Novinky

Denny letny tabor 2022 s Lacim

Denny letny tabor 2022 s Lacim

Vážení rodičia, milí žiaci.
Leto sa nezadržateľne blíži a s ním aj letné prázdniny. Stalo sa už tradíciou, že naša škola v spolupráci so Streetdance Academy organizuje tanečný letný tábor, ktorý sa toto leto uskutoční v dňoch 4.-8.júla. Ak máte záujem, podrobnejšie informácie nájdete na www.letoslacim.sk alebo na telefónnom čísle 0911 472 299. Tešíme sa na Vás.
Čítať viac...

Exkurzia - Okresný súd v Topoľčanoch

Exkurzia - Okresný súd v Topoľčanoch

Dňa 4. mája 2022 sa žiaci ôsmeho ročníka zúčastnili verejného hlavného pojednávania na Okresnom súde v Topoľčanoch v rámci predmetu Občianska náuka. Pojednávalo sa vo veciach trestného práva, čo bolo pre žiakov podnetné a poučné. Trestné právo, ako aj celkove súdna moc, je jedna z troch zložiek horizontálnej deľby štátnej moci a je súčasťou štátnych vzdelávacích programov, z ktorých vychádzajú školské vzdelávacie programy. Uvedené učivo sa vyučuje v ročníku, ktorý sa tohto pojednávania zúčastnili. Máme nádej, že aj toto zážitkové učenie dopomohlo k tomu, aby si žiaci viac uvedomili a prehĺbili občianske práva, povinnosti a zodpovednosti z nich vyplývajúce.

Okresné kolo Stolného tenisu žiakov a žiačok ZŠ

Okresné kolo Stolného tenisu žiakov a žiačok ZŠ

Dňa 4.5.2022 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo Stolného tenisu žiakov a žiačok ZŠ. Zúčasnili sa ho žiaci ZŠ Bojná, ZŠ J.Hollého a ZŠ Tribečská Topoľčany. Postup do krajského kola si vybojovali žiaci aj žiačky zo ZŠ Tribečská.

Čítať viac...

Deň otvorených dverí topoľčianskej Radnice

Deň otvorených dverí topoľčianskej Radnice

V utorok, 3. mája 2022, sme sa so žiakmi ôsmeho ročníka zúčastnili dňa otvorených dverí topoľčianskej Radnice. Po online kvíze nasledovala hodina občianskej náuky s pani primátorkou, ktorá bola ukončená pozvaním do jej kancelárie a ukážkou obradu v sobášnej sieni. Žiaci mali možnosť pýtať sa a dostať tak informácie o dianí v meste z „prvej ruky“. Vieme, že zážitkové učenie má svoje čaro, a tak nám ostáva veriť, že žiaci si z tejto netradičnej hodiny odniesli okrem zážitku a malého darčeka aj nové inšpirácie a raz sa z nich stanú aktívni občania. Čítať viac...

Stolný tenis do škôl

Stolný tenis do škôl

Dňa 2.5.2022 Slovenský stolnotenisový zväz venoval našej škole materiálne vybavenie v rámci projektu Stolný tenis do škôl. Ďakujeme.
Čítať viac...

Kúzelná fyzika

Kúzelná fyzika

O tom, že fyzika môže byť zábavná, ba dokonca kúzelná, sa presvedčili žiaci našej školy v dňoch 27.4.-28.4.2022. V divadelných priestoroch Shasho sme privítali úžasného popularizátora fyziky Michala Figuru, ktorý deťom ukázal, že fyzika nie je iba o vzorcoch, definíciách a výpočtoch. Práve naopak, je plná objavovania, kúziel a prekvapení. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie.
Čítať viac...

Krajské kolo v plávaní žiakov a žiačok ZŠ

Krajské kolo v plávaní žiakov a žiačok ZŠ

Dňa 26.4.2022 bola naša škola organizátorom krajského kola v plávaní žiakov a žiačok ZŠ. Súťažilo sa na plavárni v Topoľčanoch  v 1 disciplíne + štafeta. Žiaci našej školy sa umiestili na popredných miestach. Víťazom srdečne gratulujeme!
Čítať viac...

Detská osobnosť Mesta Topoľčany

Detská osobnosť Mesta Topoľčany

Dňa 26.4. sa v kinosále nášho mesta Topoľčany uskutočnila veľmi pekná akcia pod záštitou pani primátorky Alexandry Gieciovej „Detská osobnosť Mesta Topoľčany“. Akcie sa zúčastnili aj vybraní naši žiaci nielen ako diváci, ale aj ako osobnosti Mesta Topoľčany. Zmyslom akcie bolo udeľovanie ocenení žiakom základných škôl za školský rok 2021/22.

Čítať viac...

Čerstvé hlavičky

Čerstvé hlavičky


Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky,
čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia a zeleniny do školy. 

Kaufland tento rok organizuje 4. ročník projektu Čerstvé hlavičky a hľadá partnerské školy pre každú zo svojich predajní, ktoré od nich získajú pravidelný prísun kvalitného ovocia alebo zeleniny pre svojich žiakov na celý rok.

Čítať viac...

Veľkonočná pošta

Veľkonočná pošta

Dňa 12.4. cvičná firma Delfínik otvorila Veľkonočnú poštu, cez ktorú mohli všetky deti našej školy poslať veľkonočný pozdrav svojim spolužiakom, pani učiteľkám, kuchárkam, vychovávateľkám.
Poštu zbieral veľkonočný zajac a mal aj svojich pomocníkov medveďa, dievčatá a samozrejme nechýbal ani šibač. Počas overovania správne napísanej adresy zazneli krásne vinše.

Čítať viac...