Novinky

Daj si čas - Súťaž RTVS

Daj si čas - Súťaž RTVS

Dňa 13 .4. 2016 sa žiaci 6. ročníka zúčastnili natáčania súťaže „Daj si čas“. Štyria odvážni: Ondrej,  Viki, Lucia a Dávid zasadli na miesta súťažiacich a 25 žiakov v hľadisku s napätím povzbudzovalo a skandovalo  „ZŠ Hollého dotoho, nebojte sa nikoho“! viac>>

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

12. apríla sa žiačky  Dominika Bezáková z 5. A a Natália  Filipeje z 9. B zúčastnili okresného kola súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.  viac>>

Jazykový kvet - krajské finále

Jazykový kvet - krajské finále

Dňa 8.4. 2016 sa uskutočnilo krajské finále celoslovenskej súťaže Jazykový kvet. Naši žiaci súťažili v dvoch kategóriách viac>>

Beseda s poľovníkom

Beseda s poľovníkom

V mesiaci marec  sa 3. a  4. ročníky zúčastnili besedy s poľovníkom, pánom Štefanom Hajnovičom o ochrane a druhoch slovenskej zveri. Následne sme navštívili aj putovnú výstavu poľovníckych  trofejí v Prašiciach. Žiakov táto téma  veľmi zaujala, čo je vidieť aj z našich fotografií. viac>>

Marec mesiac knihy

Marec mesiac knihy

Medzi aktivity, ktoré pani učiteľky na 1. stupni robia počas mesiaca marec pre skvalitnenie čítania našich detí, je aj čítanie starších žiakov mladším. viac>>

Kritériá zápisu a procesu prijímania detí do 1. ročníka

Kritériá zápisu a procesu prijímania detí do 1. ročníka

Kritérium č.1:
- deti patriace do školského obvodu školy

Kritérium č.2:

- deti bez trvalého alebo prechodného pobytu, ktoré majú oficiálny trvalý pobyt : Mesto Topoľčany - MsÚTopoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany /vrátane mestských častí/ viac>>

Deň vody 2016

Deň vody 2016

Dňa 22. marca sme si so žiakmi pripomenuli význam vody na našej planéte. Jej jedinečnosť a nenahraditeľnosť  si často vôbec neuvedomujeme, preto sme deťom cez rôzne zaujímavé aktivity, projekty a výtvarné práce priblížili dôležitosť jej ochrany. viac>>

Okresné kolo fyzikálnej olympiády

Okresné kolo fyzikálnej olympiády

Dňa 16. 3. 2016 sa uskutočnilo okresné kolo fyzikálnej olympiády. Našu školu reprezentovala  žiačka 9. B triedy Andrea Kramárová. Súťažila v kategórii E a obsadila 3. miesto. Andrejke ďakujeme za reprezentáciu školy a gratulujeme k peknému umiestneniu.

Okresné kolo chemickej olympiády

Okresné kolo chemickej olympiády

Dňa  10. marca 2016 sa žiačka 8.A triedy, Paulína Bandurová, zúčastnila okresného kola chemickej olympiády. Súťaž sa konala na ZŠ Don Bosca v Topoľčanoch. Žiačka získala 1. miesto. Víťazke srdečne gratulujeme.

Veľká noc už klope na dvere

Veľká noc už klope na dvere

Na stole bahniatka a veľké dobroty, príde i láska, vykroč jej oproti! Nepokaz nikomu tieto dni sviatočné, veď patria každému, sú predsa veľkonočné. 

Pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov praje kolektív ZŠ J. Hollého