Novinky

Zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2023/2024

Zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2023/2024

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, J. HOLLÉHO 696/3, TOPOĽČANY
Riaditeľstvo školy oznamuje zákonným zástupcom, že
zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2023/2024 sa bude konať v termíne od 12. apríla 2023 (streda) do 14. apríla 2023 (piatok) od 13:00 hod. do 15:30 hod.

Čítať viac...

Obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín

Obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín

V Tribečskom osvetovom stredisku v Topoľčanoch bolo posledné dni veľmi rušno. Od 14. do 16. marca 2023 tam prebiehali obvodné kolá v prednese detí súťaže Hviezdoslavov Kubín.
Naši žiaci  si vybojovali tieto miesta:
POÉZIA:
1.kategória  :1.miesto Nina Šípošová 3.B
PRÓZA:
1.kategória:1.miesto:Nina Pirťanová 3.B
Tešíme sa a prajeme veľa šťastia v okresnom kole!
Čítať viac...

Deň vody 2023

Deň vody 2023

Dňa 22.3.2023 v rámci Dňa vody jednotlivé triedy uskutočnili súťaživé hry, tvorivé hry s odpadovým materiálom a pripomenuli si dôležitosť každodennej potreby tento vzácnej tekutiny.
Čítať viac...

Karneval 2023

Karneval 2023

17.februára sme sa preniesli do rozprávkovej krajiny. Deti z 1.stupňa si konečne užili karnevalovú atmosféru. Boli tu princezné, rôzni hrdinovia, zvieratká. Deti sa zabavili a zasúťažili. Každý dostal sladkú cenu a v súťažiach boli tiež oceňovaní. Odchádzali s dobrým pocitom na prázdniny.
Čítať viac...

Triedne rodičovské združenia

Triedne rodičovské združenia

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,
Pozývame Vás na triedne rodičovské združenia ( okrem 9.ročníkov), ktoré sa uskutočnia vo štvrtok 9.2.2023 o 15,30 hod. 
Tešíme sa na Vašu účasť. 

Oznam stravovanie

Oznam stravovanie

Vážení rodičia!
Mesto Topoľčany vydalo Všeobecne záväzné nariadenie č.15/2022 o určení výšky finančných príspevkov v školách a v školských zariadeniach zriadených mestom Topoľčany, v ktorom v  súlade s ustanovením § 140 ods. 9 (štandardné stravovanie) a ods. 10 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ako súčasti základnej školy podľa príslušných vekových kategórií stravníkov - alikvotne na základe denných súm 3. finančného stravovacieho pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov - stanoveného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (s platnosťou od 01.01.2023) – nasledovne:
- za žiaka základnej školy (desiata)
- veková kategória od 6 rokov do 11 rokov (1. - 4. ročník)...... 0,70 €/deň
- veková kategória od 11 rokov do 15 rokov (5. - 9. ročník).....0,75 €/deň
- za žiaka základnej školy (obed)
- veková kategória od 6 rokov do 11 rokov (1. - 4. ročník) ......1,70 €/deň
- veková kategória od 11 rokov do 15 rokov (5. - 9. ročník) ....1,90 €/deň

Ďakujem.
Vedúca školskej jedálne.

Novoročné prianie

Novoročné prianie

Milí žiaci, milí rodičia!

Nech je celý Nový rok 2023 naplnený zdravím, šťastím v živote, láskou v srdci a spokojnosťou v duši. Želáme Vám veľa energie, optimizmu, dobrých ľudí okolo seba a veľa správnych rozhodnutí, ktoré prinesú radosť Vám, Vašim rodinám a priateľom.

Kolektív ZŠ Hollého.  

Vianočné mestečko

Vianočné mestečko

V posledný deň školského vyučovania v roku 2022 sa všetci žiaci Základnej školy J. Hollého v Topoľčanoch presunuli z tried na Vianočné mestečko, ktoré si žiaci na školskom sami vytvorili. 

Aj takýmto spôsobom si pripomenuli a uctili rôzne slovenské vianočné tradície. V rámci vianočného mestečka boli na školskom dvore vytvorené vianočné trhy, na ktoré sa jednotlivé triedy pripravovali mesiac. Vytvorili si rôzne výrobky, dekorácie, koláčiky za účelom predaja za symbolické ceny. Ako to už na vianočných trhoch býva, podával sa aj Vianočný detský punč. Do organizácie Vianočného mestečka sa zapojili aj pani kuchárky, ktoré pripravili ochutnávku slovenských nátierok. 

Počas vianočných trhov bez prestávky znela vianočná hudba v podobe Pouličných muzikantov. V pozadí znel saxofón, klavír, gitara a spev našich šikovných žiakov. 
Formou Vianočného kvízu sa deti dozvedeli odkiaľ pochádza tradícia zdobenia vianočného stromčeka, aké zvyky majú na Vianoce jednotlivé krajiny. 

Na koniec Vianočných trhov sme si všetci zaželali Veselé Vianoce. 

Čítať viac...

Riaditeľské voľno – Oznámenie

Riaditeľstvo ZŠ J. Hollého 696/3, Topoľčany podľa § 3 ods. 9 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, informuje v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o udelení riaditeľského voľna žiakom školy na dni 21.12.2022 a 22.12.2022   z prevádzkových dôvodov.
Zároveň oznamuje, že v uvedené dni nebude v prevádzke ŠKD ani ŠJ. Žiaci budú zo stravy automaticky odhlásení.
Vyučovanie sa začne po vianočných prázdninách dňa 9.1.2023.
Všetkým želáme krásne a pokojné vianočné sviatky  prežité v zdraví, v kruhu svojej rodiny a blízkych.
Kolektív ZŠ Hollého