Novinky

Vážení rodičia,  
Riaditeľstvo ZŠ žiada  žiakov 1. -2. ročníka Tovarník ,  aby si  vybavili  čipové karty platné od 2.9.2020  na cestovanie  autobusom do školy v šk. roku 2020/2021. Žiaci 3. -9. ročníka v šk. roku 2020/2021  dochádzajúci do školy  autobusom  z Práznoviec a Nemčíc  musia používať  čipové karty platné od 2.9.2020  na cestovanie  autobusom do školy v šk. roku 2020/2021.  Čipové karty žiakov  skontroluje tr. učiteľka hneď prvý týždeň šk. roka 2020/2021. Žiaci 7. -9. ročníka z Chrabrian  na 2. stupni musia  naďalej od 1. dňa šk. roka  odkladať cest. lístky a odovzdať tajomníčke vždy  na konci mesiaca v tomto šk. roku.
Čítať viac...
Podmienka nástupu do školy
Podmienka nástupu do školy

Podmienka nástupu do školy

Milí prváčikovia a novoprijatí žiaci ostatných ročníkov
Vaše triedne pani učiteľky sa tešia na stretnutie s Vami. Čakajú Vás prvý deň na školskom dvore.
Pokyny k začiatku školského roka 2020/2021
Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, milí žiaci.

Chceme Vás informovať o nových povinnostiach v súlade s novými organizačnými pokynmi v školskom roku 2020/2021 v súvislosti so šírením COVID 19. Všetky opatrenia rešpektujú pokyny Ministerstva školstva a Úradu verejného zdravotníctva SR.

Začiatok školského roka je 2. 9. 20208:00 hodbude prebiehať v triedach, bez účasti rodičov, výnimku majú len žiaci 1. ročníka.Príchod žiakov do školy:

-         žiaci 1.stupňa - vstup cez školský dvor
-         žiaci 2.stupňa (5., 6. ročník) - vstup cez školský dvor
-         žiaci 2.stupňa (7. – 9. ročník) - vstup cez hlavný vchod od autobusovej stanice 

Podmienka nástupu do školy 

Pri prvom nástupe žiaka do ZŠ je zákonný zástupca povinný predložiť 2 dokumenty, ktoré si tu môžete aj stiahnuť : 

1. Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020-2021

2. Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti 


Vyplnené tlačivá odovzdá dieťa 2.9.2020 pri nástupe do školy triednemu učiteľovi.         
Pokiaľ nemáte možnosť uvedené dokumenty vytlačiť, môžete si ich vyzdvihnúť v priestoroch základnej školy  od 25. 8. 2020 – 28. 8.2020 v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod.
Vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladá zákonný zástupca dieťaťa po každom prerušení školskej dochádzky v trvaní viac ako tri dni. 
Upozorňujeme, že v období  02.09.2020 - 14.09.2020 je používanie rúšok v interiéri školy pre žiakov 2. stupňa povinné. Žiaci 1. stupňa budú používať rúška vo všetkých priestoroch mimo svojej triedy. Preto žiadame zákonných zástupcov, aby pre svoje dieťa zabezpečili každý deň 2 rúška a jednorazové papierové vreckovky.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 18.8.2020 zverejnilo Manuál pre základné školy, ktorým upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v daných zariadeniach pre školský rok 2020/2021.

Podrobnejšie informácie získate tu:
Manuál - základné školy 
Semafor

Tešíme sa na Vás a veríme, že dobrou komunikáciou, pochopením a spoluprácou nový školský rok úspešne spoločne zvládneme.
Vedenie ZŠ J. Hollého
Čítať viac...
Oznam pre stravníkov
Milí rodičia, zákonní zástupcovia!
Oznamujeme Vám, že v novom školskom roku 2020/2021 sa bude vyberať finančná zábezpeka v sume 30€. Všetky dôležité informácie nájdete na zápisnom lístku, ktorý bude k dispozícii priamo v kancelárii vedúcej ŠJ alebo na stiahnutie na našej stránke školy. Vyzdvihnúť tlačivo (zápisný lístok) ako aj poštovú poukážku na úhradu stravy za mesiac september si môžete prísť osobne od 25.8 – 28.8.2020 v čase od 8.hod – 13 hod. 
Iba na základe zápisného lístka sa stáva žiak, žiačka stravníkom v našej školskej jedálni pri Základnej škole J.Hollého. Ďalšie zmeny v súvislosti s epidemiologickými opatreniami budú ihneď zverejnené na internetovej stránke školy. Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu v novom školskom roku 2020/2021!  
Vedúca ŠJ p. Vlachynská
*priniesť so sebou vlastné pero a nezabudnúť na prekrytie horných dýchacích ciest ( rúško, šatka)

Zápisný lístok>>
Čítať viac...
Letná škola v ZŠ J. Hollého
Letná škola v ZŠ J. Hollého

Letná škola v  ZŠ J. Hollého

Termín: od 17. 8. 2020 do 21. 8. 2020 
Čas: od 8. 00 hod. do 15. 00 hod. 
Cieľová skupina: žiaci 4. a 5. ročníka
Viac tu>>
Vážení rodičia, zákonní zástupcovia , oznamujeme Vám, že nevyčerpaná finančná zábezpeka alebo jej zvyšná časť Vám bude prevedená na bankový účet uvedený v zápisnom lístku stravníkov ŠJ v období od 1.7.2020 - do 10.7.2020. V prípade, ak počas školského roka došlo k zmene bankového účtu, žiadame zákonných zástupcov túto zmenu nahlásiť najneskôr do 29.6.2020 na tel.číslo 0911 075826 vedúcej ŠJ p. Vlachynskej alebo na e-mailovu adresu silviavlachynska@gmail.com .
Zároveň oznamujeme, že preplatky za stravné sa budú posielať iba žiakom deviateho ročníka a žiakom, ktorí prestúpili na inú základnú školu. Preplatky za stravné  žiakov ostatných ročníkov sa automaticky prevedú do ďalšieho školského roka 2020/2021.
Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu!
Vedúca ŠJ p.Vlachynská
Čítať viac...
Oznam pre športový klub PIRAŃA
Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,
venujte prosím pozornosť oznamu športového klubu PIRAŇA o poplatkoch , ktorý je určený pre zákonných zástupcov žiakov športových tried 2. stupňa a žiakov 3. a 4. ročníka, ktorí navštevujú predmet pohybová príprava plávanie. Všetky podrobnejšie informácie nájdete v prílohe.

Príloha tu>>

Čítať viac...
Oznam pre stravníkov školskej jedálne
Zastavené odhlasovanie žiakov zo stravy!

Posledný termín na odhlásenie žiaka/žiačky zo stravy je streda 24.6.2020. Po tomto dátume odhlásenie nie je už možné. Za pochopenie ďakujem. 
Silvia Vlachynská, vedúca ŠJ.
Čítať viac...