Novinky

Oznam

Oznam

Na základe § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje riaditeľstvo Základnej školy J. Hollého 696/3, 955 01 Topoľčany žiakom 1.-9.ročníka dňa 22.12.2023 (piatok) riaditeľské voľno z organizačných a prevádzkových dôvodov. Školský klub detí a školská jedáleň nebudú v tento deň v prevádzke. Žiaci budú zo stravy automaticky odhlásení. Vo štvrtok 21.12.2023 končí vyučovanie 5.vyučovacou hodinou pre 2.stupeň, 4.vyučovacou hodinou pre 1.stupeň. ŠKD bude v prevádzke do 15,00 hod.

6.12.2023 Sv. Mikuláš

6.12.2023 Sv. Mikuláš

1.- 4. ročník Imatrikulácie o 9:00 hod.
5.- 9. ročník kino Teddyho Vianoce o 10:30 hod.
Vyučovanie končí 5VH o 12:15 hod.

120. VÝROČIE ZŠ J. HOLLÉHO

120. VÝROČIE ZŠ J. HOLLÉHO

19.10.1903 sa začala písať história Štátnej meštianskej školy...
My oslavujeme a poďte aj Vy spolu s nami osláviť
120. VÝROČIE ZŠ J. HOLLÉHO V TOPOĽČANOCH.
Pri tejto príležitosti pozývame všetkých bývalých žiakov, priateľov a priaznivcov školy
na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 18.10.2023 (streda) od 8:00 do 14:00 hod.  
Dňa 19.10.2023 (štvrtok) od 13:00 do 15:00 hod. môžete nahliadnuť do školského prostredia a zaspomínať si na časy školou povinné. Zároveň Vás v tento deň o 16:00 hod. pozývame do kinosály Spoločenského domu v Topoľčanoch na slávnostnú akadémiu.

Rodičovské združenie

Rodičovské združenie


Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov.
Dňa 11. 9. 2023 /pondelok/ o 15:30 hod. sa v triedach uskutoční triedne rodičovské združenie. 
Tešíme sa na Vás. Kolektív ZŠ J. Hollého.

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Slávnostné otvorenie školského roka bude dňa 4.9.2023 o 8:00 hod. za priaznivého počasia na školskom dvore. Nástup žiakov na školskom dvore je v čase od 7:30 hod. 
Dňa 4.9.2023 nebude v prevádzke ŠKD ani ŠJ. Školský klub detí aj školská jedáleň budú v plnej prevádzke od 5.9.2023. Mliečna desiata sa bude vydávať od októbra 2023. 

Všetci žiaci prihlásení na stravovanie dostanú dňa 4.9.2023 (pondelok) poštovú poukážku na úhradu režijných nákladov na stravu na 2 mesiace (september, október). Žiaci pri odbere stravy používajú čip. Nové informácie ohľadom prihlasovania na stravovanie v ŠJ poskytne vedúca ŠJ až 4.9.2023.
Tešíme sa na Vás                       
Kolektív ZŠ J. Hollého

MDD

MDD

Medzinárodný deň detí oslávime dňa 1.6.2023. Vyučovanie končí po 5. vyučovacej hodine. ŠKD aj Školská jedáleň pracujú v plnej prevádzke.

Talentové skúšky do plaveckej triedy 2023/2024

Talentové skúšky do plaveckej triedy 2023/2024

Talentové skúšky do plaveckej triedy 2023/2024.pdf

Veľkonočné prianie

Veľkonočné prianie

Preveselé sviatky jari,
slnko v každej jednej tvári.
Bystré nohy, svižný korbáč,
šunku, chlebík, ba aj koláč.
Trošku kriku, šťastia moc,
skrátka krásnu Veľkú noc.

Kolektív ZŠ J. Hollého
Čítať viac...