Novinky

OZNAM pre rodičov- Aktuálne 26.1.2016 Štrajková pohotovosť

Milí rodičia,

oznamujeme Vám, že od 27.1.2016 bude pre žiakov 1. až 4. ročníka znovu obnovený výchovno - vzdelávací proces. Žiaci sa budú učiť podľa rozvrhov jednotlivých tried okrem plávania.

Taktiež aj prevádzka ŠKD bude znovu obnovená a ŠJ bude poskytovať stravu pre žiakov 1. stupňa.
viac >>

OZNAM pre rodičov- Aktuálne 25.1.2016 Štrajková pohotovosť

Dňa 26.1.2016 vyučovanie aj naďalej nebude prebiehať z dôvodu prebiehajúceho štrajku a nedostatočného personálneho zabezpečenia. Budeme Vás informovať opäť zajtra.

OZNAM pre rodičov - Zmena termínu KARNEVALU

OZNAM pre rodičov - Zmena termínu KARNEVALU

Kedy: 9. február 2016
Kde: v telocvični ZŠ
O koľkej: o 13:30
Vstup len v karnevalových maskách!


Príďte sa zabaviť s nami !
Srdečne Vás všetkých pozývame!

OZNAM pre rodičov - Termín vianočných prázdnin

OZNAM pre rodičov - Termín vianočných prázdnin

Vianočné prázdniny trvajú od 23. decembra do 7. januára 2016. Na základe odporúčania ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe ustanovenia parag. 150 odst. 5 školského zákona poskytuje žiakom riaditeľka školy dňa 8.1. 2016 z prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno.

*Nástup do školy po vianočných prázdninách je 11.1.2016.

Vianočné prianie

Vianočné prianie

Vianočné sviatky klopú na dvere a to je čas, kedy aj my deti a zamestnanci ZŠ J. Hollého v Topoľčanoch Vám chceme zaželať ich príjemné, láskou a porozumením naplnené prežitie.V Novom roku 2016 veľa zdravia, šťastia, splnenie všetkých túžob a očakávaní.

Ďakujeme za spoluprácu           

Šaliansky Maťko školské kolo

Šaliansky Maťko školské kolo

Školské kolo v prednese povestí „ ŠALIANSKY MAŤKO“ sa uskutočnilo 10.12. 2015. Súťažilo 34 recitátorov , ktorí postúpili z triednych kôl. viac>>

OZNAM pre rodičov - Babysitting Day – Deň varovania

OZNAM pre rodičov - Babysitting Day – Deň varovania

Milí rodičia,

dňa 10.12.2015 sa koná akcia Babyssiting Day - Deň varovania. Štát poskytuje na vzdelávanie a výchovu Vášho dieťaťa tak malé prostriedky,že to pokryje výdavky iba na jeho stráženie - varovanie. Štvrtkový babysitting je ale pre každé dieťa málo, preto upozorňujeme na  to,že my ho chceme aj vychovávať a vzdelávať. V momentálnych podmienkach to nie je možné. A my sa odmietame ďalej len nečinne prizerať.

Návšteva divadelného predstavenia

Návšteva divadelného predstavenia

Dňa 8.12.2015 sa žiaci 8.C. vybrali do Nitry do divadla Karola Spišáka.  Už cesta vlakom  bola príjemná a predstavenie Vianočná koleda navodila  ozajstnú vianočnú atmosféru. Tú ešte znásobila návšteva vianočných trhov a krásny vianočný stromček s betlehemom. viac>>

Imatrikulácia prváčikov

Imatrikulácia prváčikov

Dňa 4.12.2015 sa uskutočnila v priestoroch telocvične slávnostná Imatrikulácia prvákov. Prváci zvládli výborne všetky predmety, z ktorých ich vyskúšali už skúsení štvrtáci. Tančeky, básničky a veselé piesne očarili nielen všetkých spolužiakov, ale i pani riaditeľku, ktorá slávnostne prijala prvákov medzi žiakov našej školy. viac>>