Novinky

Majstrovstvá okresu v hádzanej žiačok

Majstrovstvá okresu v hádzanej žiačok

Dňa 20.4.2016 sme sa zúčastnili na Majstrovstvách okresu v hádzanej žiačok. Okrem nás tam boli aj ZŠ Škultétyho, ZŠ Tribečská, ZŠ Solčany, ZŠ sv. Ladislava, ZŠ Preseľany a ZŠ Kovarce. Vyhrali sme všetky zápasy a obsadili 1. miesto a postúpili na Majstrovstvá kraja.

Kurz ANJ s lektormi z Veľkej Británie

Kurz ANJ s lektormi z Veľkej Británie

V dňoch 20. - 22.4.2016 sažiaci 6. - 9.ročníka zúčastnili intenzívneho kurzu anglického jazykas lektormi z Veľkej Británie. Cieľom kurzu bolo zdokonaliť jazykovézručnosti žiakov použitím novej rozsiahlej slovnej zásoby, zároveň zvýšiťsebaistotu žiakov pri rozprávaní o veciach, ktoré sú im blízkea prostredníctvom učiteľov z anglicky hovoriacich krajín spoznať ichkultúru a zvyky. Na konci kurzu žiaci získali certifikáto absolvovaní. viac>>

Majstrovstvá okresu v hádzanej žiakov

Majstrovstvá okresu v hádzanej žiakov

Dňa 19.4.2016 si žiaci ZŠ Hollého vybojovali na Majstrovstvách okresu v hádzanej 2.miesto.
Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu našej školy a gratulujeme k peknému umiestneniu.

Daj si čas - Súťaž RTVS

Daj si čas - Súťaž RTVS

Dňa 13 .4. 2016 sa žiaci 6. ročníka zúčastnili natáčania súťaže „Daj si čas“. Štyria odvážni: Ondrej,  Viki, Lucia a Dávid zasadli na miesta súťažiacich a 25 žiakov v hľadisku s napätím povzbudzovalo a skandovalo  „ZŠ Hollého dotoho, nebojte sa nikoho“! viac>>

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

12. apríla sa žiačky  Dominika Bezáková z 5. A a Natália  Filipeje z 9. B zúčastnili okresného kola súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.  viac>>

Jazykový kvet - krajské finále

Jazykový kvet - krajské finále

Dňa 8.4. 2016 sa uskutočnilo krajské finále celoslovenskej súťaže Jazykový kvet. Naši žiaci súťažili v dvoch kategóriách viac>>

Beseda s poľovníkom

Beseda s poľovníkom

V mesiaci marec  sa 3. a  4. ročníky zúčastnili besedy s poľovníkom, pánom Štefanom Hajnovičom o ochrane a druhoch slovenskej zveri. Následne sme navštívili aj putovnú výstavu poľovníckych  trofejí v Prašiciach. Žiakov táto téma  veľmi zaujala, čo je vidieť aj z našich fotografií. viac>>

Marec mesiac knihy

Marec mesiac knihy

Medzi aktivity, ktoré pani učiteľky na 1. stupni robia počas mesiaca marec pre skvalitnenie čítania našich detí, je aj čítanie starších žiakov mladším. viac>>

Kritériá zápisu a procesu prijímania detí do 1. ročníka

Kritériá zápisu a procesu prijímania detí do 1. ročníka

Kritérium č.1:
- deti patriace do školského obvodu školy

Kritérium č.2:

- deti bez trvalého alebo prechodného pobytu, ktoré majú oficiálny trvalý pobyt : Mesto Topoľčany - MsÚTopoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany /vrátane mestských častí/ viac>>

Deň vody 2016

Deň vody 2016

Dňa 22. marca sme si so žiakmi pripomenuli význam vody na našej planéte. Jej jedinečnosť a nenahraditeľnosť  si často vôbec neuvedomujeme, preto sme deťom cez rôzne zaujímavé aktivity, projekty a výtvarné práce priblížili dôležitosť jej ochrany. viac>>