Novinky

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiaka,
na základe rozhodnutia ministra školstva a ÚVZ Vám oznamujeme, že od zajtra t.j. 12.10.2020 je nosenie rúšok povinné už aj pre žiakov 1.stupňa vo všetkých vnútorných priestoroch, teda aj v triedach počas vyučovania. Prosím informujte svoje deti o danom rozhodnutí. O ostatných opatreniach Vás budeme priebežne informovať. Školský klub detí pokračuje za prísnych opatrení v nezmenenom režime.
Ďakujem za pochopenie a spoluprácu. Prajem pekný zvyšok nedele.
PaedDr. Zuzana Kapustová
Čítať viac...

Pokyny k epidemiologickým opatreniam vydaným k 1.10.2020

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov.

S platnosťou od 1.10.2020 vydal Úrad verejného zdravotníctva SR nové opatrenie a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aktualizované usmernenie v súvislosti s epidemiologicko-hygienickými opatreniami COVID 19. Všetky dokumenty sú v prílohe tohto oznamu, preto Vás žiadam o oboznámenie sa s danými nariadeniami a ich rešpektovaním.

Naďalej platia pokyny, s ktorými ste boli už oboznámení, najmä:

Pokyny k noseniu rúšok pre žiakov 1. a 2.stupňa zostávajú nezmenené.
Vstup zákonným zástupcom aj cudzím osobám do budovy školy je zakázaný.
Podľa možnosti obmedziť návštevy počas dňa na nevyhnutné záležitosti, ktoré sa nedajú vybaviť telefonicky alebo mailom.
Vstup do budovy je povolený iba s prekrytím tváre a použitím dezinfekcie.
Pred vstupom do budovy je nevyhnutné vyplniť prehlásenie o bezinfekčnosti, ktoré odovzdáte pri vstupe do školy.
Žiadame Vás, aby ste deti neposielali do školy so zvýšenou teplotou, dýchacími problémami, nevoľnosťou alebo inými príznakmi. 
Ak dieťa vykazuje akékoľvek príznaky ochorenia, ktoré zákonný zástupca dokáže zvládnuť bez pomoci lekára, nechá dieťa doma do ustúpenia príznakov. Ak je dieťa doma do 5 pracovných dní vrátane, pri opätovnom návrate do školy predloží Vyhlásenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom. Ak je nevyhnutné vyšetrenie dieťaťa u lekára, postupuje podľa jeho pokynov.  


Ďakujeme za porozumenie, rešpektovanie pokynov a spoluprácu! 

Prílohy:

Manuál

 
Usmernenie ku realizácii záujmovej činnosti v CVČ, v školách a organizáciách poskytujúcich neformálne vzdelávanie 2020/2021


Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia 
Pokyny riaditeľky školy k novým epidemiologickým opatreniam
Pokyny riaditeľky školy k novým epidemiologickým opatreniam

Pokyny riaditeľky školy k novým epidemiologickým opatreniam

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov, zamestnanci školy.

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 14. septembra 2020 nové opatrenie k noseniu rúšok.            Opatrením sa predlžuje povinnosť nosiť rúška na školách do 1. októbra 2020 za inak nezmenených pravidiel.                                                                                        
Povinnosť preventívneho nosenia rúšok platí od 14. septembra 2020 od 18:00 hod. do 1. októbra 2020 pre pedagógov a odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) a žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl v rámci vyučovania.


Nosenie rúšok v triedach nie je povinné pre mladšie deti, teda tie,ktoré navštevujú predškolské zariadenia a prvý stupeň základných škôl.  Jeho nosenie je odporúčané.
Nosenie rúšok je povinné aj pre pedagógov, odborných zamestnancov avšetkých žiakov v interiérových priestoroch s výnimkou času potrebnéhona konzumáciu jedál a nápojov.

Podrobnejšie informácie získate tu:

Manuál pre základné školy a školské zariadenia (16.9.2020)

Príloha - Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti (16.9.2020)

Príloha - Vyhlásenie zákonného zástupcu (16.9.2020)

Príloha 3 – FAQ ranný filter (16.9.2020)

Príloha - Podmienky vstupu do školy (16.9.2020)
PIRANA SPORT KLUB
PIRANA SPORT KLUB

PIRANA SPORT KLUB

Informácie pre rodičov o novom systéme registrácie členov a členských poplatkov tu>>

Milí rodičia, zákonní zástupcovia,
v súvislosti s epidemiologickou situáciou súvisiacou s COVIDOM 19 Vás chceme informovať, že plenárne rodičovské združenie a ani triedne rodičovské združenia  sa zatiaľ  nebudú konať.O všetkých dôležitých náležitostiach a termínoch Vás budeme priebežne informovať prostredníctvom webovej stránky školy, edupage a triednych učiteľov.  Vzhľadom k tomu, že je potrebné za každú triedu zvoliť triedneho dôverníka, Vás na základe žiadosti predsedníčky Rady rodičov prosíme o nahlásenie svojho záujmu u triednych učiteľov do 9.9.2020.
Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu. Vedenie školy.
Čítať viac...

Vážení rodičia,
v  prípade, ak poberáte hmotnú núdzu z Úradu práce, soc. vecí alebo máte príjem rodiny vo výške životného minima, nahláste sa čo najskôr / do 4.9.2020/ u pani Polačekovej v kancelárii vedľa riaditeľne . Tel. číslo : 038/532 87 47
Čítať viac...
Vážení rodičia,  
Riaditeľstvo ZŠ žiada  žiakov 1. -2. ročníka Tovarník ,  aby si  vybavili  čipové karty platné od 2.9.2020  na cestovanie  autobusom do školy v šk. roku 2020/2021. Žiaci 3. -9. ročníka v šk. roku 2020/2021  dochádzajúci do školy  autobusom  z Práznoviec a Nemčíc  musia používať  čipové karty platné od 2.9.2020  na cestovanie  autobusom do školy v šk. roku 2020/2021.  Čipové karty žiakov  skontroluje tr. učiteľka hneď prvý týždeň šk. roka 2020/2021. Žiaci 7. -9. ročníka z Chrabrian  na 2. stupni musia  naďalej od 1. dňa šk. roka  odkladať cest. lístky a odovzdať tajomníčke vždy  na konci mesiaca v tomto šk. roku.
Čítať viac...
Otvorenie školského roka 2020/2021
Začiatok školského roka 2020/2021 bol iný ako tie predošlé. Slávnostné otvorenie nového školského roka sa nekonalo ako obyčajne na školskom dvore, ale v triedach. Nie však pre nepriaznivé počasie, ale pre bezpečnostné opatrenia kvôli pandémii koronavírusu, ktorá zúri po celom svete. Žiakov, ktorí sa vrátili do školských lavíc po niekoľkých mesiacoch domácej výučby privítala p. riaditeľka Zuzana Kapustová a p. primátorka Alexandra Gieciová prostredníctvom školského rozhlasu. Výnimku mali naši noví prváčikovia, ktorým sa prihovorili osobne v triedach. Prváčikom a tiež všetkým žiakom želáme úspešný štart do nového školského roka. Čítať viac...
Podmienka nástupu do školy
Podmienka nástupu do školy

Podmienka nástupu do školy

Milí prváčikovia a novoprijatí žiaci ostatných ročníkov
Vaše triedne pani učiteľky sa tešia na stretnutie s Vami. Čakajú Vás prvý deň na školskom dvore.