Novinky

Oznam

Oznam

Medzinárodný deň detí oslávime dňa 1.6.2022. Vyučovanie pre 1. stupeň končí po 4. vyučovacej hodine a 2. stupeň po 5. vyučovacej hodine. ŠKD aj Školská jedáleň pracujú v plnej prevádzke.

Oznam ohľadom parkovania pri ZŠ J. Hollého

Oznam ohľadom parkovania pri ZŠ J. Hollého

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

na základe oznamu Mesta Topoľčany Vás informujeme, že vyznačené parkovacie miesta v blízkosti našej školy môžete využívať bezplatne na čas potrebný na odprevadenie dieťaťa do školy alebo jeho vyzdvihnutie. Taktiež Mesto Topoľčany odporúča využiť miesto na vyloženie dieťaťa na parkovisku na autobusovej stanici, aby sa predišlo ranným zápcham na Ul.17.novembra. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu. Vedenie školy.

Oznam

Oznam

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia
Na základe par. 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školského zákona) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a par. 3 ods.10 vyhlášky MŠ SR č.231/2019 Z.z. o podrobnostiach a organizácii školského roka udeľuje riaditeľstvo Základnej školy J. Hollého 696/3, 95501 Topoľčany žiakom 6.-9.ročníka dňa 18.5.2022 (streda) riaditeľské voľno z dôvodu organizačného zabezpečenia TESTOVANIA T5. Žiaci 5.ročníka po skončení testovania odchádzajú domov. Žiaci 9.ročníka, ktorí sa pripravujú na venček, budú mať v tento deň nácvik o 9:30 hod. Žiaci 5. a 9.ročníka, ktorí budú v tento deň v škole a neodhlásia sa zo stravovania, budú mať obed zabezpečený. Ostatní žiaci 2.stupňa budú automaticky z obeda odhlásení. Ďakujeme za porozumenie. Vedenie školy.

Súťaž v tvorbe prezentácií v Powerpointe

Súťaž v tvorbe prezentácií v Powerpointe

Dňa 13.5.2022 sa na ZŠ s MŠ Gogoľova uskutočnil 11.ročník celomestskej súťaže v tvorbe prezentácií v Powerpointe. Našu školu reprezentovala žiačka 8.B Vanessa Čačíková, ktorá obsadila krásne 3. miesto. Srdečne blahoželáme!
Čítať viac...

Výsledky talentových skúšok do plaveckej triedy

Výsledky talentových skúšok do plaveckej triedy

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

oznamujeme Vám výsledky prijímacích talentových skúšok do plaveckej triedy, ktoré sa konali dňa 12.5.2022. Z dôvodu GDPR si výsledky svojho dieťaťa nájdete pod poradovým číslom, ktoré mu bolo pridelené a príslušným kódom. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Výsledky talentových skúšok.pdf
Plavecké prijímačky dodatok.pdfDenny letny tabor 2022 s Lacim

Denny letny tabor 2022 s Lacim

Vážení rodičia, milí žiaci.
Leto sa nezadržateľne blíži a s ním aj letné prázdniny. Stalo sa už tradíciou, že naša škola v spolupráci so Streetdance Academy organizuje tanečný letný tábor, ktorý sa toto leto uskutoční v dňoch 4.-8.júla. Ak máte záujem, podrobnejšie informácie nájdete na www.letoslacim.sk alebo na telefónnom čísle 0911 472 299. Tešíme sa na Vás.
Čítať viac...

Exkurzia - Okresný súd v Topoľčanoch

Exkurzia - Okresný súd v Topoľčanoch

Dňa 4. mája 2022 sa žiaci ôsmeho ročníka zúčastnili verejného hlavného pojednávania na Okresnom súde v Topoľčanoch v rámci predmetu Občianska náuka. Pojednávalo sa vo veciach trestného práva, čo bolo pre žiakov podnetné a poučné. Trestné právo, ako aj celkove súdna moc, je jedna z troch zložiek horizontálnej deľby štátnej moci a je súčasťou štátnych vzdelávacích programov, z ktorých vychádzajú školské vzdelávacie programy. Uvedené učivo sa vyučuje v ročníku, ktorý sa tohto pojednávania zúčastnili. Máme nádej, že aj toto zážitkové učenie dopomohlo k tomu, aby si žiaci viac uvedomili a prehĺbili občianske práva, povinnosti a zodpovednosti z nich vyplývajúce.

Okresné kolo Stolného tenisu žiakov a žiačok ZŠ

Okresné kolo Stolného tenisu žiakov a žiačok ZŠ

Dňa 4.5.2022 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo Stolného tenisu žiakov a žiačok ZŠ. Zúčasnili sa ho žiaci ZŠ Bojná, ZŠ J.Hollého a ZŠ Tribečská Topoľčany. Postup do krajského kola si vybojovali žiaci aj žiačky zo ZŠ Tribečská.

Čítať viac...

Deň otvorených dverí topoľčianskej Radnice

Deň otvorených dverí topoľčianskej Radnice

V utorok, 3. mája 2022, sme sa so žiakmi ôsmeho ročníka zúčastnili dňa otvorených dverí topoľčianskej Radnice. Po online kvíze nasledovala hodina občianskej náuky s pani primátorkou, ktorá bola ukončená pozvaním do jej kancelárie a ukážkou obradu v sobášnej sieni. Žiaci mali možnosť pýtať sa a dostať tak informácie o dianí v meste z „prvej ruky“. Vieme, že zážitkové učenie má svoje čaro, a tak nám ostáva veriť, že žiaci si z tejto netradičnej hodiny odniesli okrem zážitku a malého darčeka aj nové inšpirácie a raz sa z nich stanú aktívni občania. Čítať viac...

Stolný tenis do škôl

Stolný tenis do škôl

Dňa 2.5.2022 Slovenský stolnotenisový zväz venoval našej škole materiálne vybavenie v rámci projektu Stolný tenis do škôl. Ďakujeme.
Čítať viac...