Novinky

Darujte nám 2% z dane

Vážení rodičia a priatelia školy!

Aj v roku 2016 máte možnosť rozhodnúť, ako naložiť s oprávnením poukázať určené 2% z už uhradenej ročnej dane z príjmu za rok 2015 niektorému prijímateľovi, medzi ktorými je aj SRRZ – RZ pri Základnej škole, J. Hollého 696/3, v Topoľčanoch. viac >>          

Medzinárodný týždeň priateľstva.docx

Medzinárodný týždeň priateľstva.docx

V dňoch 15. 2. - 19. 2.2016 sme si v našej škole v rámci Medzinárodného týždňa priateľstva pripomenuli  dôležitosť  priateľov v každodennom živote. Počas celého  týždňa sme sa snažili formou rôznych aktivít poukázať na to, že priateľov si máme ceniť. Veď priateľstvo je dar, nie samozrejmosť. viac>>

Vyjadrenie štrajkujúcich učiteľov ZŠ Hollého v Topoľčanoch k štrajku

Vážení rodičia, žiaci, vážená verejnosť!

Od  25.1.2016 do 27.1. 2016 sme sa aktívne zúčastňovali celoslovenského štrajku učiteľov, ktorý zorganizovala  Iniciatíva slovenských učiteľov. Uplatnili sme si ústavné právo na štrajk a vyjadrenie svojho názoru v demokratickej spoločnosti. viac>>

Šaliansky Maťko okresné kolo

Šaliansky Maťko okresné kolo

Dňa 21. 1. 2016 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentovali 3 žiaci. viac>>

 

OZNAM pre rodičov- Aktuálne 27.1.2016 Ukončenie štrajku

Milí rodičia,

oznamujeme Vám, že od 28.1.2016 bude pre všetkých žiakov našej školy obnovený výchovno-vzdelávací proces. Žiaci sa budú riadne učiť podľa rozvrhov jednotlivých tried, vrátane plávania.

Taktiež je v prevádzke  ŠKD a školská jedáleň. Stretnutie rodičov žiakov 9. ročníka s výchovnou poradkyňou a so zástupcami stredných škôl bude v termíne podľa dohodnutého plánu, t. j. 28. 1. 2016 o 15:15 hod.

OZNAM pre rodičov- Aktuálne 26.1.2016 Štrajková pohotovosť

Milí rodičia,

oznamujeme Vám, že od 27.1.2016 bude pre žiakov 1. až 4. ročníka znovu obnovený výchovno - vzdelávací proces. Žiaci sa budú učiť podľa rozvrhov jednotlivých tried okrem plávania.

Taktiež aj prevádzka ŠKD bude znovu obnovená a ŠJ bude poskytovať stravu pre žiakov 1. stupňa.
viac >>

OZNAM pre rodičov- Aktuálne 25.1.2016 Štrajková pohotovosť

Dňa 26.1.2016 vyučovanie aj naďalej nebude prebiehať z dôvodu prebiehajúceho štrajku a nedostatočného personálneho zabezpečenia. Budeme Vás informovať opäť zajtra.

OZNAM pre rodičov - Zmena termínu KARNEVALU

OZNAM pre rodičov - Zmena termínu KARNEVALU

Kedy: 9. február 2016
Kde: v telocvični ZŠ
O koľkej: o 13:30
Vstup len v karnevalových maskách!


Príďte sa zabaviť s nami !
Srdečne Vás všetkých pozývame!

OZNAM pre rodičov - Termín vianočných prázdnin

OZNAM pre rodičov - Termín vianočných prázdnin

Vianočné prázdniny trvajú od 23. decembra do 7. januára 2016. Na základe odporúčania ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe ustanovenia parag. 150 odst. 5 školského zákona poskytuje žiakom riaditeľka školy dňa 8.1. 2016 z prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno.

*Nástup do školy po vianočných prázdninách je 11.1.2016.