Novinky

Lyžiarsky výcvik 2022

Lyžiarsky výcvik 2022

 V dňoch od 14.2.2022 do 18.2.2022  žiaci 9.ročníka  absolvovali lyžiarsky výcvik v stredisku Ski Drozdovo. Výcvik sa konal dennou formou a zúčastnilo sa ho 46 žiakov. Na zasneženom svahu  pod vedením lyžiarskych inštruktorov Mgr. V. Kubinovej,  Mgr. I.Terlandovej, PaedDr, T. Seleckej a Mgr. K.Lindtnerovej si  23 začiatočníkov získavali prvé lyžiarske zručnosti a ostatní sa zdokonaľovali vo svojej technike. Aj vďaka prekrásnemu počasiu, dobre upravenom svahu a výbornej strave si žiaci odniesli množstvo skvelých zážitkov.
Čítať viac...

Telesná výchova tancom

Telesná výchova tancom

Naša škola sa zapojila do pilotného projektu ministerstva školstva MODULY. Projekt MODULY má jasný cieľ, priniesť do vyučovacieho procesu zaujímavý, inovatívny a inšpiratívny obsah a spôsob ako užitočne využiť voľný čas. Naši žiaci si tanečnú telesnú školu užili so STREET DANCE ACADEMY a skvelou lektorkou Aničkou. Prišla za účelom rozvoja a predstavenia tanečného štýlu z ich známej školy SDA. V tomto duchu boli pre žiakov 2., 3., a 4. ročníka ZŠ uskutočnené tanečné hodiny. Každá trieda mala celkom 8 vyučovacích hodín, počas ktorých mali možnosť naučiť sa rôzne kroky Hip Hop štýlu, Freestyle... Vyskúšali si základné tanečné kroky a postupne prechádzali na zložitejšie variácie tanečných prvkov. Nakoniec kurzu  vytvorili krásnu záverečnú choreografiu. Počas tejto netradičnej výučby moderného tanca prevládala uvoľnená nálada, bolo cítiť radosť z tanca a nadšenie bolo znásobené tým, že počas hodín sa im viackrát prihovoril samotný Laci Strike. Dobrú atmosféru, tanec a hudbu v štýle Hip Hop bolo cítiť v každom kúte našej základnej školy.

Touto cestou by sme sa chceli srdečne poďakovať /triedni učitelia, ako aj žiaci zúčastnených ročníkov/ lektorke Aničke, Street Dance Academy Laciho Strika za príjemné spoločné chvíle, obetavosť, profesionalitu a tanečné nasadenie, ktorým oživili, roztancovali a rozradostnili hodiny telesnej výchovy. 


Ďakujeme a tešíme sa už teraz na ďalšie stretnutie. 

Karneval 2022

Karneval 2022

Karneval je jedna z najmilších akcií, na ktorú sa tešia všetky deti. Chceme sa s Vami podeliť o zážitky, dobrú náladu a radosť, ktorá vládla v triedach 1. stupňa v deň, keď prebiehalo vyučovanie v maskách. Žiaci si dali na výbere masiek naozaj záležať. Do tried zavítali rôzne rozprávkové bytosti – ježibaby, víly, princezné, ale aj kovboji, šašovia, vojaci a veľa iných krásnych a nápaditých masiek. Za svojimi žiakmi nezaostávali ani ich pani učiteľky, ktoré pripravili zaujímavé a netradičné vyučovanie, ktoré pokračovalo v ŠKD. Ďakujeme pani učiteľkám, pani vychovávateľkám a tiež všetkým rodičom, ktorí využili svoju tvorivosť a vynaliezavosť pri tvorbe masiek a prispeli k dobrej nálade a radosti všetkých detí.  Čítať viac...

USMERNENIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU NA STREDNÉ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

USMERNENIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU NA STREDNÉ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023.PDF

Oznam

Oznam

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia.
Na základe odporúčania RÚVZ v Topoľčanoch vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu výskytu chorobnosti žiakov našej školy Vám oznamujeme, že dňa 3.2.2022/štvrtok/ sa žiaci 2. stupňa budú učiť dištančne.  Žiaci budú automaticky odhlásení z obeda. Žiaci 1. stupňa sa v tento deň budú učiť prezenčne. Veríme, že počas polročných prázdnin a víkendu sa situácia zlepší a v pondelok budeme môcť pokračovať v prezenčnej výučbe.
Všetkým žiakom želáme krásne prázdniny.
Vedenie školy.

Aktualizovaný školský semafor k 25.1.2022

Aktualizovaný školský semafor k 25.1.2022

Vážení zákonní zástupcovia! Dávame Vám do pozornosti aktualizovaný Školský semafor zo dňa 25.1.2022 z dôvodu vydania novej vyhlášky ÚVZ SR. Všetky potrebné dokumenty sú súčasťou tohto oznamu.

Príloha - Školský_semafor_25.1.22.pdf
Príloha - Vyhlásenie_návštevníka_o_bezpríznakovosti_25jan.pdf
Príloha - Vyhlásenie_o_bezpríznakovosti_žiak_25jan.pdf

FAŠIANGY

FAŠIANGY

Fašiangy predstavujú obdobie od Troch kráľov (6. januára) do Popolcovej stredy. Názov je odvodený z nemčiny. Označoval posledné dni pred pôstom, ktoré sú vyvrcholením prechodného obdobia medzi zimným a jarným cyklom.


Čítať viac...

Oznámenie pre žiakov a zákonných zástupcov

Oznámenie pre žiakov a zákonných zástupcov


Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, milí žiaci. Sme radi,  že dňa 10. 01. 2022 môžeme nastúpiť po vianočných prázdninách do školy a vyučovanie začne podľa rozvrhu hodín. Školské vyučovanie sa bude riadiť "Školským semaforom". V pondelok 10. 01. 2022, pri nástupe do školy, je potrebné priniesť alebo odoslať triednemu učiteľovi cez EduPage vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré si môžete stiahnuť nižšie. Všetkým žiakom sa pred nástupom do školy odporúča otestovať. Tešíme sa na Vás!

Vyhlásenie o bezpríznakovosti na stiahnutie

Vianočné prianie

Vianočné prianie

Anjelik bez krídel,
Boží i človečí,
nikto ho nevidel,
každý ho dosvedčí.
Jeho svetielko
nech rozžiari každú tvár,
nech je láska, viera, nádej
pre každého Vianoc dar.

Krásne Vianoce,
veľa šťastia, zdravia a úspechov
v novom roku 2022 zo srdca praje
kolektív ZŠ J. Hollého