Novinky

Exkurzia do NR SR

Exkurzia do NR SR

Dňa 30.11.2015 si žiaci ôsmeho ročníka v rámci exkurzie prezreli  NR SR. Oboznámili sa s históriou vzniku NR, spoznali štátne symboly, prehliadli si obrazy akad. maliara Brunovského.V zasadacej sále parlamentu sa dozvedeli o činnosti poslancov. viac>>

TOPVEDAM – Topoľčianski vedátori - amatéri

TOPVEDAM – Topoľčianski vedátori - amatéri

Dňa 26.11.2015 mesto Topoľčany pripravilo v poradí už siedmy ročník súťaže mladých vedcov-amatérov pod názvom TOPVEDAM. Jej hlavným cieľom je aktívne zapojenie mladých ľudí zo ZŠ v Topoľčanoch do procesu rozvoja nielen prírodných vied a techniky, ale aj humanitných vied. viac>>

Komparo 2015

Komparo 2015

Dňa 12. novembra 2015 si žiaci 8. a 9. ročníka overili svoje doposiaľ získané vedomosti v projekte KOMPARO.  Do tohto projektu sa naša škola každoročne zapája, je to pre žiakov tréning pred oficiálnym testovaním, ktoré čaká deviatakov v marci. viac>>

Exkurzia do hvezdárne

Exkurzia do hvezdárne

Dňa 3.11.2015 sa žiaci 4. A a 4. B zúčastnili exkurzie do Hvezdárne v Žiari nad Hronom.Exkurzia bola rozdelená do troch častí. Najskôr si žiaci vypočuli zaujímavé informácie o našej najbližšej hviezde- Slnku, ktoré neskôr  i pozorovali cez veľké ďalekohľady. Druhou časťou bola cesta vesmírom a nakoniec navštívili žiaci UFO miestnosť, kde si zopakovali pod odborným vedením všetky vedomosti,ktoré o vesmíre získali.Pre všetkých bol tento deň plný zážitkov. viac>>

Šarkaniáda 2015

Šarkaniáda 2015

„Hurááá, môj šarkan letí najvyššie ... „ Takéto a podobné výkriky sa ozývali pri našich šarkaniádach počas tejto jesene. Deťom sa akcia veľmi páčila a prialo nám aj počasie. Ako naše šarkany lietali sa môžete presvedčiť z fotografií. viac>>

OZNAM pre rodičov - Deň otvorených dverí

OZNAM pre rodičov - Deň otvorených dverí

Milí rodičia a priatelia školy,

srdečne Vás pozývame spolu s nami prežiť Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať 23. 10. 2015 (piatok) pri príležitosti 112. výročia založenia školy a Európskeho dňa rodičov a škôl. viac>>

Literárno - dejepisná exkurzia do Rodného domu Ľudovíta Štúra v Uhrovci

Literárno - dejepisná exkurzia do Rodného domu Ľudovíta Štúra v Uhrovci

200. výročie narodenia Ľ. Štúra si žiaci 7. ročníka pripomínali nielen na hodinách literatúry, ale rozhodli sa navštíviť aj Uhrovec. Tu, v rodnom domčeku tohto významného národovca, mali možnosť oboznámiť sa s mnohými zaujímavosťami z jeho života. viac>>

Jablkový deň 2015

Jablkový deň 2015

Pani jeseň nám svoj príchod oznámila nielen tým, že sa opäť zaplnili školské lavice deťmi, ale aj svojou krásne sfarbenou prírodou a bohatou úrodou. Z množstva jej darov sme si už tradične pripomenuli na vitamíny bohaté jabĺčka. O nich sme si veľa povedali, veľa sme ich zjedli, maľovali sme ich, či odtláčali. A že sa nám darilo uvidíte, ak si prezriete naše fotografie. viac>>

Exkurzia do železničného depa

Exkurzia do železničného depa

Dňa 8.10.2015 navštívili žiaci 4.B triedy železničné depo v Topoľčanoch.Najskôr ich čakala pútavá cesta časom, keď sa žiaci počas rozprávania dozvedeli o prvých vlakoch a starých lokomotívach, ktoré premávali cez Topoľčany. Obdivovať sme mohli i staré uniformy, hodiny,  cestovné lístky, telefóny, ktoré sa z minulosti na železnici používali. viac>>

Deň mlieka 2015

Deň mlieka 2015

Žiaci prvého a štvrtého ročníka počas mliečneho dňa ochutnávali v triedach rôzne mliečne výrobky a nápoje.Zistili, že mliečko je nielen zdravé, ale aj chutné! Dúfame, že ho budú piť s chuťou i naďalej. viac>>