Novinky

Školský obvod ZŠ J. Hollého
Školský obvod ZŠ J. Hollého

Školský obvod ZŠ J. Hollého

Školský obvod I.
Základná škola, J. Hollého 696/3,Topoľčany

Podľa VZN Mesta Topoľčany č. 10/2013


Ulice:
Krušovská č.d. 1831, 1859, 17. novembra, Čsl. Armády, D. Jurkoviča, Dr. P. Adámiho, F.Kráľa, J. Alexyho, J. Kollára, J. Wolkra, kap. Jaroša, Ľ. Fullu, M. Rázusa, P.Mudroňa, Moyzesova, Pavlovova, Cintorínska, Streďanská, Stummerova, Športovcov, Timravy, Krátka, Mieru, Povstania, Mojmírova, Záhradnícka, Železničiarska, Agátová, Brezová, Hrebíčková, Jahodová, Javorová, Ľaliová, Narcisová, Nezábudková, Ružová, Sedmikrásková, Šípová, Práznovská cesta

Obce:

Chrabrany pre 5. – 9. roč., Práznovce 1. – 9. roč., Nemčice 1. – 9. roč.
Zoznam pomôcok do 1. ročníka na školský rok 2016/2017
Zoznam pomôcok do 1. ročníka na školský rok 2016/2017

Zoznam pomôcok do 1. ročníka na školský rok 2016/2017

Peračník – stredne tvrdé ceruzky /4 ks/, farebné pastelky, guma mäkká, strúhadlo

Výtvarná výchova – plochý štetec, handrička, pevný pohár na vodu, zástera, igelitový obrus na lavicu, vodové farby, lep, nožnice, 2 bal. farebných papierov, voskovky – všetko vložiť do umelohmotného boxu

Telesná výchova – tepláková súprava, tričko, ponožky, tenisky s bielou podrážkou /tenisky vhodné do telocvične/

Hygienické vrecko – tekuté mydlo, toaletný papier, hygienické vreckovky, vlhčené utierky alebo papierová rolka namiesto uteráka

Všetky pomôcky, ktoré dieťa používa a dajú sa podpísať, podpíšte.

Ostatné informácie o pomôckach Vám poskytnú triedne učiteľky 5. septembra 2016.

Informácie k zápisu do 1. ročníka v školskom roku 2016/2017

Priebeh zápisu:

- 1. apríl 2016 /piatok/od 13:00 do 16:00 hod. v priestoroch 1. stupňa ZŠ.
- otvorenie zápisu
- informácie školskej psychologičky
- rodičia vypĺňajú protokol o zápise do 1. ročníka/protokol si môžete stiahnuť zo stránky školy a vyplnený priniesť na zápis/
- pre čakajúce deti je pripravená herňa, kde sa im venujú pani učiteľky

viac>>
Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2016/2017
Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2016/2017

Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2016/2017

Zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2016/2017 sa bude konať v termíne od 1. apríla 2016 do 30. apríla 2016 od 13:00 hod. do 16:00 hod.Nezabudnite si priniesť:
 
- rodný list dieťaťa
- občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa

Podrobnejšie informácie o zápise nájdete na stránke našej školy a na tel. č. 038/5326069.

Tešíme sa na Vás!
Hviezdoslavov Kubín školské kolo
Hviezdoslavov Kubín školské kolo

Hviezdoslavov Kubín školské kolo

V školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín  v dňoch 2. a 3. marca 2016  zazneli príbehy veselé i vážne , známe i menej známe, s ktorými sa predstavilo 35 súťažiacich. Niektoré výkony boli poznačené trémou, iní  vystúpili smelo. Všetkým však patril potlesk a pochvala   poroty a prítomných spolužiakov. Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste, postúpili do  obvodového kola, ktoré sa uskutoční 21. marca 2016. viac>>

Oznam pre rodičov - Preprava žiakov od 1.3.2016

Všetci žiaci,

dochádzajúci do školy z Práznoviec a Nemčíc budú od 1.3.2016 chodiť do/zo  školy na školskú farebnú preukážku a dostanú od šoféra autobusu nulový cestovný lístok/ teda nebudú ho platiť/. viac >>                                                                                                             

Darujte nám 2% z dane

Vážení rodičia a priatelia školy!

Aj v roku 2016 máte možnosť rozhodnúť, ako naložiť s oprávnením poukázať určené 2% z už uhradenej ročnej dane z príjmu za rok 2015 niektorému prijímateľovi, medzi ktorými je aj SRRZ – RZ pri Základnej škole, J. Hollého 696/3, v Topoľčanoch. viac >>          
Medzinárodný týždeň priateľstva.docx
Medzinárodný týždeň priateľstva.docx

Medzinárodný týždeň priateľstva.docx

V dňoch 15. 2. - 19. 2.2016 sme si v našej škole v rámci Medzinárodného týždňa priateľstva pripomenuli  dôležitosť  priateľov v každodennom živote. Počas celého  týždňa sme sa snažili formou rôznych aktivít poukázať na to, že priateľov si máme ceniť. Veď priateľstvo je dar, nie samozrejmosť. viac>>

Vyjadrenie štrajkujúcich učiteľov ZŠ Hollého v Topoľčanoch k štrajku

Vážení rodičia, žiaci, vážená verejnosť!

Od  25.1.2016 do 27.1. 2016 sme sa aktívne zúčastňovali celoslovenského štrajku učiteľov, ktorý zorganizovala  Iniciatíva slovenských učiteľov. Uplatnili sme si ústavné právo na štrajk a vyjadrenie svojho názoru v demokratickej spoločnosti. viac>>
Šaliansky Maťko okresné kolo
Šaliansky Maťko okresné kolo

Šaliansky Maťko okresné kolo

Dňa 21. 1. 2016 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentovali 3 žiaci. viac>>

 

OZNAM pre rodičov- Aktuálne 27.1.2016 Ukončenie štrajku

Milí rodičia,

oznamujeme Vám, že od 28.1.2016 bude pre všetkých žiakov našej školy obnovený výchovno-vzdelávací proces. Žiaci sa budú riadne učiť podľa rozvrhov jednotlivých tried, vrátane plávania.

Taktiež je v prevádzke  ŠKD a školská jedáleň. Stretnutie rodičov žiakov 9. ročníka s výchovnou poradkyňou a so zástupcami stredných škôl bude v termíne podľa dohodnutého plánu, t. j. 28. 1. 2016 o 15:15 hod.

OZNAM pre rodičov- Aktuálne 26.1.2016 Štrajková pohotovosť

Milí rodičia,

oznamujeme Vám, že od 27.1.2016 bude pre žiakov 1. až 4. ročníka znovu obnovený výchovno - vzdelávací proces. Žiaci sa budú učiť podľa rozvrhov jednotlivých tried okrem plávania.

Taktiež aj prevádzka ŠKD bude znovu obnovená a ŠJ bude poskytovať stravu pre žiakov 1. stupňa.
viac >>

OZNAM pre rodičov- Aktuálne 25.1.2016 Štrajková pohotovosť

Dňa 26.1.2016 vyučovanie aj naďalej nebude prebiehať z dôvodu prebiehajúceho štrajku a nedostatočného personálneho zabezpečenia. Budeme Vás informovať opäť zajtra.
OZNAM pre rodičov - Zmena termínu KARNEVALU
OZNAM pre rodičov - Zmena termínu KARNEVALU

OZNAM pre rodičov - Zmena termínu KARNEVALU

Kedy: 9. február 2016
Kde: v telocvični ZŠ
O koľkej: o 13:30
Vstup len v karnevalových maskách!


Príďte sa zabaviť s nami !
Srdečne Vás všetkých pozývame!
OZNAM pre rodičov - Termín vianočných prázdnin
OZNAM pre rodičov - Termín vianočných prázdnin

OZNAM pre rodičov - Termín vianočných prázdnin

Vianočné prázdniny trvajú od 23. decembra do 7. januára 2016. Na základe odporúčania ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe ustanovenia parag. 150 odst. 5 školského zákona poskytuje žiakom riaditeľka školy dňa 8.1. 2016 z prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno.

*Nástup do školy po vianočných prázdninách je 11.1.2016.
Vianočné prianie
Vianočné prianie

Vianočné prianie

Vianočné sviatky klopú na dvere a to je čas, kedy aj my deti a zamestnanci ZŠ J. Hollého v Topoľčanoch Vám chceme zaželať ich príjemné, láskou a porozumením naplnené prežitie.V Novom roku 2016 veľa zdravia, šťastia, splnenie všetkých túžob a očakávaní.

Ďakujeme za spoluprácu           
Šaliansky Maťko školské kolo
Šaliansky Maťko školské kolo

Šaliansky Maťko školské kolo

Školské kolo v prednese povestí „ ŠALIANSKY MAŤKO“ sa uskutočnilo 10.12. 2015. Súťažilo 34 recitátorov , ktorí postúpili z triednych kôl. viac>>
OZNAM pre rodičov - Babysitting Day – Deň varovania
OZNAM pre rodičov - Babysitting Day – Deň varovania

OZNAM pre rodičov - Babysitting Day – Deň varovania

Milí rodičia,

dňa 10.12.2015 sa koná akcia Babyssiting Day - Deň varovania. Štát poskytuje na vzdelávanie a výchovu Vášho dieťaťa tak malé prostriedky,že to pokryje výdavky iba na jeho stráženie - varovanie. Štvrtkový babysitting je ale pre každé dieťa málo, preto upozorňujeme na to,že my ho chceme aj vychovávať a vzdelávať. V momentálnych podmienkach to nie je možné. A my sa odmietame ďalej len nečinne prizerať.
Návšteva divadelného predstavenia
Návšteva divadelného predstavenia

Návšteva divadelného predstavenia

Dňa 8.12.2015 sa žiaci 8.C. vybrali do Nitry do divadla Karola Spišáka.  Už cesta vlakom  bola príjemná a predstavenie Vianočná koleda navodila  ozajstnú vianočnú atmosféru. Tú ešte znásobila návšteva vianočných trhov a krásny vianočný stromček s betlehemom. viac>>
Imatrikulácia prváčikov
Imatrikulácia prváčikov

Imatrikulácia prváčikov

Dňa 4.12.2015 sa uskutočnila v priestoroch telocvične slávnostná Imatrikulácia prvákov. Prváci zvládli výborne všetky predmety, z ktorých ich vyskúšali už skúsení štvrtáci. Tančeky, básničky a veselé piesne očarili nielen všetkých spolužiakov, ale i pani riaditeľku, ktorá slávnostne prijala prvákov medzi žiakov našej školy. viac>>
Exkurzia do NR SR
Exkurzia do NR SR

Exkurzia do NR SR

Dňa 30.11.2015 si žiaci ôsmeho ročníka v rámci exkurzie prezreli  NR SR. Oboznámili sa s históriou vzniku NR, spoznali štátne symboly, prehliadli si obrazy akad. maliara Brunovského.V zasadacej sále parlamentu sa dozvedeli o činnosti poslancov. viac>>
TOPVEDAM – Topoľčianski vedátori - amatéri
TOPVEDAM – Topoľčianski vedátori - amatéri

TOPVEDAM – Topoľčianski vedátori - amatéri

Dňa 26.11.2015 mesto Topoľčany pripravilo v poradí už siedmy ročník súťaže mladých vedcov-amatérov pod názvom TOPVEDAM. Jej hlavným cieľom je aktívne zapojenie mladých ľudí zo ZŠ v Topoľčanoch do procesu rozvoja nielen prírodných vied a techniky, ale aj humanitných vied. viac>>
Komparo 2015
Komparo 2015

Komparo 2015

Dňa 12. novembra 2015 si žiaci 8. a 9. ročníka overili svoje doposiaľ získané vedomosti v projekte KOMPARO.  Do tohto projektu sa naša škola každoročne zapája, je to pre žiakov tréning pred oficiálnym testovaním, ktoré čaká deviatakov v marci. viac>>
Exkurzia do hvezdárne
Exkurzia do hvezdárne

Exkurzia do hvezdárne

Dňa 3.11.2015 sa žiaci 4. A a 4. B zúčastnili exkurzie do Hvezdárne v Žiari nad Hronom.Exkurzia bola rozdelená do troch častí. Najskôr si žiaci vypočuli zaujímavé informácie o našej najbližšej hviezde- Slnku, ktoré neskôr  i pozorovali cez veľké ďalekohľady. Druhou časťou bola cesta vesmírom a nakoniec navštívili žiaci UFO miestnosť, kde si zopakovali pod odborným vedením všetky vedomosti,ktoré o vesmíre získali.Pre všetkých bol tento deň plný zážitkov. viac>>
Šarkaniáda 2015
Šarkaniáda 2015

Šarkaniáda 2015

„Hurááá, môj šarkan letí najvyššie ... „ Takéto a podobné výkriky sa ozývali pri našich šarkaniádach počas tejto jesene. Deťom sa akcia veľmi páčila a prialo nám aj počasie. Ako naše šarkany lietali sa môžete presvedčiť z fotografií. viac>>
OZNAM pre rodičov - Deň otvorených dverí
OZNAM pre rodičov - Deň otvorených dverí

OZNAM pre rodičov - Deň otvorených dverí

Milí rodičia a priatelia školy,

srdečne Vás pozývame spolu s nami prežiť Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať 23. 10. 2015 (piatok) pri príležitosti 112. výročia založenia školy a Európskeho dňa rodičov a škôl. viac>>
Literárno - dejepisná exkurzia do Rodného domu Ľudovíta Štúra v Uhrovci
Literárno - dejepisná exkurzia do Rodného domu Ľudovíta Štúra v Uhrovci

Literárno - dejepisná exkurzia do Rodného domu Ľudovíta Štúra v Uhrovci

200. výročie narodenia Ľ. Štúra si žiaci 7. ročníka pripomínali nielen na hodinách literatúry, ale rozhodli sa navštíviť aj Uhrovec. Tu, v rodnom domčeku tohto významného národovca, mali možnosť oboznámiť sa s mnohými zaujímavosťami z jeho života. viac>>
Jablkový deň 2015
Jablkový deň 2015

Jablkový deň 2015

Pani jeseň nám svoj príchod oznámila nielen tým, že sa opäť zaplnili školské lavice deťmi, ale aj svojou krásne sfarbenou prírodou a bohatou úrodou. Z množstva jej darov sme si už tradične pripomenuli na vitamíny bohaté jabĺčka. O nich sme si veľa povedali, veľa sme ich zjedli, maľovali sme ich, či odtláčali. A že sa nám darilo uvidíte, ak si prezriete naše fotografie. viac>>
Exkurzia do železničného depa
Exkurzia do železničného depa

Exkurzia do železničného depa

Dňa 8.10.2015 navštívili žiaci 4.B triedy železničné depo v Topoľčanoch.Najskôr ich čakala pútavá cesta časom, keď sa žiaci počas rozprávania dozvedeli o prvých vlakoch a starých lokomotívach, ktoré premávali cez Topoľčany. Obdivovať sme mohli i staré uniformy, hodiny,  cestovné lístky, telefóny, ktoré sa z minulosti na železnici používali. viac>>
Deň mlieka 2015
Deň mlieka 2015

Deň mlieka 2015

Žiaci prvého a štvrtého ročníka počas mliečneho dňa ochutnávali v triedach rôzne mliečne výrobky a nápoje.Zistili, že mliečko je nielen zdravé, ale aj chutné! Dúfame, že ho budú piť s chuťou i naďalej. viac>>
Deň polície
Deň polície

Deň polície

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre organizovalo 18.septembra Deň polície 2015. Podujatie sa uskutočnilo na námestí pred Divadlom Andreja Bagara. Zúčastnili sa ho žiaci deviateho ročníka, ktorí sa budú tento školský rok rozhodovať o svojom budúcom povolaní. viac>>
OZNAM pre rodičov - Pozvánka na plenárne rodičovské združenie
OZNAM pre rodičov - Pozvánka na plenárne rodičovské združenie

OZNAM pre rodičov - Pozvánka na plenárne rodičovské združenie

Vážení rodičia,

pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 10. septembra (štvrtok) o 15:30 hod. školského dvora ZŠ J. Hollého Topoľčany.

Všetci ste vítaní!

Program:
1. Informácie o organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ a aktivitách školy v školskom roku 2015/2016
2. Spolupráca rodičov a priateľov školy
3. Finančný príspevok ZRPŠ a jeho využitie
4. Diskusia

Po ukončení plenárneho rodičovského združenia sa uskutočnia triedne schôdzky rodičovského združenia.

                                      Rada školy pri ZŠ J. Hollého Topoľčany
Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016
Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016

Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016

Milí žiaci,

aj keď tomu zatiaľ denné teploty veľmi nenasvedčujú, ale leto sa pomaly končí, prichádza jeseň a s ňou aj začiatok nového školského roka.

Srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016, ktoré sa uskutoční dňa   2. septembra 2015 o 8:00 hodine na školskom dvore ZŠ J. Hollého v Topoľčanoch.

Zoznam žiakov na školský rok 2015/2016

Aktuálne zoznamy žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2015/2016

Zoznam novoprijatých žiakov na školský rok 2015/2016

Zoznam pomôcok do 1. ročníka na školský rok 2015/2016
Zoznam pomôcok do 1. ročníka na školský rok 2015/2016

Zoznam pomôcok do 1. ročníka na školský rok 2015/2016

Peračník – stredne tvrdé ceruzky /4 ks/, farebné pastelky, guma mäkká, strúhadlo

Výtvarná výchova – plochý štetec, handrička, pevný pohár na vodu, zástera, igelitový obrus na lavicu, vodové farby, lep, nožnice, voskovky – všetko vložiť do umelohmotného boxu

Telesná výchova – tepláková súprava, tričko, ponožky, tenisky s bielou podrážkou /tenisky vhodné do telocvične/

Hygienické vrecko – tekuté mydlo, toaletný papier, hygienické vreckovky, vlhčené utierky alebo papierová rolka namiesto uteráka

Všetky pomôcky, ktoré dieťa používa a dajú sa podpísať, podpíšte.

Ostatné informácie o pomôckach Vám poskytnú triedne učiteľky 2. septembra 2015.