Novinky

Imatrikulácie

Imatrikulácie

Naši prváčikovia majú za sebou slávnostné prijatie do žiackeho cechu.                                    
Po splnení úloh, ktoré pripravili žiaci štvrtých tried,  nasledovalo pasovanie pani riaditeľkou a odovzdávanie pamätných medailí.
Čítať viac...

Vianočné tradície

Vianočné tradície

Podľa rôznych historických prameňov má perník pôvod v Nemecku. Na Slovensku sa perníky začali vyrábať až koncom 14. storočia a keďže boli koreniny veľmi drahé, považovali sa za veľký luxus a ľudia ich konzumovali najmä cez sviatky. V dnešnej dobe snáď nie je ani rodina, ktorá by nepiekla medovníčky. 
Túto tradíciu si pripomenuli aj žiaci 6c. Doma napečené medovníčky si v škole krásne vyzdobili. 

Vianočná pošta

Vianočná pošta

Okrem zdobenia vianočných stromčekov a interiéru, sme na základnej škole obnovili tradíciu písania vianočných pozdravov. Do projektu sa zapojil I. aj II. stupeň. Deti si najskôr vianočné pohľadnice vlastnoručne vyrobili a hlavne vyzdobili. 

Vianočná pošta putovala nielen spolužiakom, ale aj pani učiteľkám, vychovávateľkám, riaditeľke a nezabudlo sa ani na pani kuchárky, upratovačky a pána školníka. 
Niekedy stačí skutočne málo, aby sa človek potešil.

OZNAM

OZNAM

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 13.12.2021  sa v čase od 13.decembra do 17.decembra 2021 prerušuje vyučovanie pre žiakov  2.stupňa a žiaci prechádzajú na dištančnú výučbu. Žiaci budú automaticky odhlásení z obeda. Žiaci 1.stupňa pokračujú prezenčnou výučbou do 17.decembra 2021. Vianočné prázdniny pre všetkých žiakov začínajú od 20.12.2021 ( pondelok).
O ďalších informáciách Vás budeme informovať.
Prajeme pokojné predvianočné obdobie. Vedenie školy. 
  
Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 13. 12. 2021

Mikuláš na našej škole

Mikuláš na našej škole

Ani sme sa nenazdali a je tu predvianočný čas. V ňom nesmie chýbať svätý Mikuláš. Žiaci netrpezlivo čakali na jeho príchod pripravení zaspievať, zarecitovať básničku. Mikuláš prišiel spolu so svojim pomocníkom anjelikom. Čakali ho rozžiarené očká detí, ktoré sa na tento deň veľmi tešili. Mikuláš ich odmenil balíčkom sladkostí. Ďakujeme, Mikuláš, budeme ťa čakať aj o rok. 
Čítať viac...

MIKULÁŠ - 6. december

MIKULÁŠ - 6. december

Ako každý rok, aj tento k nám do domácností zavíta Mikuláš. Viete však, kto to bol a aké legendy o ňom rokmi vznikli?

Kto bol sv. Mikuláš?

Mikuláš je postavou opradenou mnohými legendami. Traduje sa o ňom, že sa narodil okolo r. 280 – 286 v Patare. Ako devätnásťročný bol svojím strýkom, biskupom Mikulášom vysvätený za kňaza a stal sa predstaveným kláštora Sion v blízkosti Myry.
Počas prenasledovania kresťanov okolo r. 310 bol vraj zajatý a týraný. Po rodičoch zdedil veľké bohatstvo, ktoré rozdeľoval medzi chudobných.

Čítať viac...

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Tento rok sa trieda 6.B zapojila do krásneho projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“ Cieľom projektu je na Vianoce obdarovať a potešiť starkých v domovoch dôchodcov zabalenými krabičkami. V krabičke nájdu niečo teplé, niečo sladké, niečo slané, niečo voňavé, niečo na zábavu a aj vlastnoručne vyrobený pozdrav od žiakov.


Čítať viac...

ADVENT - Kedy začína advent?

ADVENT - Kedy začína advent?


Advent sa začína prvou adventnou nedeľou, ktorá môže pripadnúť na ktorýkoľvek deň medzi 27. novembrom a 3. decembrom, tento deň je zároveň začiatkom cirkevného roka. Toto obdobie môže trvať 22 až 28 dní a končí sa po západe slnka na Štedrý deň.
Posledná adventná nedeľa sa môže prekrývať zo samotným Štedrým dňom.

Čítať viac...

Technická olympiáda

Technická olympiáda

Dňa 25. 11. 2021 sa naši žiaci zúčastnili online okresného kola Technickej olympiády. V kategórii B našu školu reprezentoval Šimon Šiska z 5. C a v kategórii A Adam Kostra z 9. B spolu s Dávidom Minarovičom z 8. B triedy ktorí sa umiestnili na 2. mieste.Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Čítať viac...

OZNAM

OZNAM


Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,
v prílohe oznamu pripájame VYHLÁŠKU 262 Úradu verejného zdravotníctva SR, 
ktorou sa nariaďuje prekrytie horných dýchacích ciest  v interiéri.
Na základe tejto vyhlášky sú opäť s platnosťou oddnes žiaci povinní používať rúško, šál alebo šatku vo všetkých vnútorných priestoroch školy. 
Ďakujeme za porozumenie 
Vedenie školy

VYHLÁŠKA 262.pdf