Novinky

OZNAMY

OZNAMY

Vážení zákonní zástupcovia. Venujte pozornosť nasledovným oznamom.
Z dôvodu obmedzenia fungovania ŠJ sa bude v dňoch  8. 11. 2021 (pondelok) a 9. 11. 2021(utorok) vydávať mliečna desiata a obedy nasledovne:
1. stupeň:
Mliečna desiata, obed, ŠKD – v plnej prevádzke
2. stupeň:
Mliečna desiata bude zabezpečená.
Obedy žiakom druhého stupňa sa v týchto dňoch vydávať nebudú, žiaci budú automaticky odhlásení z obedov. Pre žiakov druhého stupňa končí vyučovanie 6. vyučovacou hodinou.
V týždni od 8. 11. 2021 až 12. 11. 2021 na základe konzultácií s RÚVZ Topoľčany žiaci neplávajú.
Ohľadne ďalších dní Vás budeme včas informovať prostredníctvom Edupage. Ďakujeme za pochopenie. 

OZNAM

OZNAM

Vážení zákonní zástupcovia. 
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v piatok 5. 11. 2021 bude školská jedáleň z prevádzkových dôvodov pracovať v obmedzenom režime. 
Obedy žiakom druhého stupňa sa v tento deň vydávať nebudú, žiaci budú automaticky odhlásení z obedov. Pre žiakov druhého stupňa končí vyučovanie 6. vyučovacou hodinou.
Mliečna desiata sa bude vydávať pre všetkých prihlásených stravníkov (1. aj 2. stupňa).
Obedy pre žiakov prvého stupňa budú poskytnuté vo forme balíčkov (suchá strava). 
ŠKD v prevádzke bude, ale zákonní zástupcovia si môžu prevziať žiakov hneď po skončení vyučovania. 
Ohľadne stravovania v budúcom týždni Vás budeme včas informovať prostredníctvom Edupage.
Ďakujeme za pochopenie. 

OZNAM

OZNAM

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia!
V dňoch  28.10.-29.10.2021 sú jesenné prázdniny. 
Vyučovanie sa začne dňa 2.11.2021( utorok), škola bude  v plnej prevádzke vrátane ŠKD aj ŠJ.
Pri nástupe do školy je potrebné predložiť Vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré je prílohou oznamu. V týždni od 2.11.-5.11.2021 sa nebude plávať. O prípadných zmenách Vás budeme včas informovať.
Všetkým žiakom aj rodičom želáme pokojné, slnečné  jesenné prázdniny prežité hlavne v zdraví!  

Vedenie školy.
bezpríznakovosť.pdf 


Oslava narodenín trochu netradične

Oslava narodenín trochu netradične

Základná škola J. Hollého každoročne oslavuje svoje narodeniny 19. októbra. Nebolo tomu inak ani tento rok, ale však oslava prebehla trošku netradične.
Oslavovalo sa vo výstavných priestoroch Tribečského osvetového centra takmer dva týždne. 118 rokov sme si pripomenuli krásnou výstavou histórie, modernizáciou a prác žiakov menovanej základnej školy a malým kultúrnym programom, ktorý sa konal presne v deň narodenín. K 118. narodeninám  prišla zablahoželať aj samotná pani primátorka JUDr. Alexandra Gieciová spolu s viceprimátorom Jurajom Želískom. 

Všetci želali základnej škole to, čo sa obyčajne želá k narodeninám. 
Čítať viac...

Európsky týždeň športu

Európsky týždeň športu

V dňoch od 23. do 30. septembra 2021 prebiehal na Slovensku 7. ročník  EURÓPSKEHO TÝŽDŇA ŠPORTU. 
       Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Hlavnou témou tohto týždňa ostáva výstižné  ,, BeActive“ , ktoré má nabádať k pohybu a zdravému životnému štýlu celoročne. 
      Učitelia TSV pozvali v tomto týždni na hodiny TSV bývalú reprezentantku SR v hádzanej a stále aktívnu hráčku a kondičnú trénerku Andreu Kertészovú, aby si spolu zacvičili pod jej vedením. Žiaci si vyskúšali novodobejšiu  vysoko-intenzívnu tréningovú metódu vo forme TABATY .
      Cieľom tohto projektu bolo zapojiť, čo najviac žiakov, motivovať ich k pohybu a viesť  ich k  zdravému životnému štýlu. Dúfame, že sa tieto hodiny páčili a žiaci zostanú verní pohybu a športu v budúcnosti.
Čítať viac...

Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov

26. september je venovaný oslave Európskeho dňa jazykov. Hlavným cieľom je upozorniť
verejnosť na dôležitosť štúdia jazykov, zvyšovanie mnohojazyčnosti a medzikultúrneho
porozumenia, podpora jazykovej a kultúrnej rozmanitosti Európy a v neposlednom rade
podpora celoživotného jazykového vzdelávania v školách i mimo nich. Naša škola sa zapojila
a podporila túto užasnú myšlienku.
Čítať viac...

Úspechy našich žiakov

Úspechy našich žiakov

Veľmi nás teší, keď naši žiaci úspešne reprezentujú našu školy aj mimo školských lavíc. Žiačka Nelka Ďatelinková sa zúčastnila Majstrovstiev Slovenska v 3D lukostreľbe 11.-12.9.2021, ktoré sa konali na Duchonke pri Loveckom zámočku.

Čítať viac...

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022


Po dvoch mesiacoch prázdnin sa dňa 2.9.2021 otvorili brány našej školy. Začal sa nový školský rok a my veríme, že ste si všetci dobre oddýchli a načerpali dostatok síl. Srdečne vítame našich prváčikov a všetkých žiakov a zamestnancov. 
Dúfame, že v škole zažijete len príjemné okamihy, upevníte vzťahy medzi učiteľmi i spolužiakmi a budete sa tešiť z dobrých výsledkov. 
Prajeme Vám veľa chuti, múdrosti a energie do štúdia, aby ste úspešne vstúpili do nového školského roka.

Čítať viac...

Plenárne rodičovské združenie

Plenárne rodičovské združenie

Dňa 9. 9. 2021 /štvrtok/ o 15:30 hod. sa na školskom dvore uskutoční plenárne rodičovské združenie. Po ňom nasleduje triedne rodičovské združenie. Po skončení si rodičia zároveň prevezmú objednané samotesty. 
Tešíme sa na Vás. Kolektív ZŠ J. Hollého.