Novinky

Riaditeľské voľno – Oznámenie

Riaditeľstvo ZŠ J. Hollého 696/3, Topoľčany podľa § 3 ods. 9 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, informuje v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o udelení riaditeľského voľna žiakom školy na dni 21.12.2022 a 22.12.2022   z prevádzkových dôvodov.
Zároveň oznamuje, že v uvedené dni nebude v prevádzke ŠKD ani ŠJ. Žiaci budú zo stravy automaticky odhlásení.
Vyučovanie sa začne po vianočných prázdninách dňa 9.1.2023.
Všetkým želáme krásne a pokojné vianočné sviatky  prežité v zdraví, v kruhu svojej rodiny a blízkych.
Kolektív ZŠ Hollého

OZNAM PRE STRAVNÍKOV ŠKOLSKEJ JEDÁLNE !

OZNAM PRE STRAVNÍKOV ŠKOLSKEJ JEDÁLNE !

Vedúca školskej jedálne ZŠ Hollého 696/3 Topoľčany oznamuje všetkým stravníkom, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, že posledný termín odhlásenia  žiaka/žiačky zo stravy v mesiaci december  je 16.12.2022 do 14.hod.
Po tomto termíne už nebude možné Vás zo stravy odhlásiť z dôvodu uzávierky a poslednej  objednávky tovaru. V prípade choroby je možné si obed prísť prevziať zabalený v jednorazovom obale do školskej jedálne
od 11:30-13:30hod..

Chceme Vás týmto  poprosiť o skontrolovanie platieb za stravu  v školskej jedálni, nakoľko sa bude uzatvárať kalendárny rok 2022 a platby musia byť všetky riadne uhradené do 22.12.2022. Pokiaľ ste platbu zabudli uhradiť prosím, aby ste tak čo najskôr urobili a dané platby za stravu uhradili.
V prípade nejasnosti volajte vedúcej školskej jedálne:
Silvia Vlachynská, t .č.: 0911 075 826
Ďakujeme


Šaliansky Maťko 2022

Šaliansky Maťko 2022

„Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko,
Maťko preto, že ma tak volajú, a šaliansky preto,
že som sa narodil v Šali. Súťaž v prednese slovenskej povesti nazvali podľa mňa ŠALIANSKY MAŤKO J. C. Hronského.“

Tak ako každoročne aj tento školský rok 2022/2023 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese povestí. Žiaci prvého stupňa sa predstavili v kategórii 2.-3.ročník a pripravili si nás skutočný literárny zážitok.

Čítať viac...

Adventný veniec

Adventný veniec

Od 28.11 nádvorie Základnej školy J. Hollého zdobí krásny adventný veniec, ktorý vytvorila naša kolegyňa Gabika Sečanská. 
Adventný veniec je kresťanská vianočná dekorácia tvorená vencom zo vždyzelených vetvičiek, na ktorom sú pripevnené spravidla štyri sviečky. Používa sa počas adventu a obdobne ako adventný kalendár slúži na symbolické odpočítavanie času do Vianoc.
Každý týždeň sa rozsvieti jedna adventná sviečka. 

Návšteva našej bývalej žiačky

Návšteva našej bývalej žiačky

Výber vhodnej strednej školy je veľmi dôležitý, pretože výrazne ovplyvní smerovanie ďalšieho života mladého človeka. V piatok, 18. novembra, prišla naša bývala žiačka Ninka Šobaňová ako ambasádorka svojej školy predstaviť a bližšie porozprávať o Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch pri Martine. Ninka je piatačka, maturantka... Porozprávala o výhodách, ale aj nevýhodách štúdia na takejto škole a prezradila nám, či by sa opäť rozhodla pre štúdium na tejto strednej škole.
Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka, ktorí majú radi cudzie jazyky sa s ňou stretli a so záujmom ju počúvali. Viacerí sa po stretnutí s ňou rozhodli podať si prihlášku a vyskúšať prijímacie skúšky práve na školu, ktorú navštevuje Ninka. Želáme im veľa šťastia... :)
Čítať viac...

Krúžok ,,Malý pátrač“

Krúžok ,,Malý pátrač"

V rámci krúžku ,,Malý pátrač" žiaci pátrali po dopravných značkách v okolí školy, hrali hry s prírodninami. Žiaci boli veľmi šikovní. Ako sa im darilo, uvidíte na fotkách.
Čítať viac...

Zaostrené na zrak

Zaostrené na zrak

7. 11. 2022 sa žiaci 6. B zúčastnili prednášky pri príležitosti Medzinárodného dňa nevidiacich (13. 11.) pod názvom Zaostrené na zrak, ktorú zorganizovala Tribečská knižnica v Topoľčanoch. Pani Erika Šodorová z Krajského strediska ÚNSS Nitra im zážitkovou formou priblížila život zrakovo postihnutých ľudí. Deti si mohli vyskúšať rôzne kompenzačné pomôcky – lupy, hodinky s hlasovým výstupom, Braillovo písmo, pohyb so slepeckou palicou, pexeso pre nevidiacich... Na vlastnej koži zistili, že život nevidiacich a slabozrakých ľudí je v mnohom oveľa náročnejší, a preto im treba pomáhať.
Čítať viac...

Október-mesiac úcty k starším

Október-mesiac úcty k starším

V mesiaci október sme s našimi druhákmi a s deťmi z krúžku Ľudový tanček navštívili domovy dôchodcov v Topoľčanoch. Piesne, básničky i milé ľudové tančeky vyčarili úsmev a radosť na tvárach našich seniorov. Určite sa sem ešte vrátime.

Čítať viac...

119. narodeniny ZŠ J. Hollého

119. narodeniny ZŠ J. Hollého

Dňa 19.10 sme oslávili 119. narodeniny Základnej školy Hollého. Oslávili sme ju benefičnou akciou „Daj veciam druhú šancu“, ktorá sa konala v telocvični našej školy. V rámci výmenného trhu sme si pripomenuli nielen históriu našej školy, ale aj Topoľčian. 
Živé sochy nám vysvetlili pôvod pomenovania „Žochári“. Mladší žiaci si s pani učiteľkami, rodičmi a starými rodičmi zorganizovali tvorivé dielne a starší žiaci absolvovali prednášky s pani psychologičkami, ktorými cieľom bolo, aby sme sa o staré veci starali, pretože aj tie majú vo svojej starobe vysokú hodnotu a môžu byť pre spoločnosť užitočné, tak ako naša škola. 


Čítať viac...

Tvorivé dielne v Topoľčianskom múzeu

Tvorivé dielne v Topoľčianskom múzeu

V týchto dňoch sa žiaci našej školy zúčastnili v Topoľčianskom múzeu prednášky o rastlinách a živočíchoch v  Topoľčianskom regióne. Okrem toho si na Tvorivých dielňach mohli vyrobiť vlastné zvieratko. Deťom sa aktivity veľmi páčili. Ako sa im darilo , uvidíte v našej fotogalérii.
Čítať viac...