Novinky

Oznam pre stravníkov školskej jedálne
Zastavené odhlasovanie žiakov zo stravy!

Posledný termín na odhlásenie žiaka/žiačky zo stravy je streda 24.6.2020. Po tomto dátume odhlásenie nie je už možné. Za pochopenie ďakujem. 
Silvia Vlachynská, vedúca ŠJ.
Čítať viac...
Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov. Na základe nových usmernení MŠVVaŠ SR Vám dávame do pozornosti  informácie o Organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania ZŠ J. Hollého 696/3, Topoľčany dokonca školského roku 2019/2020, ktoré nájdete v priložených dokumentoch. Venujte im prosím pozornosť. 

Ďakujeme za spoluprácu a porozumenie. Vedenie školy
Oznam pre 1. - 5. ročník tu>>
Oznam pre 6. - 9. ročník tu>>
Čítať viac...
Projekt Čerstvé hlavičky
Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky, 
čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia a zeleniny do školy. Kaufland tento rok organizuje 2. ročník projektu Čerstvé hlavičky a hľadá partnerské školy pre každú zo svojich predajní, ktoré od nich získajú pravidelný prísun kvalitného ovocia alebo zeleniny pre svojich žiakov na celý rok. 
Stačí, ak na stránke cerstvehlavicky.sk nájdete našu školu a zahlasujete za ňu registráciou pokladničných bločkov z nákupu v Kauflande v termíne od 24. júna do 29. júla 2020Každý nákup sa počíta a aj naša škola sa môže stať jednou zo 70 škôl, ktoré budú dostávať ovocie a zeleninu pre žiakov celý školský rok 2020/2021. Podporte našu školu v tomto projekte a pomôžete nám zabezpečiť pre vaše deti pravidelnú porciu zdravej a čerstvej zeleniny a ovocia. Ďakujeme za všetkých žiakov PaedDr.  Zuzana Kapustová riaditeľka ZŠ 
Čítať viac...
Výsledky plaveckých skúšok
Výsledky plaveckých skúšok

Výsledky plaveckých skúšok

Dňa 4.6. a 8.6.2020 sa konali skúšky do plaveckej triedy. Žiaci boli
testovaní vo všeobecnej a plaveckej pohybovej výkonnosti. V prílohe uvádzame
výsledky.
Výsledky tu>>
Denný letný tábor Topoľčany
Denný letný tábor Topoľčany

Denný letný tábor Topoľčany

Všetky potrebné informácii nájdete tu: www.letoslacim.sk alebo
na FB: https://www.facebook.com/LaciStrikeSDA
Oznam o otvorení školy
Oznam o otvorení školy

Oznam o otvorení školyMilí rodičia, zákonní zástupcovia žiaka,

na základe rozhodnutia ministerstva školstva a zriaďovateľa školy Vám oznamujeme, že od 1.6.2020 sa obnovuje vyučovanie pre žiakov 1.-5.ročníka v súlade s dokumentom o Organizácii a podmienkach prevádzky základných škôl vydaným MŠVVaŠ SR, aktualizovaným 22.5.2020.


Zákonný zástupca žiaka prihláseného na vyučovanie je povinný pri prvom nástupe do školy odovzdať triednemu učiteľovi písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Urobí tak aj v prípade prerušenia dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 dni (viď príloha). Zároveň v prílohe nájdete povinnosti zákonných zástupcov žiaka prihláseného na vyučovanie. Vyučovanie žiakov 6.- 9.ročníka a žiakov 1.- 5.ročníka, ktorí sa neprihlásili na vzdelávanie v škole, pokračuje naďalej dištančnou formou.
Ďakujeme za spoluprácu, veríme že spolu to zvládneme.

Prílohy:

Povinnosti zákonného zástupcu tu>>

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu tu>>

Sebahodnotenie žiaka tu>>

Usmernenie k hodnoteniu žiakov v čase mimoriadnej situácie, AKTUALIZOVANÉ
Usmernenie k hodnoteniu žiakov v čase mimoriadnej situácie, AKTUALIZOVANÉ

Usmernenie k hodnoteniu žiakov v čase mimoriadnej situácie, AKTUALIZOVANÉ

Zmenený termín našej slávnosti birmovania
Zmenený termín našej slávnosti birmovania

Zmenený termín našej slávnosti birmovania


Milá birmovankyňa / milý birmovanec,

Rímskokatolícky farský úrad v Topoľčanoch na základe Tvojej prihlášky pre prijatie slávnosti birmovania, dovoľuje si Ťa informovať, že vzhľadom na obdobie koronakrízy (Covid-19) bol ZMENENÝ termín našej slávnosti birmovania. Pôvodne sa slávnosť mala uskutočniť v sobotu 20. júna 2020. Z pochopiteľných dôvodov bol tento termín odvolaný.

Za predpokladu, že na tohtoročnú jeseň budú už školy a spoločenská situácia stabilizované, tak slávnosť birmovania v našej Farnosti Topoľčany by sa mala uskutočniť v novom termíne a to v sobotu 10. októbra 2020 o 10.00 hod. vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch.

V príprave budeme pokračovať, akonáhle to spoločenská situácia dovolí. Budete o tom informovaní prostredníctvom farských oznamov.

S katolíckym pozdravom všetkým birmovancom pevnosť zdravia, krásne dni a všetko dobré praje Farský úrad Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch.

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ TOPOĽČANY
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. +421 38 / 53 263 02

Leto s Lacim, Denné tábory 2020 (Laci Strike SDA)
Leto s Lacim, denné tábory budú prebiehať u nás v škole druhý júlový týždeň.
Záväzne sa prihláste teraz a platíte pri nástupe do tábora.
Laci Strike: Na aktuálnu situáciu budeme reagovať a sme pripravení dodržať nariadenia, ktoré prídu. Môj najobľúbenejší projekt už ale nemôže čakať. Leto sa blíži.
Opatrenia sa možno budú týkať aj počtov detí, budeme sa ich držať. Pôjdeme podľa poradovníka, ktorý vznikne na základe prihlášok. Odporúčam vám, prihlásiť sa čo najskôr. Budeme sa snažiť vyhovieť samozrejme všetkým...
Čítať viac...