Novinky

Zoznam pomôcok do 1. ročníka na školský rok 2016/2017

Zoznam pomôcok do 1. ročníka na školský rok 2016/2017

Peračník – stredne tvrdé ceruzky /4 ks/, farebné pastelky, guma mäkká, strúhadlo

Výtvarná výchova – plochý štetec, handrička, pevný pohár na vodu, zástera, igelitový obrus na lavicu, vodové farby, lep, nožnice, 2 bal. farebných papierov, voskovky – všetko vložiť do umelohmotného boxu

Telesná výchova – tepláková súprava, tričko, ponožky, tenisky s bielou podrážkou /tenisky vhodné do telocvične/

Hygienické vrecko – tekuté mydlo, toaletný papier, hygienické vreckovky, vlhčené utierky alebo papierová rolka namiesto uteráka

Všetky pomôcky, ktoré dieťa používa a dajú sa podpísať, podpíšte.

Ostatné informácie o pomôckach Vám poskytnú triedne učiteľky 5. septembra 2016.

Informácie k zápisu do 1. ročníka v školskom roku 2016/2017

Priebeh zápisu:

- 1. apríl 2016 /piatok/od 13:00 do 16:00 hod. v priestoroch 1. stupňa ZŠ.
- otvorenie zápisu
- informácie školskej psychologičky
- rodičia vypĺňajú protokol o zápise do 1. ročníka/protokol si môžete stiahnuť zo stránky školy a vyplnený priniesť na zápis/
- pre čakajúce deti je pripravená herňa, kde sa im venujú pani učiteľky

viac>>

Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2016/2017

Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2016/2017

Zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2016/2017 sa bude konať v termíne od 1. apríla 2016 do 30. apríla 2016 od 13:00 hod. do 16:00 hod.Nezabudnite si priniesť:
 
- rodný list dieťaťa
- občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa

Podrobnejšie informácie o zápise nájdete na stránke našej školy a na tel. č. 038/5326069.

Tešíme sa na Vás!

Hviezdoslavov Kubín školské kolo

Hviezdoslavov Kubín školské kolo

V školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín  v dňoch 2. a 3. marca 2016  zazneli príbehy veselé i vážne , známe i menej známe, s ktorými sa predstavilo 35 súťažiacich. Niektoré výkony boli poznačené trémou, iní  vystúpili smelo. Všetkým však patril potlesk a pochvala   poroty a prítomných spolužiakov. Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste, postúpili do  obvodového kola, ktoré sa uskutoční 21. marca 2016. viac>>

Oznam pre rodičov - Preprava žiakov od 1.3.2016

Všetci žiaci,

dochádzajúci do školy z Práznoviec a Nemčíc budú od 1.3.2016 chodiť do/zo  školy na školskú farebnú preukážku a dostanú od šoféra autobusu nulový cestovný lístok/ teda nebudú ho platiť/. viac >>                                                                                                             

Darujte nám 2% z dane

Vážení rodičia a priatelia školy!

Aj v roku 2016 máte možnosť rozhodnúť, ako naložiť s oprávnením poukázať určené 2% z už uhradenej ročnej dane z príjmu za rok 2015 niektorému prijímateľovi, medzi ktorými je aj SRRZ – RZ pri Základnej škole, J. Hollého 696/3, v Topoľčanoch. viac >>          

Medzinárodný týždeň priateľstva.docx

Medzinárodný týždeň priateľstva.docx

V dňoch 15. 2. - 19. 2.2016 sme si v našej škole v rámci Medzinárodného týždňa priateľstva pripomenuli  dôležitosť  priateľov v každodennom živote. Počas celého  týždňa sme sa snažili formou rôznych aktivít poukázať na to, že priateľov si máme ceniť. Veď priateľstvo je dar, nie samozrejmosť. viac>>

Vyjadrenie štrajkujúcich učiteľov ZŠ Hollého v Topoľčanoch k štrajku

Vážení rodičia, žiaci, vážená verejnosť!

Od  25.1.2016 do 27.1. 2016 sme sa aktívne zúčastňovali celoslovenského štrajku učiteľov, ktorý zorganizovala  Iniciatíva slovenských učiteľov. Uplatnili sme si ústavné právo na štrajk a vyjadrenie svojho názoru v demokratickej spoločnosti. viac>>

Šaliansky Maťko okresné kolo

Šaliansky Maťko okresné kolo

Dňa 21. 1. 2016 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentovali 3 žiaci. viac>>

 

OZNAM pre rodičov- Aktuálne 27.1.2016 Ukončenie štrajku

Milí rodičia,

oznamujeme Vám, že od 28.1.2016 bude pre všetkých žiakov našej školy obnovený výchovno-vzdelávací proces. Žiaci sa budú riadne učiť podľa rozvrhov jednotlivých tried, vrátane plávania.

Taktiež je v prevádzke  ŠKD a školská jedáleň. Stretnutie rodičov žiakov 9. ročníka s výchovnou poradkyňou a so zástupcami stredných škôl bude v termíne podľa dohodnutého plánu, t. j. 28. 1. 2016 o 15:15 hod.