Novinky

OZNAM pre rodičov - Termín vianočných prázdnin

OZNAM pre rodičov - Termín vianočných prázdnin

Vianočné prázdniny trvajú od 23. decembra do 7. januára 2016. Na základe odporúčania ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe ustanovenia parag. 150 odst. 5 školského zákona poskytuje žiakom riaditeľka školy dňa 8.1. 2016 z prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno.

*Nástup do školy po vianočných prázdninách je 11.1.2016.

Vianočné prianie

Vianočné prianie

Vianočné sviatky klopú na dvere a to je čas, kedy aj my deti a zamestnanci ZŠ J. Hollého v Topoľčanoch Vám chceme zaželať ich príjemné, láskou a porozumením naplnené prežitie.V Novom roku 2016 veľa zdravia, šťastia, splnenie všetkých túžob a očakávaní.

Ďakujeme za spoluprácu           

Šaliansky Maťko školské kolo

Šaliansky Maťko školské kolo

Školské kolo v prednese povestí „ ŠALIANSKY MAŤKO“ sa uskutočnilo 10.12. 2015. Súťažilo 34 recitátorov , ktorí postúpili z triednych kôl. viac>>

OZNAM pre rodičov - Babysitting Day – Deň varovania

OZNAM pre rodičov - Babysitting Day – Deň varovania

Milí rodičia,

dňa 10.12.2015 sa koná akcia Babyssiting Day - Deň varovania. Štát poskytuje na vzdelávanie a výchovu Vášho dieťaťa tak malé prostriedky,že to pokryje výdavky iba na jeho stráženie - varovanie. Štvrtkový babysitting je ale pre každé dieťa málo, preto upozorňujeme na  to,že my ho chceme aj vychovávať a vzdelávať. V momentálnych podmienkach to nie je možné. A my sa odmietame ďalej len nečinne prizerať.

Návšteva divadelného predstavenia

Návšteva divadelného predstavenia

Dňa 8.12.2015 sa žiaci 8.C. vybrali do Nitry do divadla Karola Spišáka.  Už cesta vlakom  bola príjemná a predstavenie Vianočná koleda navodila  ozajstnú vianočnú atmosféru. Tú ešte znásobila návšteva vianočných trhov a krásny vianočný stromček s betlehemom. viac>>

Imatrikulácia prváčikov

Imatrikulácia prváčikov

Dňa 4.12.2015 sa uskutočnila v priestoroch telocvične slávnostná Imatrikulácia prvákov. Prváci zvládli výborne všetky predmety, z ktorých ich vyskúšali už skúsení štvrtáci. Tančeky, básničky a veselé piesne očarili nielen všetkých spolužiakov, ale i pani riaditeľku, ktorá slávnostne prijala prvákov medzi žiakov našej školy. viac>>

Exkurzia do NR SR

Exkurzia do NR SR

Dňa 30.11.2015 si žiaci ôsmeho ročníka v rámci exkurzie prezreli  NR SR. Oboznámili sa s históriou vzniku NR, spoznali štátne symboly, prehliadli si obrazy akad. maliara Brunovského.V zasadacej sále parlamentu sa dozvedeli o činnosti poslancov. viac>>

TOPVEDAM – Topoľčianski vedátori - amatéri

TOPVEDAM – Topoľčianski vedátori - amatéri

Dňa 26.11.2015 mesto Topoľčany pripravilo v poradí už siedmy ročník súťaže mladých vedcov-amatérov pod názvom TOPVEDAM. Jej hlavným cieľom je aktívne zapojenie mladých ľudí zo ZŠ v Topoľčanoch do procesu rozvoja nielen prírodných vied a techniky, ale aj humanitných vied. viac>>

Komparo 2015

Komparo 2015

Dňa 12. novembra 2015 si žiaci 8. a 9. ročníka overili svoje doposiaľ získané vedomosti v projekte KOMPARO.  Do tohto projektu sa naša škola každoročne zapája, je to pre žiakov tréning pred oficiálnym testovaním, ktoré čaká deviatakov v marci. viac>>

Exkurzia do hvezdárne

Exkurzia do hvezdárne

Dňa 3.11.2015 sa žiaci 4. A a 4. B zúčastnili exkurzie do Hvezdárne v Žiari nad Hronom.Exkurzia bola rozdelená do troch častí. Najskôr si žiaci vypočuli zaujímavé informácie o našej najbližšej hviezde- Slnku, ktoré neskôr  i pozorovali cez veľké ďalekohľady. Druhou časťou bola cesta vesmírom a nakoniec navštívili žiaci UFO miestnosť, kde si zopakovali pod odborným vedením všetky vedomosti,ktoré o vesmíre získali.Pre všetkých bol tento deň plný zážitkov. viac>>