obvod I. Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany Podľa VZN Mesta Topoľčany č.6/2019


Ulice:
Železničiarska, Stummerova, Záhradnícka, Cintorínska, Čsl. armády, Dr. P. Adámiho, Kpt. Jaroša, Kpt. Žalmana, P. Jilemnického, J. Wolkra, Fraňa Kráľa, Jána Kollára, A. Grznára, M. Závodného, Športovcov, Timravy, Streďanská, Krátka, Mieru, Moyzesova, Pavlovova, Dopravná, Pod kalváriou (okrem č. 295 a č. 296), Budovateľská, Cukrovarnícka, Tovarnícka, Inovecká, Jaselská, Skýcovská, Pionierska, Kalinčiakova, Svätoplukova, Puškinova, Mojmírova, Hurbanova, Topoľová, Pílska, Václavská, Vajanského, Komenského, Radlinského, Slov. partizánov, Povstania, Slobody, Odbojárov, 17. novembra, Družby, Krušovská č. d. 1831, Krušovská č. d. 1859, Práznovská cesta
Obec:
Tovarníky pre roč. 1. – 9. 

Detská osobnosť mesta Topoľčany 2020
Napriek súčasnej pandemickej situácii si žiaci druhého stupňa zodpovedne plnia nielen školské, ale aj mimoškolské aktivity. Zapájajú sa do súťaží, olympiád a tým reprezentujú nielen našu školu, ale aj mesto Topoľčany. Dňa 15. 3. 2021 nás prišli navštíviť  p. primátorka Alexandra Gieciová a vedúca odboru školstva, kultúry a práce s mládežou Vladimíra Matušíková a odovzdali najúspešnejším žiakom školy ocenenie ,,Detská osobnosť mesta Topoľčany 2020 „
Čítať viac...
Okresné kolo Chemickej olympiády
Dňa 12.3.2021 sa konalo online formou Okresné kolo Chemickej olympiády. Do okresného kola sa z našej školy zapojili 2 žiačky 9.ročníka. Kristína Kramárová sa umiestnila na 1.mieste OKCHO. Monika Ďuráková je úspešný riešiteľ OKCHO. Obom žiačkam blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Čítať viac...
Okresné kolo Geografickej olympiády

Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v SR a prebiehajúce dištančné vzdelávanie sa okresné kolo Geografickej olympiády uskutočnilo online dňa 5. 2. 2021. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti, čas na vypracovanie testu bol 90 minút. Žiaci súťažili v troch kategóriách: E -  8.,9. roč., F – 6.,7. roč., G – 5. roč. 

Čítať viac...
Prihlasovanie žiakov na štúdium na 8-ročné gymnáziá
Prihlasovanie žiakov na štúdium na 8-ročné gymnáziá

Prihlasovanie žiakov na štúdium na 8-ročné gymnáziá

Vážení rodičia, máte možnosť prihlásiť svoje dieťa na štúdium na 8-ročné gymnáziá. Prihláška sa podáva do 8. apríla 2021. Gymnázium TO otvára v budúcom šk. roku 1 triedu s 22 žiakmi. Príjímacie skúšky budú 3. mája 2021. Kritériá na príjímacie skúšky mali stredné školy zverejniť do 26.2. 2021 - sledujte stránku vybraného gymnázia.
V prípade záujmu, prosím nahlásiť meno žiaka vých. poradkyni (Mgr. Mária Miková).
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 2021
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 2021

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 2021

Aj v tomto ťažkom období dištančného vzdelávania sa dňa 27.1.2021 konalo online formou okresné kolo Matematickej olympiády. Matematická olympiáda patrí k náročnejším súťažiam, v ktorých treba uplatniť bystré a logické myslenie. Do tejto súťaže sa v kategórii Z5 z našej školy zapojilo 7 žiakov piateho ročníka.
Z celkového počtu 31 súťažiacich, boli 4 naši žiaci úspešní riešitelia (získali minimálne 9 bodov z 18): 
Richard Valúch – 6.miesto
Alex Medo – 11.-14.miesto
Eliáš Lacika – 16.-18.miesto
Branislav Líška – 16.-18.miesto

Úspešným žiakom blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za usilovnosť a ochotu reprezentovať svoju školu.
8.marec MDŽ
8.marec MDŽ

8.marec MDŽ

Edith Piaf povedala: „Najdôležitejšie je milovať,
 byť milovaná, šťastná a vyrovnaná sama so sebou.“


Čítať viac ...

Oznam o výchovno–vzdelávacom procese od 8. 3. 2021
Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci, od pondelka 08.03.2021 pokračuje výchovno – vzdelávací proces na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/10079:2 – A1810 zo dňa 2.marca 2021 nasledovne:
Prezenčné vyučovanie pre žiakov I. stupňa bude prednostne
- pre deti rodičov, ktorí musia dochádzať do práce /nemôžu pracovať z domu/
- pre deti, ktoré nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu

Ostatné deti I. stupňa sa budú vzdelávať dištančne.
Čítať viac...