Novinky

Michalcové sú majsterkami Slovenska vo Viacboji všestrannosti

Michalcové sú majsterkami Slovenska vo Viacboji všestrannosti

V sobotu 18. júna sa žiaci topoľčianskeho okresu zúčastnili Majstrovstiev Slovenska vo Viacboji všestrannosti v Rimavskej Sobote. Našu školu reprezentovali 7 žiaci, ktorí vybojovali cenné víťazstvá.viac>>

Oznam pre rodičov

Oznam pre rodičov

Riaditeľka ZŠ Hollého v Topoľčanoch Vám týmto oznamuje, že poskytuje jeden deň riaditeľského voľna žiakom školy z organizačných dôvodov v zmysle Zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní podľa §150ods. na deň 24.6.2016 (piatok). Zároveň Vám oznamuje, že v uvedený deň nebude v prevádzke školská jedáleň ani ŠKD pri ZŠ Hollého Topoľčany.

Pozvánka na športovú olympiádu topolčianskych škôl

Pozvánka na športovú olympiádu topolčianskych škôl

Základná škola J. Hollého 696/3, Topoľčany

Vás srdečne pozýva na športovú olympiádu topolčianskych škôl  vo štvrtok 16. júna 2016. Oficiálne otvorenie o 8,15 hod. v areáli ZŠ J. Hollého

Baby basketbal

Baby basketbal

Dňa 14 . júna 2016 sa v telocvični našej školy uskutočnila zaujímavá akcia – Projekt Baby basketbal. Do projektu boli zapojení naši prváčikovia a predškoláci z MŠ Gagarinova. Základom projektu je teoretická i praktická časť, kedy za pomoci hier a cvičení sa deti oboznámia so základmi basketbalu. viac>>

Slávnostné privítanie budúcich prváčikov

Slávnostné privítanie budúcich prváčikov

Milí budúci prváci, vážení rodičia!

Srdečne Vás pozývame na slávnostné privítanie budúcich prváčikov do našej školy, ktoré sa bude konať dňa 8. 6. 2016 o 14.00 hod. v priestoroch budovy 1. stupňa.

Tešíme sa na Vás!

Informácie pre stravníkov

Informácie pre stravníkov

Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy, J. Hollého 696/3, Topoľčany nebude počas letných prázdnin  v prevádzke.  
Čítať viac...

PONUKA LETNEJ PRÁZDNINOVEJ ČINNOSTI ŠKD AKO SÚČASŤ ZŠ J. HOLLÉHO V TOPOĽČANOCH

PONUKA LETNEJ PRÁZDNINOVEJ ČINNOSTI ŠKD AKO SÚČASŤ ZŠ J. HOLLÉHO V TOPOĽČANOCH

TERMÍN 1.: 4. 7. – 8.7. 2016
Cena: 35€ /občerstvenie - pitný režim/
Miesto konania: areál školy /športové aktivity na školskom dvore, vychádzky do okolia, spoločenské hry/
Čas: 8,00 - 14,30 hod. viac>>

PONUKA LETNEJ PRÁZDNINOVEJ ČINNOSTI Základnej školy, J. HOLLÉHO 696/3, TOPOĽČANY

PONUKA LETNEJ PRÁZDNINOVEJ ČINNOSTI Základnej školy, J. HOLLÉHO 696/3, TOPOĽČANY

Základná škola J. Hollého 696/9, Topoľčany počas letných prázdnin v termíne od 14.8. – 20. 8. 2016 organizuje pre pokročilých plavcov plavecký kemp.viac>>

PONUKA LETNEJ PRÁZDNINOVEJ ČINNOSTI CVČ AKO SÚČASŤ ZŠ J. HOLLÉHO V TOPOĽČANOCH

PONUKA LETNEJ PRÁZDNINOVEJ ČINNOSTI CVČ AKO SÚČASŤ ZŠ J. HOLLÉHO V TOPOĽČANOCH

TERMÍN 1. : 4. 7. – 8.7. 2016
Cena: 35€ / občerstvenie -pitný režim/
Miesto konania: areál školy/počítače, šport-florbal, stolný tenis, spoločenské hry/
Čas: 8,00 - 14,30 hod. viac>>

Škola v prírode

Škola v prírode

Žiaci 4. A a 4. B triedy prežili na Krahuliach týždeň plný hier a zábavy. viac>>