Novinky

Jednota Cup žiačky

Jednota Cup žiačky

10. mája sa naši zúčastnili obvodného kola Jednota Cup ZŠ, kde dosiahli pekný výsledok   a vybojovali pre našu školu 3. miesto .Súťaž sa konala v ZŠ Tríbečská v Topoľčanoch. Všetkým  srdečne gratulujeme .

,,Bez ťaháka o...“

,,Bez ťaháka o..."

Dňa 10.mája 2016 sa konal 9. ročník súťaže o putovný pohár primátora „Bez ťaháka“ na našej základnej škole. Našu školu reprezentovali žiaci 8. A - Paulína Bandurová, Lukáš Horňáček a z 8. C - Vančo Lukáš. V konkurencii piatich družstiev získali pekné 2. miesto a preukázali dobré vedomosti a všeobecný prehľad. Za úspešnú reprezentáciu im patrí naša vďaka. viac>>

Exkurzia do Archeologického múzea Veľkej Moravy - Bojná

Exkurzia do Archeologického múzea Veľkej Moravy - Bojná

V neďalekej  obci Bojná, na území ktorej ležalo v období pred vznikom Veľkej Moravy hospodárske a politické centrum Pribinovho Nitrianskeho kniežatstva sa  nachádza Archeologické múzeum Veľkej Moravy. Žiaci 6. ročníka sa  6. mája vybrali do tohto múzea získavať nové poznatky o živote obyvateľov najstaršieho obdobia našich dejín. viac>>

Exkurzia do Múzea M.R. Štefánika v Košariskách

Exkurzia do Múzea M.R. Štefánika v Košariskách

Pri príležitosti 97. výročia úmrtia   M. R. Štefánika sme sa my - ôsmaci  5.mája vybrali na miesta, ktoré sa viažu s touto významnou  osobnosťou slovenských dejín. Prostredníctvom zaujímavého výkladu   sprievodkyne sme sa preniesli do prostredia, v ktorom Štefánik žil, do spoločnosti, v ktorej sa pohyboval, do dejinných udalosti, v ktorých zanechal významnú stopu. viac>>

Jednota Cup žiači

Jednota Cup žiači

3. mája sa naši žiaci - Roháč, Kapusta, Korman, Karvay E., Karvay R., Neuman, Oravec, Šípek, Záhumenský, Belohorec zúčastnili obvodného kola Jednota Cup ZŠ, kde vybojovali1. miesto a postúpili do krajského kola, kde získali 3. miesto. Obe kolá sa konali v ZŠ Tríbečská v Topoľčanoch. Všetkým  srdečne gratulujeme .

Návšteva Markízy

Návšteva Markízy

26.apríla 2016 žiaci  ôsmeho ročníka navštívili TV Markízu ako súčasť masmediálnej výchovy. Prezreli si štúdio, z ktorého vysielajú spravodajstvo, počasie, reláciu Dobré ráno a pod. viac>>

Krajské kolo chemickej olympiády

Krajské kolo chemickej olympiády

Krajské kolo chemickej olympiády sa uskutočnilo dňa 21. 4.2016 na Spojenej škole v Nitre. Vďaka usilovnému štúdiu sa naša žiačka Paulína Bandurová umiestnila na 1. mieste spomedzi 35 súťažiacich. Víťazke srdečne gratulujeme a zároveň želáme ďalšie vynikajúce študijné úspechy.

Majstrovstvá okresu v hádzanej žiačok

Majstrovstvá okresu v hádzanej žiačok

Dňa 20.4.2016 sme sa zúčastnili na Majstrovstvách okresu v hádzanej žiačok. Okrem nás tam boli aj ZŠ Škultétyho, ZŠ Tribečská, ZŠ Solčany, ZŠ sv. Ladislava, ZŠ Preseľany a ZŠ Kovarce. Vyhrali sme všetky zápasy a obsadili 1. miesto a postúpili na Majstrovstvá kraja.

Kurz ANJ s lektormi z Veľkej Británie

Kurz ANJ s lektormi z Veľkej Británie

V dňoch 20. - 22.4.2016 sažiaci 6. - 9.ročníka zúčastnili intenzívneho kurzu anglického jazykas lektormi z Veľkej Británie. Cieľom kurzu bolo zdokonaliť jazykovézručnosti žiakov použitím novej rozsiahlej slovnej zásoby, zároveň zvýšiťsebaistotu žiakov pri rozprávaní o veciach, ktoré sú im blízkea prostredníctvom učiteľov z anglicky hovoriacich krajín spoznať ichkultúru a zvyky. Na konci kurzu žiaci získali certifikáto absolvovaní. viac>>

Majstrovstvá okresu v hádzanej žiakov

Majstrovstvá okresu v hádzanej žiakov

Dňa 19.4.2016 si žiaci ZŠ Hollého vybojovali na Majstrovstvách okresu v hádzanej 2.miesto.
Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu našej školy a gratulujeme k peknému umiestneniu.