Novinky

Prihlášky na SŠ a osemročné Gymnázium
Prihlášky na SŠ a osemročné Gymnázium

Prihlášky na SŠ a osemročné Gymnázium

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa termín podávania prihlášok riaditeľom základných škôl stanovuje najneskôr do 15. mája 2020, následne je povinnosťou riaditeľov ZŠ odoslať prihlášky na príslušné SŠ do 21. mája 2020. Vzhľadom na súčasnú situáciu potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka na prihláške nie je požadované.

Z dôvodu, že na prihláške sú potrebné podpisy zákonného zástupcu a žiaka, po konzultácii s výchovnou poradkyňou sme sa rozhodli, že podpisovanie prihlášok na SŠ a osemročné Gymnázium bude prebiehať osobne za účasti zákonného zástupcu aj žiaka v priestoroch školy (ranná družina ŠKD Delfínik) pri dodržaní prísnych hygienicko–epidemiologických opatrení (ochranné rúško, rukavice a vlastné pero) v nasledovných termínoch:

Pondelok 20. 4. 2020 od 8:00 hod – 12:00 hod.
Utorok 21. 4. 2020 od 12:30 – 16:30 hod.

V prípade potreby, kontaktujte výchovnú poradkyňu Mgr. Máriu Mikovú na t. č. 0903 479 430
Informácie o zápise
Informácie o zápise

Informácie o zápise

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia budúcich prvákov!


Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 sa bude konať v termíne od 20. apríla (pondelok) do 22. apríla (streda) 2020.  V tomto školskom roku pri zápise do 1. ročníka škola postupuje v súlade s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo 2020/10610:1–A1030 zverejneným na stránke školy.  Zápis bude prebiehať elektronickou formou. Elektronická prihláška bude pred uvedeným termínom zápisu zverejnená na webovej stránke školy.
Usmernenie k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania»
Všetky podrobné informácie o spôsobe a priebehu zápisu, ako i Vzorový formulár k zápisu nájdete v priložených dokumentoch [Ďalej...]
Taktiež si tu prečítajte informácie, čo by mal vedieť budúci prvák [Ďalej...]
Nájdete tu aj súbor pracovných listov pre budúcich prvákov [Ďalej...]

Milí žiaci, rodičia, pedagógovia, zamestnanci školy

S láskou a želaním všetkého najlepšieho
Vám prajeme tie najkrajšie veľkonočné sviatky.
Nech Vám Veľká noc prinesie
veľa radosti, šťastia, zdravia a pokoja do vášho života
a nech sa atmosféra týchto sviatkov prenesie aj do ďalších dní a naplní ich láskou, pokorou a nádejou.


Vedenie ZŠ Hollého
Skúšky do plaveckej triedy - ZRUŠENÉ
Skúšky do plaveckej triedy - ZRUŠENÉ

Skúšky do plaveckej triedy - ZRUŠENÉ

Skúšky do plaveckej triedy, ktoré sa mali konať dňa 14. mája 2020 sú na základe mimoriadneho prerušenia vyučovania ZRUŠENÉ [Ďalej...]


Milí rodičia, na porade vedenia mesta Topoľčany zo dňa 30.3.2020 vedenie mesta rozhodlo, že v súvislosti s prerušením vyučovania sa s účinnosťou od 1.4.2020 nebudú vyberať príspevky od zákonných zástupcov na úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v pôsobnosti mesta Topoľčany až do odvolania. V našom prípade sa to týka Centra voľného času, Školského klubu detíŠkolskej jedálne. Prajem všetkým veľa zdravia, trpezlivosti a síl na zvládnutie každodenných radostí a starostí!
S pozdravom PaedDr. Zuzana Kapustová
Mimoriadne prerušenie vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania
Mimoriadne prerušenie vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania

Mimoriadne prerušenie vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania. Bližšie informácie si pozrite tu»
Detská Univerzita Komenského Online
Detská Univerzita Komenského Online

Detská Univerzita Komenského Online


Deti do školy ísť nemôžu – no vedomosti môžu prísť za nimi. IT spoločnosť DATALAN ako realizátor Detskej Univerzity Komenského Online sprístupňuje školákom 44 zaujímavých a inšpiratívnych videoprednášok. V nich zdieľali svoje znalosti slovenskí aj zahraniční prednášajúci za ostatných päť ročníkov DUK, ktorú organizuje Divadlo Aréna s Univerzitou Komenského v Bratislave.
Na najúspešnejších z každého kraja čakajú aj lákavé ceny»
Bližšie informácie si pozrite tu»
Súťaž SME DOMA
Súťaž SME DOMA

Súťaž SME DOMA

Nitriansky samosprávny krajTribečské osvetové stredisko vyhlasujú mimoriadnu súťaž pre predškolákov a žiakov základných škol: SME DOMA. Bližšie informácie si pozrite tu»


Oznam o zatvorení školy, AKTUALIZOVANÉ
Oznam o zatvorení školy, AKTUALIZOVANÉ

Oznam o zatvorení školy, AKTUALIZOVANÉ

Milí žiaci, rodičia
Na základe usmernenia MŠVVaŠ sa obdobie prerušenia vyučovania v školách upravilo od 30.3.2020 do odvolania. Keďže jarné prázdniny už máme za sebou, je potrebné sa počas tohto obdobia venovať aj školským povinnostiam. Pedagógovia zostávajú s Vami v kontakte prostredníctvom elektronickej komunikácie a budú Vám posielať úlohy. Veríme, že budete zodpovední nielen voči svojmu zdraviu, ktoré je prvoradé, ale aj voči svojim školským povinnostiam. Prajeme Vám, aby ste čas strávený doma so svojimi najbližšími strávili v pokoji, zmysluplne, zodpovedne a hlavne v zdraví!
Vedenie školy