Novinky

VŠETKOVEDKO
VŠETKOVEDKO

VŠETKOVEDKO

V školskom roku 2018/2019 sa do súťaže VŠETKOVEDKO zapojilo 31 žiakov 2. – 4. ročníka ZŠ.
Medzi najúspešnejších patrí 5 žiakov, ktorí získali perfektné umiestnenie, titul s diplomom  „VŠETKOVEDKO“ a k tomu  organizátori súťažiacim pribalili aj malý darček. [Ďalej...]
Vianočné sviatky
Vianočné sviatky

Vianočné sviatky

Krásne vianočné sviatky
a šťastný nový rok praje

kolektív ZŠ J. Hollého


VYUČOVANIE PO VIANOČNÝCH PRÁZDNINÁCH
ZAČÍNA DŇA 8. januára 2019 (utorok)
Exkurzia vo Viedni 2018
Exkurzia vo Viedni 2018

Exkurzia vo Viedni 2018

Dňa 30.11.2018 sa 51 žiakov zúčastnilo Exkurzie vo Viedni. Žiaci mali možnosť navštíviť Prírodovedecké múzeum a Umelecko-historické múzeum. [Ďalej...]
Technická olympiáda 2018
Technická olympiáda 2018

Technická olympiáda 2018

29. 11. 2018 sa konala v TIS Topoľčany Technická olympiáda. Našu školu reprezentovali: Šimon Božik, 8. A,  Emil Stolár, 9. C a Adam Kostra, 6. B. [Ďalej...]
Mestská polícia očami detí 2018
Mestská polícia očami detí 2018

Mestská polícia očami detí 2018

Vo výtvarnej súťaži Mestská polícia očami detí, získala naša žiačka
Timea Šmotláková z 3. B triedy 1. miesto. Gratulujeme. [Ďalej...]
Riaditeľské voľno žiakom, 19.10.2018
Riaditeľské voľno žiakom, 19.10.2018

Riaditeľské voľno žiakom, 19.10.2018

Riaditeľka Základnej školy, J. Hollého 6963 v Topoľčanoch Vám týmto oznamuje, že poskytne riaditeľské voľno žiakom na jeden deň školského vyučovania dňa 19.10.2018 (piatok) z organizačných dôvodov po oslavách 115. Výročia založenia školy.
Taktiež nebude v prevádzke školská jedáleň, nakoľko bude v jedálni sanitárny deň.

PaedDr. Zuzana Kapustová, riaditeľka školy
Deň otvorených dverí, 17.10.2018
Deň otvorených dverí, 17.10.2018

Deň otvorených dverí, 17.10.2018

Na známosť sa všetkým dáva,
že naša škola 115. rok
svoje brány otvára.
Pri tejto príležitosti pozývame všetkých
bývalých žiakov, priateľov a priaznivcov školy
na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať
dňa 17.10.2018 (streda) od 8:00 do 15:00 hod.
V tento deň môžete nahliadnuť do školského prostredia
a zaspomínať si na časy školou povinné.
Rodičov súčasných žiakov radi privítame 1. a 2. vyučovaciu hodinu v triedach.
LINGVAFEST 2018
LINGVAFEST 2018

LINGVAFEST 2018

Viete kto je to polyglot? Je to človek, ktorý plynule hovorí minimálne piatimi jazykmi. To a mnoho iného sme sa dozvedeli na zaujímavej akcii LINGVAFEST, ktorá sa konala 28. 9. 2018 na Ekonomickej univerzite v Bratislave. [Ďalej...]
Rodičovské združenie, 13. 9. 2018
Rodičovské združenie, 13. 9. 2018

Rodičovské združenie, 13. 9. 2018

Dňa 13. septembra (štvrtok) sa o 15:30 na školskom dvore uskutoční plenárne rodičovské združenie. Po jeho skončení sa budú konať triedne rodičovské združenia.
Začiatok školského roku 2018/19
Začiatok školského roku 2018/19

Začiatok školského roku 2018/19

3. septembra 2018 sme v areáli našej staručkej školy slávnostne otvorili školský rok 2018/2019. 545 žiakov si vypočulo príhovor pani riaditeľky PaedDr. Zuzany Kapustovej, ktorá sa osobitne prihovorila novým prváčikom a žiakom deviateho ročníka. [Ďalej...]