Novinky

Sobotný výstup na Valy – Bojná

Sobotný výstup na Valy – Bojná

Dňa 19.3. (sobota) sa žiaci spolu s rodičmi a pani triednou učiteľkou Slávkou Detkovou o 12.00 hod. stretli na parkovisku pri Ranči Bojná. Prvou úlohou bolo vystúpiť na Hradisko Valy Bojná – jedno z najlepších archeologických nálezísk na Slovensko.  Po zdolaní 10 km, sme si všetci posedeli na čaji v Reštaurácii Bojná. Počasie nám prialo počas celého výletu a hlavne sme všetci cítili vôňu prichádzajúcej jari. Na stretnutí panovala medzi všetkými veľmi dobrá nálada. Lúčili sme sa so slovami, kedy bude ďalší výlet.

Čítať viac...

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

V mesiaci marec, ktorý nazývame aj Mesiacom knihy sa tradične ako každý rok v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnili sa ho najlepší recitátori triednych kôl, ktorí osobitne súťažili v prednese poézie a prózy. 
Čítať viac...

Turnaj v minihádzanej

Turnaj v minihádzanej

Dňa 9.3.2022 organizovalo regionálne centrum pri SZHá turnaj v minihádzanej v Šali, ktorého sa zúčastnila aj ZŠ Hollého Topoľčany. Súťažilo 9 družstiev a naše sa umiestnilo na 2.mieste v zostave: Tianka Gogová , Adelka  Pauličková, Nelka Kováčiková, Katka Gregušová, Ninka Čimborová,Natálka Káčerová, Kristínka Ondrušková, Viki Blašková, Zoenka Ivanová, Lukáško Goga.
Čítať viac...

Radničné zvesti marec

Radničné zvesti marec

Do hory ma poslali, do hory ma poslali .....................
niekoľko krát zaznelo v divadelnej sále SHASHO Základnej školy J. Hollého v Topoľčanoch 16.2.2022. 
Bola to jedna zo skladieb, ktorú si mohli žiaci vybrať pri prezentovaní sa. 
Základná škola J. Hollého každoročne organizuje súťaž pre základné školy v Topoľčanoch „Milujem Slovensko. Aj tento rok majú pani učiteľky v pláne uvedenú súťažiť zorganizovať, ale však natrafili na problém, ktorý im situáciu trošku skomplikoval. Keďže žiaci po ukončení deviateho ročníka zo základnej školy odchádzajú, odišiel aj moderátor, asistentky, technik a kapela už spomínanej súťaže „Milujem Slovensko“. 
Čítať viac...

Korčuľovanie na ľade

Korčuľovanie na ľade

Stalo sa už tradíciou , že počas zimného obdobia si žiaci 2. stupňa našej školy užijú jeden deň na ľade. Tento rok kvôli epidemiologickej situácii to vyšlo až na posledný deň pred prázdninami. O to viac sa naň  tešili a do sýtosti sa vykorčuľovali.  A my sa tešíme, že sa podarilo splniť ich očakávania a videli sme ich po návrate hoci unavených, ale šťastných.   Čítať viac...

Lyžiarsky výcvik 2022

Lyžiarsky výcvik 2022

 V dňoch od 14.2.2022 do 18.2.2022  žiaci 9.ročníka  absolvovali lyžiarsky výcvik v stredisku Ski Drozdovo. Výcvik sa konal dennou formou a zúčastnilo sa ho 46 žiakov. Na zasneženom svahu  pod vedením lyžiarskych inštruktorov Mgr. V. Kubinovej,  Mgr. I.Terlandovej, PaedDr, T. Seleckej a Mgr. K.Lindtnerovej si  23 začiatočníkov získavali prvé lyžiarske zručnosti a ostatní sa zdokonaľovali vo svojej technike. Aj vďaka prekrásnemu počasiu, dobre upravenom svahu a výbornej strave si žiaci odniesli množstvo skvelých zážitkov.
Čítať viac...

Telesná výchova tancom

Telesná výchova tancom

Naša škola sa zapojila do pilotného projektu ministerstva školstva MODULY. Projekt MODULY má jasný cieľ, priniesť do vyučovacieho procesu zaujímavý, inovatívny a inšpiratívny obsah a spôsob ako užitočne využiť voľný čas. Naši žiaci si tanečnú telesnú školu užili so STREET DANCE ACADEMY a skvelou lektorkou Aničkou. Prišla za účelom rozvoja a predstavenia tanečného štýlu z ich známej školy SDA. V tomto duchu boli pre žiakov 2., 3., a 4. ročníka ZŠ uskutočnené tanečné hodiny. Každá trieda mala celkom 8 vyučovacích hodín, počas ktorých mali možnosť naučiť sa rôzne kroky Hip Hop štýlu, Freestyle... Vyskúšali si základné tanečné kroky a postupne prechádzali na zložitejšie variácie tanečných prvkov. Nakoniec kurzu  vytvorili krásnu záverečnú choreografiu. Počas tejto netradičnej výučby moderného tanca prevládala uvoľnená nálada, bolo cítiť radosť z tanca a nadšenie bolo znásobené tým, že počas hodín sa im viackrát prihovoril samotný Laci Strike. Dobrú atmosféru, tanec a hudbu v štýle Hip Hop bolo cítiť v každom kúte našej základnej školy.

Touto cestou by sme sa chceli srdečne poďakovať /triedni učitelia, ako aj žiaci zúčastnených ročníkov/ lektorke Aničke, Street Dance Academy Laciho Strika za príjemné spoločné chvíle, obetavosť, profesionalitu a tanečné nasadenie, ktorým oživili, roztancovali a rozradostnili hodiny telesnej výchovy. 


Ďakujeme a tešíme sa už teraz na ďalšie stretnutie. 

Karneval 2022

Karneval 2022

Karneval je jedna z najmilších akcií, na ktorú sa tešia všetky deti. Chceme sa s Vami podeliť o zážitky, dobrú náladu a radosť, ktorá vládla v triedach 1. stupňa v deň, keď prebiehalo vyučovanie v maskách. Žiaci si dali na výbere masiek naozaj záležať. Do tried zavítali rôzne rozprávkové bytosti – ježibaby, víly, princezné, ale aj kovboji, šašovia, vojaci a veľa iných krásnych a nápaditých masiek. Za svojimi žiakmi nezaostávali ani ich pani učiteľky, ktoré pripravili zaujímavé a netradičné vyučovanie, ktoré pokračovalo v ŠKD. Ďakujeme pani učiteľkám, pani vychovávateľkám a tiež všetkým rodičom, ktorí využili svoju tvorivosť a vynaliezavosť pri tvorbe masiek a prispeli k dobrej nálade a radosti všetkých detí.  Čítať viac...

USMERNENIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU NA STREDNÉ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

USMERNENIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU NA STREDNÉ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023.PDF