Novinky

Olympiáda v nemeckom jazyku - školské kolo
Olympiáda v nemeckom jazyku - školské kolo

Olympiáda v nemeckom jazyku - školské kolo

Dňa 27.11.2020 sa uskutočnilo, tak ako to dovolili podmienky, školské kolo olympiády v nemeckom
jazyku. 
Nemecký jazyk sa vyučuje na základnej škole ako povinne voliteľný predmet od siedmeho ročníka. Do školského kola sa zapojili dvaja žiaci, ktorí mali už v minulosti úzky kontakt s nemeckým jazyku.
V školskom kole súťažiaci absolvovali písomnú a ústnu časť olympiády online. Obaja súťažiaci postupujú do ďalšieho kola:
Okresné kolo – Level 1A – Jonas Pasovský
Krajské kolo – Level 1C – Saskia Baumann
Obom súťažiacim držíme palce.
Ani počas online vyučovania nestrácame kontakt so svojimi žiakmi
Počas online vyučovania sa triedni učitelia stretávajú raz za týždeň na triednických hodinách. Aj tejto
hodine sa fantázie medze nekladú. Naši žiaci uvítali triednickú hodinu s nadšením, o čom tvrdia aj
priložené projekty, ktoré vznikli cez online triednickú hodinu.
Čítať viac...
17. november
Stalo sa Vám niekedy, že ste veľmi túžili niečo dosiahnuť, ale vôbec sa vám nedarilo? A kým ste to dosiahli, prešiel nejaký čas a o to viac ste si to potom vážili? Lebo každé ťažko odpracované víťazstvo chutí oveľa viac ako niečo, čo dostanete zadarmo. Jedno také víťazstvo si pripomenieme zajtra, 17. novembra a práve tento rok odvtedy uplynulo 31 rokov. Na uliciach a námestiach slovenských a českých miest sa zhromaždili davy ľudí,aby bojovali za lepšie časy. Nepoužívali však na to zbrane, ale slová, piesne a štrngajúce kľúče. A napokon bez bitiek zvíťazila slušnosť. Starší z nás už poznajú udalosti, ktoré sa na Slovensku diali pred 31 rokmi. Niektorí ľudia boli spokojní so svojím životom. Mali zamestnanie, miesto na bývanie, lacnejšie potraviny. Vyzeralo to tak, že im naozaj nič nechýbalo. Politici im diktovali,čo majú robiť, čo si majú myslieť a ako sa správať. Našli sa ľudia, ktorým sa takýto spôsob života nepáčil, preto sa ozvali. Museli tiež rátať s tým, že sato nemusí páčiť politikom a pokojne ich môžu zavrieť do väzenia a odtrhnúť od rodiny. Pred 31 rokmi si však ľudia povedali: DOSŤ!  Čítať viac...

OZNAM

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiaka.
MŠVVaŠ SR vydalo dňa 8.11.2020 nové Usmernenie Spoločná zodpovednosť k aktualizovaným opatreniam v súvislosti s celoplošným testovaním. Taktiež boli  vydané  Podmienky vstupu do školy a aktualizované Vyhlásenie zákonného zástupcu, ktoré je nevyhnutné priniesť pri nástupe žiaka do školy po jesenných prázdninách. Všetky dokumenty sú prílohou oznamu, preto Vás prosíme, aby ste si ich dôkladne naštudovali a rešpektovali.
Ďakujeme za spoluprácu. Vedenie školy.

Usmernenie Spoločná zodpovednosť (8. 11. 2020)


Príloha 1 - Podmienky vstupu do školy (8. 11. 2020)

Príloha 2 - Vyhlásenie zákonného zástupcu (8. 11. 2020)

Príloha 3 - Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti (8. 11. 2020)
OZNAM
OZNAM

OZNAM

Na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR  zo dňa 27.10.2020 Vás informujeme o podmienkach nástupu žiakov do školy po jesenných prázdninách. 
Zákonný zástupca žiaka 1.stupňa, ktorý navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní v prvý deň nástupu dieťaťa do školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Základná škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT – PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID –19. 

Žiaci prvého stupňa základnej školy, ktorí majú 10 rokov a viac a nevedia sa preukázať negatívnym výsledkom RT –PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID –19 ( t.j. nezúčastnili sa testovania), nemôžu sa zúčastňovať prezenčnej výučby. 
Ďakujeme za spoluprácu.

Usmernenie k postupu MŠ a ZŠ v čase platnosti Uznesenia vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020

Aktuálne opatrenia pre školy od pondelka 26.10.2020
Aktuálne opatrenia pre školy od pondelka 26.10.2020

Aktuálne opatrenia pre školy od pondelka 26.10.2020

Na základe rozhodnutia Úradu vlády SR nastávajú nasledujúce zmeny vo výchovno-vzdelávacom procese. 

1.stupeň: Vyučovanie na 1.stupni pokračuje riadnym vyučovacím procesom podľa rozvrhu hodín. Činnosť ŠKD prebieha v nezmenenom režime.
2.stupeň: Od pondelka 26.10.2020 do 27.11.2020 žiaci 2.stupňaprechádzajú na dištančné vzdelávanie podľa upraveného rozvrhu hodín. Vyučovanie sa neprerušuje, ale mení formu – všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovanie, zostávajú nezmenené pre žiakov i rodičov. Komunikácia medzi žiakom, zákonným zástupcom a učiteľom bude prebiehať cez EDUPAGE, online vyučovanie cez aplikáciu ZOOM. Vyučujúci budú so žiakmi počas dištančného vzdelávania okrem iného využívať aj  inteligentný vzdelávací systém SMARTBOOKs, ktorý škola zakúpila. Pokiaľ by žiaci, alebo rodičia mali problém s inštaláciou ktorejkoľvek aplikácie k vyučovaciemu procesu, neváhajte nás kontaktovať v pondelok od 7,45 do 13,00 hod.  Aj napriek tomu, že sú žiaci  doma, vyučovanie je povinné. Vyučujúci aj triedni učitelia budú sledovať dochádzku na online vzdelávaní. 
Žiaci boli počas dnešného vyučovania o všetkom informovaní. V pondelok prebieha skúšobná komunikácia medzi žiakmi a vyučujúcimi cez ZOOM aplikáciu, od utorka sa žiaci začínajú učiť podľa upraveného rozvrhu.


Obedy: Všetci žiaci 2.stupňa stravujúci sa v ŠJ sú od pondelka odhlásení. 

Zmena  termínu jesenných prázdnin: 
Jesenné prázdniny sa uskutočnia v termínoch 30.10.2020 (piatok)a 2.11.2020 (pondelok), 6.11.2020 ( piatok) a 9.11.2020 (pondelok)

V prípade akýchkoľvek otázok, alebo nejasností neváhajte kontaktovať triednych učiteľov alebo vedenie školy. O ďalších opatreniach Vás budeme priebežne informovať. Ďakujeme za porozumenie.  
Oznam
Oznam

Oznam

Vážení rodičia, 
zákonní zástupcovia žiaka,                                                                                                             
oznamujeme Vám, že naša škola prechádza do oranžovej zóny.
Zamestnanec školy má potvrdené ochorenie COVID-19. Na základe rozhodnutia RÚVZ bola nariadená karanténa osobám, ktoré boli v úzkom kontakte so zamestnancom. Ide o šiestich pedagógov. Vyučovanie pokračuje ďalej za dodržaní všetkých nariadení RÚVZ. Zamestnanec s potvrdeným ochorením zostal v karanténe ihneď, ako sa dozvedel, že bol v kontakte s pozitívnym človekom. Ostatné osoby v karanténe nemajú príznaky ochorenia. 
Ďakujeme za porozumenie. Želáme všetkým veľa zdravia a verím, že spoločne to zvládneme.
Všetko sa dá, keď sa chce...
Súčasná doba rôznych nariadení a odporúčaní, ovplyvnila aj vyučovací proces našej školy a hlavne predmetov: Telesná a športová výchova, Pohybová príprava a Športová pohybová príprava. 

Telocvikári a tréneri sa museli vysporiadať s vydanými odporúčaniami, nariadeniami a riešiť, ako ďalej športovať, trénovať a hýbať sa.... V septembri sa Telesná a športová výchova realizovala len vo vonkajšom areáli školského dvora a v parku, pokiaľ to počasie umožnilo. Žiaci sa venovali vstupnému testovaniu a tematickému celku- Atletika. Od októbra sa odporúča len teoretická Telesná a športová výchova. Pohyb na hodinách sme za priaznivého počasia nahradili prechádzkami na čerstvom vzduchu. Ak to počasie nedovolilo, na prvom stupni sme diskutovali o význame plávania a na druhom stupni sa venujeme prednáškam o zdravej výžive a projektu Viem, čo zjem. 


Čítať viac...
Jabĺčkový deň
Pani jeseň oznámila svoj príchod nielen krásne sfarbenou prírodou, ale aj bohatou úrodou. Z množstva jej darov sme si už tradične ako každý rok pripomenuli na vitamíny bohaté jablká. Žiaci 1. stupňa si priniesli jabĺčka a výrobky z neho. Ochutnávka sa stretla s veľkým úspechom. Deti si zasúťažili, zaspievali, zatancovali, tvorili a dozvedeli sa aký má toto sezónne ovocie prínos pre naše zdravie a vitalitu.
Čítať viac...
Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov.
Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR a ÚVZ boli vydané nové pokyny a nariadenia platné od 12.10.2020, o ktorých Vás chceme informovať. V prílohe prikladáme aktuálny manuál opatrení aj rozhodnutie ministra školstva. 

Pokyny k novým opatreniam súčinnosťou od 12.10.2020

- Povinnosť nosiť rúška pre žiakov 1.stupňa vo všetkých vnútorných priestoroch.
- Povinnosť nosiť rúška pre žiakov 1.a 2.stupňa aj v exteriéri areálu školy od 15.10.2020. 
- Rušia sa všetky výlety, exkurzie, školské športové súťaže, školská aj mimoškolská krúžková činnosť, lyžiarsky výcvik.
- ŠKD budú pokračovať naďalej za prísnych opatrení zatiaľ v nezmenenom čase – avšak rodičia si dieťa môžu vyzdvihnúť aj skôr, vzhľadom na nové opatrenia, podľa ktorých majú žiaci povinnosť byť celý deň v rúškach. Zároveň žiadame rodičov, aby pri vyzdvihnutí detí z ŠKD nevstupovali do budovy, ale aby kontaktovali vychovávateľku danej triedy.  

Ostatné opatrenia naďalej platia, prosíme Vás o ich dodržiavanie a rešpektovanie.                            
Ďakujeme za pochopenie. 

Manuál pre základné školy a školské zariadenia 11.10.2020

Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy

Príloha - Vyhlásenie zákonného zástupcu


Príloha - Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti


  
Čítať viac...