Novinky

Rodičovské združenie

Rodičovské združenie

Dňa 14. 9. 2022 /streda/ o 15:30 hod. sa v triedach prostredníctvom školského rozhlasu uskutoční plenárne rodičovské združenie. Po ňom bude nasledovať triedne rodičovské združenie. 
Tešíme sa na Vás. Kolektív ZŠ J. Hollého.

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023


Slávnostné otvorenie školského roka bude dňa 5. 9. 2022 o 8,00 hod. za priaznivého počasia na školskom dvore. Nástup žiakov na školskom dvore je v čase od 7,30 hod. 

Dňa 5.9.2022 nebude v prevádzke ŠKD ani ŠJ. Školský klub detí aj školská jedáleň budú v plnej prevádzke od 6.9.2022. Mliečna desiata sa bude vydávať od októbra 2022. Pokiaľ máte záujem o stravovanie žiaka, je potrebné sa prihlásiť a vyplniť zápisný lístok u vedúcej ŠJ (zápisný lístok stravníka do ŠJ si môžete stiahnuť tu»).
Tešíme sa na Vás                       
Kolektív ZŠ J. Hollého

Oznam pre stravníkov

Oznam pre stravníkov

Milí rodičia, zákonní zástupcovia!
Vedúca školskej jedálne pri ZŠ J. Hollého oznamuje, že iba na základe zápisného lístka sa stáva žiak/žiačka stravníkom v našej školskej jedálni pri Základnej škole J. Hollého. Tlačivo (zápisný lístok stravníka) si môžete stiahnuť v spodnej časti oznamu alebo si ho môžete vydzvihnúť priamo v kancelárii vedúcej ŠJ dňa 5.9.2022 v čase od od 7:30h do 13:00h.
Zápisný lístok stravníka treba riadne vypísať a podpísaný odovzdať v prvý deň nástupu žiakov do školy (t.j. 5.9.2022)! Poštové poukážky na úhradu stravného za mesiac september a október budú žiakom rozdané v triedach. Všetky potrebné informácie ohľadne výšky stravnej jednotky a čiastočných režijných nákladov nájdete uvedené na zápisnom lístku stravníka. Ďakujeme.

Stiahnuť Zápisný lístok stravníka do školskej jedálne»

Oznam pre rodičov ohľadne dotácie na stravu

Oznam pre rodičov ohľadne dotácie na stravu

Vážení  rodičia, oznamujeme Vám, že od 01.07.2022 nastali zmeny v poskytovaní dotácií na stravu, kde je potrebné doniesť nové tlačivo Čestné vyhlásenie, pokiaľ si rodič dieťaťa neuplatní daňový bonus (napr. osoby bez zdaniteľných príjmov, poberatelia dôchodkov) do administratívnej kancelárie v ZŠ Hollého 696/3, Topoľčany do konca mesiaca júl v čase od 8:00 – 14:00h.
Všetky potrebné informácie o nároku  na dotáciu na stravu od 01.07.2022 ako aj potrebné tlačivá nájdete v prílohe.
Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.pdf

Čestné vyhlásenie od 01.07. 2022.pdf


Čestné vyhlásenie preložené UK.pdf

Formulár na posúdenie príjmu .pdf

Formulár na posúdenie príjmu UA-SK.pdf


V prípade otázok kontaktujte vedúcu školskej jedálne : S. Vlachynská -  0911 075 826


Oznam pre rodičov – Letná škola

Oznam pre rodičov – Letná škola

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci!

Riaditeľstvo ZŠ Vám oznamuje, že v mesiaci august 2022 sa naša škola zapája do projektu Letná škola. 
Termín letnej školy:                                                                                                                       
15. 8. 2022 - 26. 8. 2022  od 8. 00 hod. - 14. 00 hod.                                                                                                                                                                                                                
Svoj záujem môžete nahlásiť na telefónnom čísle 038 532 60 69 a 0918 188 689.
Príjemný deň 

Deň finančnej gramotnosti

Deň finančnej gramotnosti

24.6 sa na Základnej škole J. Hollého uskutočnil workshop „Deň finančnej gramotnosti“. 
V rámci workshopu sa deti naučili nielen ako správne hospodáriť s peniazmi, ale aj že netreba zabúdať na takú časť finančnej gramotnosti, ako je poistenie akéhokoľvek druhu. Všetky úlohy boli zorganizované hravou formou. Sponzorsky nás podporila spoločnosť Topec Topoľčany, Incuple – pražená slovenská káva, Raiffeisenbank, Zvolenská mliekáreň, spoločnosť Villo – pracovné odevy, Generali poisťovňa a Slovenská pošta. 


Čítať viac...

Šamorín 2022

Šamorín 2022

Dňa 13.6.-14.6.2022 sa žiaci ZŠ J.Hollého zúčastnili Majstrovstiev Slovenska ZŠ SUPERfinále v Šamoríne. Reprezentovali v súťažiach: 4 – boj mladších žiačok ZŠ v atletike, plávanie, plavecká štafeta mix a vodné pólo mix. Žiaci si doniesli zo Šamorína množstvo skvelých zážitkov a úspechov. 
Čítať viac...

Bábkové divadlo Tyjátr

Bábkové divadlo Tyjátr

Ďakujeme pani riaditeľke Tribečského osvetového strediska v Topoľčanoch, že sme sa mohli zúčastniť tvorivej dielne a nádherného predstavenia bábkového divadla Tyjátr dňa 13. júna 2022. Predstavenie sa deťom veľmi páčilo a v priestoroch Spoločenského domu v Topoľčanoch si užili kopec zábavy.
Čítať viac...

Kuchár bez čapice 2022

Kuchár bez čapice 2022

V piatok 20.mája 2022 sa na ZŠ J. Hollého v Topoľčanoch uskutočnil 15. ročník súťaže „Kuchár bez čapice.“ Do tejto obľúbenej súťaže sa tento rok zapojili žiaci zo štyroch základných škôl v Topoľčanoch. 
Úvodné slovo patrilo p. riaditeľke ZŠ J.  Hollého PaedDr. Zuzane Kapustovej, ktorá privítala hostí a popriala súťažiacim veľa tvorivých nápadov. Ako špeciálny hosť bol pozvaný p. Miroslav - Miňo Macuľa, víťaz televíznej súťaže „Pečie celé Slovensko“, ktorý aj so svojím kolegom prijal úlohu porotcov.
Téma tohto ročníka bola „Máj – lásky čas.“ 
Čítať viac...

Noc v škole 2022

Noc v škole 2022

Dňa 3.6 sa žiaci šiesteho ročníka zúčastnili akcie „Noc v škole“. Témou tento rok bol slávny Harry Potter. Noc v škole začala o 16.00 hod. slávnostným zápisom a nástupom do školy kúziel. Žiaci mali počas celej noci pripravený zábavný program formou „Škola hrou“. Ráno ich čakala pri raňajkách sladká odmena. 
Čítať viac...