Novinky

Jazykový kvet - krajské finále

Jazykový kvet - krajské finále

Dňa 8.4. 2016 sa uskutočnilo krajské finále celoslovenskej súťaže Jazykový kvet. Naši žiaci súťažili v dvoch kategóriách viac>>

Beseda s poľovníkom

Beseda s poľovníkom

V mesiaci marec  sa 3. a  4. ročníky zúčastnili besedy s poľovníkom, pánom Štefanom Hajnovičom o ochrane a druhoch slovenskej zveri. Následne sme navštívili aj putovnú výstavu poľovníckych  trofejí v Prašiciach. Žiakov táto téma  veľmi zaujala, čo je vidieť aj z našich fotografií. viac>>

Marec mesiac knihy

Marec mesiac knihy

Medzi aktivity, ktoré pani učiteľky na 1. stupni robia počas mesiaca marec pre skvalitnenie čítania našich detí, je aj čítanie starších žiakov mladším. viac>>

Kritériá zápisu a procesu prijímania detí do 1. ročníka

Kritériá zápisu a procesu prijímania detí do 1. ročníka

Kritérium č.1:
- deti patriace do školského obvodu školy

Kritérium č.2:

- deti bez trvalého alebo prechodného pobytu, ktoré majú oficiálny trvalý pobyt : Mesto Topoľčany - MsÚTopoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany /vrátane mestských častí/ viac>>

Deň vody 2016

Deň vody 2016

Dňa 22. marca sme si so žiakmi pripomenuli význam vody na našej planéte. Jej jedinečnosť a nenahraditeľnosť  si často vôbec neuvedomujeme, preto sme deťom cez rôzne zaujímavé aktivity, projekty a výtvarné práce priblížili dôležitosť jej ochrany. viac>>

Okresné kolo fyzikálnej olympiády

Okresné kolo fyzikálnej olympiády

Dňa 16. 3. 2016 sa uskutočnilo okresné kolo fyzikálnej olympiády. Našu školu reprezentovala  žiačka 9. B triedy Andrea Kramárová. Súťažila v kategórii E a obsadila 3. miesto. Andrejke ďakujeme za reprezentáciu školy a gratulujeme k peknému umiestneniu.

Okresné kolo chemickej olympiády

Okresné kolo chemickej olympiády

Dňa  10. marca 2016 sa žiačka 8.A triedy, Paulína Bandurová, zúčastnila okresného kola chemickej olympiády. Súťaž sa konala na ZŠ Don Bosca v Topoľčanoch. Žiačka získala 1. miesto. Víťazke srdečne gratulujeme.

Veľká noc už klope na dvere

Veľká noc už klope na dvere

Na stole bahniatka a veľké dobroty, príde i láska, vykroč jej oproti! Nepokaz nikomu tieto dni sviatočné, veď patria každému, sú predsa veľkonočné. 

Pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov praje kolektív ZŠ J. Hollého

Talentové skúšky do plaveckej športovej triedy v školskom roku 2016/2017

Talentové skúšky do plaveckej športovej triedy v školskom roku 2016/2017

Základná škola J. Hollého 696/3, Topoľčany pozýva budúcich piatakov ktorí majú záujem o plávanie na zápis do plaveckej športovej triedy!


Miesto konania:  ZŠ J. Hollého 696/3,Topoľčany
Termín: 6. mája 2016 (piatok)
Čas:  8:00 hod.

viac>>

Školský obvod ZŠ J. Hollého

Školský obvod ZŠ J. Hollého

Školský obvod I.
Základná škola, J. Hollého 696/3,Topoľčany

Podľa VZN Mesta Topoľčany č. 10/2013


Ulice:
Krušovská č.d. 1831, 1859, 17. novembra, Čsl. Armády, D. Jurkoviča, Dr. P. Adámiho, F.Kráľa, J. Alexyho, J. Kollára, J. Wolkra, kap. Jaroša, Ľ. Fullu, M. Rázusa, P.Mudroňa, Moyzesova, Pavlovova, Cintorínska, Streďanská, Stummerova, Športovcov, Timravy, Krátka, Mieru, Povstania, Mojmírova, Záhradnícka, Železničiarska, Agátová, Brezová, Hrebíčková, Jahodová, Javorová, Ľaliová, Narcisová, Nezábudková, Ružová, Sedmikrásková, Šípová, Práznovská cesta

Obce:

Chrabrany pre 5. – 9. roč., Práznovce 1. – 9. roč., Nemčice 1. – 9. roč.