Novinky

Svetový deň obezity
Milí žiaci, milí rodičia,
pri príležitosti Svetového dňa obezity sa dňa 4.3. bude konať online konferencia, ktorej témou je prevencia obezity a zdravý životný štýl školákov.
Napriek tomu, že konferencia  bude prebiehať počas jarných prázdnin, možno budete mať čas a chuť si to so svojimi deťmi pozrieť. Podrobnejšie informácie nájdete v prílohe oznamu.
Ešte raz prajeme všetkým pekné prázdniny. Vedenie školy
Čítať viac...
Marec mesiac knihy
„Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla.“ (John Ruskin)
Literatúra má v bežnom i študentskom živote svoje stále miesto. Zdrojom stretnutí s
knihami odjakživa nie sú len kníhkupectvá a vlastné domáce knižné zbierky, ale svoje
nezastupiteľné miesto tu majú aj knižnice. Už tradične mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i mesiacom knihy. Kniha najväčší priateľ človeka od vynálezu kníhtlače patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Prečo si Mesiac knihy pripomíname práve v marci?
Mesiac knihy pripomíname od roku 1955.
Čítať viac...
2% z dane
2% z dane

2% z dane

Vážení rodičia a priatelia školy!

Aj v roku 2021 máte možnosť rozhodnúť, ako naložiť s oprávnením poukázať určené 2% z už uhradenej ročnej dane z príjmu za rok 2020 niektorému prijímateľovi, medzi ktorými je aj SRRZ – RZ pri Základnej škole J. Hollého 696/3 v Topoľčanoch. Váš príspevok bude použitý na podporu vzdelávacieho procesu, v prospech detí navštevujúcich základnú školu. [Ďalej...]
Jarné prázdniny od 1. 3. 2021 – do 5. 3. 2021
Jarné prázdniny od 1. 3. 2021 – do 5. 3. 2021

Jarné prázdniny od 1. 3. 2021 – do 5. 3. 2021

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci. 
Oznamujeme Vám, že v týždni od 1. 3. 2021 do 5. 3. 2021 budú jarné prázdniny. Z dôvodu, že počas dištančného vzdelávania vyučovanie prebiehalo u všetkých žiakov, jarnú školu neotvárame. V tomto týždni nebude prebiehať prezenčná ani dištančná výučba. V prevádzke nebude ŠKD ani ŠJ, stravníci budú automaticky odhlásení zo stravy. Nástup po jarných prázdninách pre žiakov prezenčného vzdelávania (1. – 4. stupeň) aj dištančného vzdelávania (5. – 9. stupeň) je 8. 3. 2021 (pondelok). O prípadných zmenách Vás budeme informovať.
Všetkým našim žiakom, rodičom aj pedagógom želáme jarné prázdniny plné oddychu, slnka a načerpania novej energie do ďalších dní.

Máme radi úlohy navyše..........

Počas pandémie majú žiaci skrátené vyučovanie a to napr. aj tak, že hodinu nemeckého jazyka majú len jeden krát do týždňa. 
Keďže mnohí žiaci vedia, že bez znalosti cudzích jazykov sa v dnešnej dobe nezaobídu, pýtajú si aj úlohy navyše. Týmto ich chcem pochváliť a povzbudiť, aby im to vydržalo. Žiaci čítajú knižky v nemeckom jazyku, vytvárajú projekty, alebo cvičenia. Niektorí žiaci si vypýtali hodiny navyše po vyučovaní.

Veľká pochvala Sára 7b, Nicolas 7b, Timea 7b, Max7b, Lenka 7b, Zina 7a, Liliana 7a, Alesandro 8a, Karin 7a, Dominik 7a, Nela 7a, Magdalenka 7a, Nathan 7a, Marko 7a

Čítať viac...
Inkognito
V rámci triednických hodín žiaci vytvárajú rôzne predmety, cvičia alebo hrajú rôzne hry. Veľmi obľúbenou hrou je „Inkognito“ , kde je na hodinu pozvaný zašifrovaný hosť a deti ho majú pomocou otázok uhádnuť. Posledným hosťom súťaže „Inkognito“ bola charizmatická veľmi príjemná dáma slovenského showbusinessu Sima Martausová. 
Po uhádnutí veľmi pohotovo odpovedala na všetky zvedavé otázky detí. Aj takouto troškou sme vyčarili úsmev na tvári nielen deťom, ale aj dospelým. 

Čítať viac...
Popolcová streda ohlasuje Veľkú noc
Po fašiangovom veselí, bujarej zábave a množstve sýteho jedla prichádza
predveľkonočný pôst. Ten má byť duchovnou prípravou na veľkonočnú udalosť. A do
tohto veľkonočného pôstu vstupujú mnohí veriaci práve dňom Popolcovej stredy.
Ľudovo sa nazýva aj Popolec, Popolečná, Škaredá či Krivá streda.
V tomto roku je to 17. februára 2021.
Čítať viac...
14. február- Valentín
Láska má veľa podôb, či je to láska rodičovská, kamarátska alebo v dospelom veku medzi mužom a ženou. Je všade okolo nás, len treba sa pozerať správnym smerom a otvoriť svoje srdcia. Keď máme radi niekoho, stávame sa lepšími ľudmi a zároveň sme milší voči celému okoliu. Oslávme 14. Február, Veď tento deň patrí len a len láske. Nepremeškajte a vychutnajte si jej čaro plnými dúškami. Každý z nás potrebuje k životu prejavy lásky a priateľstva v podobe bozkov, objatí, či pohladení, ktoré v každom z nás prebúdzajú tie najkrajšie pocity. Prečo teda aspoň jeden deň v roku neprežívať lásku ešte intenzívnejšie? Samozrejme, že by ste nemali prejavovať svoje city len jedenkrát v roku a kupovať množstvo nezmyselných darčekov, ale je milé svoje city prejaviť 14. februára aspoň o niečo viac. 
Čítať viac...
Prezenčné vyučovanie od pondelka, 15.2.2021
Prezenčné vyučovanie od pondelka, 15.2.2021

Prezenčné vyučovanie od pondelka, 15.2.2021

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,
pripomíname, že pri nástupe žiakov do školy od pondelka 15.2.2021 bude opäť podmienkou nástupu žiaka do školy čestné prehlásenie o bezinfekčnosti a otestovanie jedného zákonného zástupcu žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti. Platnosť testu je najviac 7 kalendárnych dní, prosím nezabudnite uviesť dátum testovania do prehlásenia.  Žiaci 1. stupňa, aj keď presiahli vek 10 rokov sa nemusia testovať. Tí žiaci, ktorí sa zúčastňujú vyučovania dostali prázdne tlačivo na vyplnenie domov, ale taktiež si ho môžete stiahnuť nižšie (tlačivo 11/a).  Žiadame Vás, pravdivo vyplniť tlačivo a odovzdať v pondelok 15. 2. 2021 pri rannom filtri.
Dôrazne Vás prosíme a žiadame, aby ste neposielali do školy deti s príznakmi respiračného ochorenia.
Upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov, že naďalej platí zákaz vstupu do budovy školy a areálu školského dvora. Zákonný zástupca vyprevádza a prevezme dieťa pri závore.

Prajeme pekný víkend!


• 11/a: Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (formát DOCX)

• 11/a: Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (formát PDF)

Oznam o obnovení prezenčného vyučovania na 1. stupni ZŠ
Oznam o obnovení prezenčného vyučovania na 1. stupni ZŠ

Oznam o obnovení prezenčného vyučovania na 1. stupni ZŠ


Riaditeľka Základnej školy, J. Hollého 696/3, Topoľčany oznamuje, že 08.02.2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie na 1. stupni ZŠ.


V prevádzke bude školský klub detí aj školská jedáleň. Podmienkou nástupu žiaka do školy je otestovanie jedného zákonného zástupcu žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti. Platnosť testu je najviac 7 kalendárnych dní. Žiaci 1. stupňa, aj keď presiahli vek 10 rokov, sa nemusia testovať. Povinnosťou zákonného zástupcu je pri nástupe žiaka do školy predložiť Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (aktuálne vyhlásenie je súčasťou tohto oznamu). Každé ráno prejdú žiaci ranným filtrom – dezinfekcia rúk, meranie teploty. Každý žiak musí mať 2 rúška. Dôrazne Vás prosíme a žiadame, aby ste neposielali do školy deti s príznakmi respiračného ochorenia.
Upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov, že naďalej platí zákaz vstupu do budovy školy a areálu školského dvora. Zákonný zástupca vyprevádza a prevezme dieťa pri závore.

Školský klub detí bude v prevádzke od 06: 30 hod. do 16: 30 hod.

Školská jedáleň bude v prevádzke od 08. 02. 2021 (pondelok) pre všetkých stravníkov 1.stupňa (rodičia nemusia nahlasovať deti vedúcej ŠJ), mliečna desiata sa vydáva až od 09. 02. 2021 (utorok).

Ak žiak nenastúpi 08. 02. 2021 do školy, škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu. Zákonný zástupca nemá nárok na pandemickú OČR. Zákonný zástupca je povinný pravidelne kontaktovať triedneho učiteľa ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľka školy bude kontaktovať ÚPSVaR.
Ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou, žiak bude komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.

Žiaci 2. stupňa pokračujú naďalej v dištančnom vzdelávaní.

Ďakujeme za rešpektovanie a dodržiavanie pravidiel. Chránime tým zdravie Vašich detí, Vás a všetkých zamestnancov školy.

Prílohy na stiahnutie:


• Oznam o obnovení prezenčného vyučovanie na 1. stupni ZŠ (formát DOCX)»

• Oznam o obnovení prezenčného vyučovanie na 1. stupni ZŠ (formát PDF)»

• 11/a: Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (formát DOCX)

• 11/a: Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (formát PDF)

• 11/b: Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase (formát DOCX)

• 11/b: Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase (formát PDF)