Novinky

Jablkový deň

Jablkový deň

Aj tento rok sme si pripomenuli Deň jablka. V triedach 1. stupňa sme si pripravili aktivity, ktoré úzko súviseli s našim chutným ovocím - s jablkom. V tento deň nás čakal kopec zábavy, poučenia, doplňovačiek i ochutnávka rôznych druhov jabĺk či koláčikov. Zistili sme, že maškrtiť sa dá aj zdravo.
Čítať viac...

Šarkaniáda 2022

Šarkaniáda 2022

Jeseň v našej škole je každoročne spätá s tradíciou púšťania šarkanov. Deti z celého 1.stupňa ZŠ aj tento rok /piatok 7. 10./ netrpezlivo čakali na našu šarkaniádu.
Vybrali sme sa do neďalekého „Parku športovcov“. Atmosféru nám spríjemnilo krásne jesenné počasie. Na oblohe sa usmievalo slniečko a pofukoval jesenný vetrík. Pestrofarebné šarkany nám postupne vystúpili do výšky a postarali sa o pekné divadlo na jesennej oblohe. Deti sa poriadne vyšantili a zabavili, niektorí si aj zasúťažili komu poletí šarkan vyššie.
Po krásnej prechádzke sme sa vrátili do tried unavení, ale spokojní, že sme urobili niečo nielen pre zábavu, ale aj pre svoje zdravie.

Čítať viac...

JUNIOR FESTIVAL EKOTOPFILM – ENVIROFILM

JUNIOR FESTIVAL EKOTOPFILM – ENVIROFILM

V priestoroch Spoločenského domu v Topoľčanoch sa dňa 6.10.2022 premietali filmy najstaršieho filmového festivalu o trvalo udržateľnom rozvoji na svete EKOTOPFILM – ENVIROFILM. Tešíme sa, že si naši žiaci mohli pozrieť sériu najlepších animovaných filmov a zároveň sa vzdelávať v oblasti ochrany životného prostredia vrátane problematiky so zameraním na enviromentálnu oblasť a trvalo udržateľné zdroje.

Spanilá jazda školákov

Spanilá jazda školákov

V súvislosti s Európskym týždňom mobility sa žiaci 5. ročníka zúčastnili akcie s názvom Spanilá jazda školákov a cykloraňajky. V tento deň prišli do školy na bicykli a spoločne s pedagógmi sa presunuli pri ihrisko Žihadielko, odkiaľ sa previezli po cyklotrase smerom k Panklu. Bolo pre nich pripravené malé občerstvenie a stretnutie s Mestskou políciou. Žiakov prišlo pozdraviť aj vedenie mesta
Čítať viac...

Buď aktívny ...... BeActive

Buď aktívny ...... BeActive


Základná škola J. Hollého v Topoľčanoch sa zapojila do 8. ročníka Európskeho týždňa športu pod názvom BeActive.
Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a pohybovej aktivity v celej Európe. Projekt má nabádať k pohybu a zdravému životnému štýlu nielen v daný deň akcie, ale celoročne.


Čítať viac...

Rodičovské združenie

Rodičovské združenie

Dňa 14. 9. 2022 /streda/ o 15:30 hod. sa v triedach prostredníctvom školského rozhlasu uskutoční plenárne rodičovské združenie. Po ňom bude nasledovať triedne rodičovské združenie. 
Tešíme sa na Vás. Kolektív ZŠ J. Hollého.

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023


Slávnostné otvorenie školského roka bude dňa 5. 9. 2022 o 8,00 hod. za priaznivého počasia na školskom dvore. Nástup žiakov na školskom dvore je v čase od 7,30 hod. 

Dňa 5.9.2022 nebude v prevádzke ŠKD ani ŠJ. Školský klub detí aj školská jedáleň budú v plnej prevádzke od 6.9.2022. Mliečna desiata sa bude vydávať od októbra 2022. Pokiaľ máte záujem o stravovanie žiaka, je potrebné sa prihlásiť a vyplniť zápisný lístok u vedúcej ŠJ (zápisný lístok stravníka do ŠJ si môžete stiahnuť tu»).
Tešíme sa na Vás                       
Kolektív ZŠ J. Hollého

Oznam pre stravníkov

Oznam pre stravníkov

Milí rodičia, zákonní zástupcovia!
Vedúca školskej jedálne pri ZŠ J. Hollého oznamuje, že iba na základe zápisného lístka sa stáva žiak/žiačka stravníkom v našej školskej jedálni pri Základnej škole J. Hollého. Tlačivo (zápisný lístok stravníka) si môžete stiahnuť v spodnej časti oznamu alebo si ho môžete vydzvihnúť priamo v kancelárii vedúcej ŠJ dňa 5.9.2022 v čase od od 7:30h do 13:00h.
Zápisný lístok stravníka treba riadne vypísať a podpísaný odovzdať v prvý deň nástupu žiakov do školy (t.j. 5.9.2022)! Poštové poukážky na úhradu stravného za mesiac september a október budú žiakom rozdané v triedach. Všetky potrebné informácie ohľadne výšky stravnej jednotky a čiastočných režijných nákladov nájdete uvedené na zápisnom lístku stravníka. Ďakujeme.

Stiahnuť Zápisný lístok stravníka do školskej jedálne»

Oznam pre rodičov ohľadne dotácie na stravu

Oznam pre rodičov ohľadne dotácie na stravu

Vážení  rodičia, oznamujeme Vám, že od 01.07.2022 nastali zmeny v poskytovaní dotácií na stravu, kde je potrebné doniesť nové tlačivo Čestné vyhlásenie, pokiaľ si rodič dieťaťa neuplatní daňový bonus (napr. osoby bez zdaniteľných príjmov, poberatelia dôchodkov) do administratívnej kancelárie v ZŠ Hollého 696/3, Topoľčany do konca mesiaca júl v čase od 8:00 – 14:00h.
Všetky potrebné informácie o nároku  na dotáciu na stravu od 01.07.2022 ako aj potrebné tlačivá nájdete v prílohe.
Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.pdf

Čestné vyhlásenie od 01.07. 2022.pdf


Čestné vyhlásenie preložené UK.pdf

Formulár na posúdenie príjmu .pdf

Formulár na posúdenie príjmu UA-SK.pdf


V prípade otázok kontaktujte vedúcu školskej jedálne : S. Vlachynská -  0911 075 826


Oznam pre rodičov – Letná škola

Oznam pre rodičov – Letná škola

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci!

Riaditeľstvo ZŠ Vám oznamuje, že v mesiaci august 2022 sa naša škola zapája do projektu Letná škola. 
Termín letnej školy:                                                                                                                       
15. 8. 2022 - 26. 8. 2022  od 8. 00 hod. - 14. 00 hod.                                                                                                                                                                                                                
Svoj záujem môžete nahlásiť na telefónnom čísle 038 532 60 69 a 0918 188 689.
Príjemný deň