Novinky

Deň finančnej gramotnosti

Deň finančnej gramotnosti

24.6 sa na Základnej škole J. Hollého uskutočnil workshop „Deň finančnej gramotnosti“. 
V rámci workshopu sa deti naučili nielen ako správne hospodáriť s peniazmi, ale aj že netreba zabúdať na takú časť finančnej gramotnosti, ako je poistenie akéhokoľvek druhu. Všetky úlohy boli zorganizované hravou formou. Sponzorsky nás podporila spoločnosť Topec Topoľčany, Incuple – pražená slovenská káva, Raiffeisenbank, Zvolenská mliekáreň, spoločnosť Villo – pracovné odevy, Generali poisťovňa a Slovenská pošta. 


Čítať viac...

Šamorín 2022

Šamorín 2022

Dňa 13.6.-14.6.2022 sa žiaci ZŠ J.Hollého zúčastnili Majstrovstiev Slovenska ZŠ SUPERfinále v Šamoríne. Reprezentovali v súťažiach: 4 – boj mladších žiačok ZŠ v atletike, plávanie, plavecká štafeta mix a vodné pólo mix. Žiaci si doniesli zo Šamorína množstvo skvelých zážitkov a úspechov. 
Čítať viac...

Bábkové divadlo Tyjátr

Bábkové divadlo Tyjátr

Ďakujeme pani riaditeľke Tribečského osvetového strediska v Topoľčanoch, že sme sa mohli zúčastniť tvorivej dielne a nádherného predstavenia bábkového divadla Tyjátr dňa 13. júna 2022. Predstavenie sa deťom veľmi páčilo a v priestoroch Spoločenského domu v Topoľčanoch si užili kopec zábavy.
Čítať viac...

Kuchár bez čapice 2022

Kuchár bez čapice 2022

V piatok 20.mája 2022 sa na ZŠ J. Hollého v Topoľčanoch uskutočnil 15. ročník súťaže „Kuchár bez čapice.“ Do tejto obľúbenej súťaže sa tento rok zapojili žiaci zo štyroch základných škôl v Topoľčanoch. 
Úvodné slovo patrilo p. riaditeľke ZŠ J.  Hollého PaedDr. Zuzane Kapustovej, ktorá privítala hostí a popriala súťažiacim veľa tvorivých nápadov. Ako špeciálny hosť bol pozvaný p. Miroslav - Miňo Macuľa, víťaz televíznej súťaže „Pečie celé Slovensko“, ktorý aj so svojím kolegom prijal úlohu porotcov.
Téma tohto ročníka bola „Máj – lásky čas.“ 
Čítať viac...

Noc v škole 2022

Noc v škole 2022

Dňa 3.6 sa žiaci šiesteho ročníka zúčastnili akcie „Noc v škole“. Témou tento rok bol slávny Harry Potter. Noc v škole začala o 16.00 hod. slávnostným zápisom a nástupom do školy kúziel. Žiaci mali počas celej noci pripravený zábavný program formou „Škola hrou“. Ráno ich čakala pri raňajkách sladká odmena. 
Čítať viac...

Oznam

Oznam

Medzinárodný deň detí oslávime dňa 1.6.2022. Vyučovanie pre 1. stupeň končí po 4. vyučovacej hodine a 2. stupeň po 5. vyučovacej hodine. ŠKD aj Školská jedáleň pracujú v plnej prevádzke.

Oznam ohľadom parkovania pri ZŠ J. Hollého

Oznam ohľadom parkovania pri ZŠ J. Hollého

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

na základe oznamu Mesta Topoľčany Vás informujeme, že vyznačené parkovacie miesta v blízkosti našej školy môžete využívať bezplatne na čas potrebný na odprevadenie dieťaťa do školy alebo jeho vyzdvihnutie. Taktiež Mesto Topoľčany odporúča využiť miesto na vyloženie dieťaťa na parkovisku na autobusovej stanici, aby sa predišlo ranným zápcham na Ul.17.novembra. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu. Vedenie školy.

Oznam

Oznam

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia
Na základe par. 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školského zákona) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a par. 3 ods.10 vyhlášky MŠ SR č.231/2019 Z.z. o podrobnostiach a organizácii školského roka udeľuje riaditeľstvo Základnej školy J. Hollého 696/3, 95501 Topoľčany žiakom 6.-9.ročníka dňa 18.5.2022 (streda) riaditeľské voľno z dôvodu organizačného zabezpečenia TESTOVANIA T5. Žiaci 5.ročníka po skončení testovania odchádzajú domov. Žiaci 9.ročníka, ktorí sa pripravujú na venček, budú mať v tento deň nácvik o 9:30 hod. Žiaci 5. a 9.ročníka, ktorí budú v tento deň v škole a neodhlásia sa zo stravovania, budú mať obed zabezpečený. Ostatní žiaci 2.stupňa budú automaticky z obeda odhlásení. Ďakujeme za porozumenie. Vedenie školy.

Súťaž v tvorbe prezentácií v Powerpointe

Súťaž v tvorbe prezentácií v Powerpointe

Dňa 13.5.2022 sa na ZŠ s MŠ Gogoľova uskutočnil 11.ročník celomestskej súťaže v tvorbe prezentácií v Powerpointe. Našu školu reprezentovala žiačka 8.B Vanessa Čačíková, ktorá obsadila krásne 3. miesto. Srdečne blahoželáme!
Čítať viac...

Výsledky talentových skúšok do plaveckej triedy

Výsledky talentových skúšok do plaveckej triedy

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

oznamujeme Vám výsledky prijímacích talentových skúšok do plaveckej triedy, ktoré sa konali dňa 12.5.2022. Z dôvodu GDPR si výsledky svojho dieťaťa nájdete pod poradovým číslom, ktoré mu bolo pridelené a príslušným kódom. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Výsledky talentových skúšok.pdf
Plavecké prijímačky dodatok.pdf