Novinky

Moduly

Moduly

V rámci ukončenia pilotného projektu MŠVVaŠ SR MODULY sme privítali na pôde našej školy štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR pre šport Mgr. Ivana Husára. Zúčastnil sa otvorenej hodiny Tanečnej telesnej výchovy, ktorú viedol mediálne uznávaný tanečník a choreograf  Laci Strike, ktorého Street Dance Academy je koordinátorom uvedeného projektu. Moduly pod vedením profesionálnej lektorky Aničky absolvovali všetci žiaci 2. až 4.ročníka, záverečné tanečné kroky a choreografie predviedli žiaci 4.B a 2.B triedy. Sme radi, že sme boli súčasťou tohto projektu, ktorý bol obohatením hodín telesnej výchovy.   
Čítať viac...

Nemčina nás baví

Nemčina nás baví

Žiaci zo 7a využili na hodine nemčiny všetky zručnosti modernej technológie 21. storočia a po zostavení scenára natočili video, v ktorom použili základnú slovnú zásobu levelu A1. S videom sa pochválili a zároveň aj pozdravili partnerské školy Základnej školy J. Hollého v Topoľčanoch. 

https://youtu.be/MHEqmMmE0l0

Video si pozreli žiaci v Rumunsku, v Maďarsku a v Poľsku. 

Knižná burza

Knižná burza


Mesto Topoľčany poriada dňa 29.3.2022 od 10.00 hod. do 18.00 hod. v Dome kultúry Knižnú burzu, na ktorú ste všetci pozvaní. V termíne od 14.3 do 28.3.2022 môžete priniesť prečítanú alebo nepotrebnú knižku triednym učiteľom alebo na riaditeľstvo našej školy. Prostredníctvom Knižnej burzy si môžete aj vy zaobstarať novú knižku. Príspevok, ktorý sa dňa 29.3.2022 vyzbiera, bude venovaný na charitatívne účely.

Olympiáda z nemeckého jazyka

Olympiáda z nemeckého jazyka

Žiaci z nemeckého jazyka nás úspešne reprezentovali na Olympiáde z nemeckého jazyka. 
Jonas Pásovský (8A) sa zúčastnil Okresného kola olympiády, kde obsadil 2.miesto a postúpil do Krajského kola. Saskia Baumann (9B) získala v Krajskom kole 3. miesto. Obom žiakom srdečne blahoželáme. 

Čítať viac...

Tvorivé dielne – Tribečské múzeum v Topoľčanoch

Tvorivé dielne – Tribečské múzeum v Topoľčanoch

Žiaci siedmeho ročníka a triedy 6c v rámci predmetu výtvarná výchova navštívili Tvorivé dielne. Tvorivou dielňou ich sprevádzala pani lektorka Tribečského múzea, ktorá ich najskôr oboznámila s témou „Jaskyniarstvo“. Žiaci sa dozvedeli aké jaskyne sa u nás nachádzajú a ktoré zvieratká žili, alebo žijú v jaskyniach. Vyskúšali si prácu s hlinou, z ktorej vyrobili krásne zvieratká. 
Čítať viac...

Sobotný výstup na Valy – Bojná

Sobotný výstup na Valy – Bojná

Dňa 19.3. (sobota) sa žiaci spolu s rodičmi a pani triednou učiteľkou Slávkou Detkovou o 12.00 hod. stretli na parkovisku pri Ranči Bojná. Prvou úlohou bolo vystúpiť na Hradisko Valy Bojná – jedno z najlepších archeologických nálezísk na Slovensko.  Po zdolaní 10 km, sme si všetci posedeli na čaji v Reštaurácii Bojná. Počasie nám prialo počas celého výletu a hlavne sme všetci cítili vôňu prichádzajúcej jari. Na stretnutí panovala medzi všetkými veľmi dobrá nálada. Lúčili sme sa so slovami, kedy bude ďalší výlet.

Čítať viac...

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

V mesiaci marec, ktorý nazývame aj Mesiacom knihy sa tradične ako každý rok v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnili sa ho najlepší recitátori triednych kôl, ktorí osobitne súťažili v prednese poézie a prózy. 
Čítať viac...

Turnaj v minihádzanej

Turnaj v minihádzanej

Dňa 9.3.2022 organizovalo regionálne centrum pri SZHá turnaj v minihádzanej v Šali, ktorého sa zúčastnila aj ZŠ Hollého Topoľčany. Súťažilo 9 družstiev a naše sa umiestnilo na 2.mieste v zostave: Tianka Gogová , Adelka  Pauličková, Nelka Kováčiková, Katka Gregušová, Ninka Čimborová,Natálka Káčerová, Kristínka Ondrušková, Viki Blašková, Zoenka Ivanová, Lukáško Goga.
Čítať viac...

Radničné zvesti marec

Radničné zvesti marec

Do hory ma poslali, do hory ma poslali .....................
niekoľko krát zaznelo v divadelnej sále SHASHO Základnej školy J. Hollého v Topoľčanoch 16.2.2022. 
Bola to jedna zo skladieb, ktorú si mohli žiaci vybrať pri prezentovaní sa. 
Základná škola J. Hollého každoročne organizuje súťaž pre základné školy v Topoľčanoch „Milujem Slovensko. Aj tento rok majú pani učiteľky v pláne uvedenú súťažiť zorganizovať, ale však natrafili na problém, ktorý im situáciu trošku skomplikoval. Keďže žiaci po ukončení deviateho ročníka zo základnej školy odchádzajú, odišiel aj moderátor, asistentky, technik a kapela už spomínanej súťaže „Milujem Slovensko“. 
Čítať viac...

Korčuľovanie na ľade

Korčuľovanie na ľade

Stalo sa už tradíciou , že počas zimného obdobia si žiaci 2. stupňa našej školy užijú jeden deň na ľade. Tento rok kvôli epidemiologickej situácii to vyšlo až na posledný deň pred prázdninami. O to viac sa naň  tešili a do sýtosti sa vykorčuľovali.  A my sa tešíme, že sa podarilo splniť ich očakávania a videli sme ich po návrate hoci unavených, ale šťastných.   Čítať viac...