Novinky

Talentové skúšky do plaveckej športovej triedy v školskom roku 2016/2017

Talentové skúšky do plaveckej športovej triedy v školskom roku 2016/2017

Základná škola J. Hollého 696/3, Topoľčany pozýva budúcich piatakov ktorí majú záujem o plávanie na zápis do plaveckej športovej triedy!


Miesto konania:  ZŠ J. Hollého 696/3,Topoľčany
Termín: 6. mája 2016 (piatok)
Čas:  8:00 hod.

viac>>

Školský obvod ZŠ J. Hollého

Školský obvod ZŠ J. Hollého

Školský obvod I.
Základná škola, J. Hollého 696/3,Topoľčany

Podľa VZN Mesta Topoľčany č. 10/2013


Ulice:
Krušovská č.d. 1831, 1859, 17. novembra, Čsl. Armády, D. Jurkoviča, Dr. P. Adámiho, F.Kráľa, J. Alexyho, J. Kollára, J. Wolkra, kap. Jaroša, Ľ. Fullu, M. Rázusa, P.Mudroňa, Moyzesova, Pavlovova, Cintorínska, Streďanská, Stummerova, Športovcov, Timravy, Krátka, Mieru, Povstania, Mojmírova, Záhradnícka, Železničiarska, Agátová, Brezová, Hrebíčková, Jahodová, Javorová, Ľaliová, Narcisová, Nezábudková, Ružová, Sedmikrásková, Šípová, Práznovská cesta

Obce:

Chrabrany pre 5. – 9. roč., Práznovce 1. – 9. roč., Nemčice 1. – 9. roč.

Zoznam pomôcok do 1. ročníka na školský rok 2016/2017

Zoznam pomôcok do 1. ročníka na školský rok 2016/2017

Peračník – stredne tvrdé ceruzky /4 ks/, farebné pastelky, guma mäkká, strúhadlo

Výtvarná výchova – plochý štetec, handrička, pevný pohár na vodu, zástera, igelitový obrus na lavicu, vodové farby, lep, nožnice, 2 bal. farebných papierov, voskovky – všetko vložiť do umelohmotného boxu

Telesná výchova – tepláková súprava, tričko, ponožky, tenisky s bielou podrážkou /tenisky vhodné do telocvične/

Hygienické vrecko – tekuté mydlo, toaletný papier, hygienické vreckovky, vlhčené utierky alebo papierová rolka namiesto uteráka

Všetky pomôcky, ktoré dieťa používa a dajú sa podpísať, podpíšte.

Ostatné informácie o pomôckach Vám poskytnú triedne učiteľky 5. septembra 2016.

Informácie k zápisu do 1. ročníka v školskom roku 2016/2017

Priebeh zápisu:

- 1. apríl 2016 /piatok/od 13:00 do 16:00 hod. v priestoroch 1. stupňa ZŠ.
- otvorenie zápisu
- informácie školskej psychologičky
- rodičia vypĺňajú protokol o zápise do 1. ročníka/protokol si môžete stiahnuť zo stránky školy a vyplnený priniesť na zápis/
- pre čakajúce deti je pripravená herňa, kde sa im venujú pani učiteľky

viac>>

Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2016/2017

Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2016/2017

Zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2016/2017 sa bude konať v termíne od 1. apríla 2016 do 30. apríla 2016 od 13:00 hod. do 16:00 hod.Nezabudnite si priniesť:
 
- rodný list dieťaťa
- občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa

Podrobnejšie informácie o zápise nájdete na stránke našej školy a na tel. č. 038/5326069.

Tešíme sa na Vás!

Hviezdoslavov Kubín školské kolo

Hviezdoslavov Kubín školské kolo

V školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín  v dňoch 2. a 3. marca 2016  zazneli príbehy veselé i vážne , známe i menej známe, s ktorými sa predstavilo 35 súťažiacich. Niektoré výkony boli poznačené trémou, iní  vystúpili smelo. Všetkým však patril potlesk a pochvala   poroty a prítomných spolužiakov. Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste, postúpili do  obvodového kola, ktoré sa uskutoční 21. marca 2016. viac>>

Oznam pre rodičov - Preprava žiakov od 1.3.2016

Všetci žiaci,

dochádzajúci do školy z Práznoviec a Nemčíc budú od 1.3.2016 chodiť do/zo  školy na školskú farebnú preukážku a dostanú od šoféra autobusu nulový cestovný lístok/ teda nebudú ho platiť/. viac >>                                                                                                             

Darujte nám 2% z dane

Vážení rodičia a priatelia školy!

Aj v roku 2016 máte možnosť rozhodnúť, ako naložiť s oprávnením poukázať určené 2% z už uhradenej ročnej dane z príjmu za rok 2015 niektorému prijímateľovi, medzi ktorými je aj SRRZ – RZ pri Základnej škole, J. Hollého 696/3, v Topoľčanoch. viac >>          

Medzinárodný týždeň priateľstva.docx

Medzinárodný týždeň priateľstva.docx

V dňoch 15. 2. - 19. 2.2016 sme si v našej škole v rámci Medzinárodného týždňa priateľstva pripomenuli  dôležitosť  priateľov v každodennom živote. Počas celého  týždňa sme sa snažili formou rôznych aktivít poukázať na to, že priateľov si máme ceniť. Veď priateľstvo je dar, nie samozrejmosť. viac>>

Vyjadrenie štrajkujúcich učiteľov ZŠ Hollého v Topoľčanoch k štrajku

Vážení rodičia, žiaci, vážená verejnosť!

Od  25.1.2016 do 27.1. 2016 sme sa aktívne zúčastňovali celoslovenského štrajku učiteľov, ktorý zorganizovala  Iniciatíva slovenských učiteľov. Uplatnili sme si ústavné právo na štrajk a vyjadrenie svojho názoru v demokratickej spoločnosti. viac>>